ADP A/S leverer et solidt og historisk godt halvårsresultat

Del

Med en samlet omsætningsfremgang på 8,6% svarende til 8,7 MDKK og et ekstraordinært godt resultat på 74,8 MDKK, som er 9,7% bedre end første halvår af 2022, leverer ADP endnu et historisk godt halvårsresultat. Omsætningsfremgangen sker inden for flere forretningsområder i et år med udsving og generelt større usikkerhed.  

ADP A/S kommer ud af 1. halvår 2023 med et ordinært resultat på 74,8 MDKK, hvilket er 6,7 MDKK bedre end 1. halvår 2022. I første halvår af 2023 har ADP haft en vækst på 3,5% i den samlede godsomsætning - svarende til 4,2 mio. tons - sammenlignet med samme periode i 2022, som var et rekordår. Fremgangen i godsomsætningen skyldes fortsat høj aktivitet på container og fast-bulk – to forretningsområder, som samlet set giver et væsentligt bidrag til den høje tonnage på havneterminalerne.

Fast bulk har haft en samlet vækst på 31% i forhold til samme periode sidste år, hvilket tilskrives især store laster med træpiller. Den positive udvikling understreger ADP-havnenes store betydning for Danmarks forsyningssikkerhed og opretholdelse af forsyningskæderne.  

Fremgangen i fast bulk-forretningen skyldes også stor fremgang på Nyborg Havn, hvor vi i første halvår af 2023 har haft en vækst på 144 tusinde tons inden for råstoffer i forhold til samme periode sidste år. En generel stigende efterspørgsel på arealer og faciliteter på Nyborg Havn har i første halvår af 2023 resulteret i tilflytning af nye kunder, som har givet øget aktivitet inden for især fast bulk og projektlaster.

Fredericia Havns styrkede markedsposition har i de senere år givet rekordhøj tonnage på containere. I første halvår af 2023 har containerforretningen stabiliseret sig på samme høje niveau som i 2022. Det er meget tilfredsstillende, at containermængderne fortsætter med at levere høje volumener i et uforudsigeligt containermarked. 

”Det solide halvårsregnskab med et stærkt resultat og fortsat høj vækst i omsætning er et signal om, at vi leverer på strategien - med fortsat stor opbakning fra vores ejere. Vi har i de senere år taget del i væksten på containermarkedet og med den politiske godkendelse af havneudvidelsen kan vi inden længe igangsætte den planlagte udvidelse af containerterminalen. Med etableringen af selskabet Fredericia Container Terminal sammen med Fredericia Shipping A/S står vi styrket til de kommende års vækst på containere, som flytter sig i retning af vores transportkorridor i takt med udviklingen af havn og dry port”, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.

Udlejningsaktiviteten i Taulov Dry Port fortsætter på et højt niveau. I første halvår af 2023 har vi afsluttet byggeriet af Etape II på 61.896 m2 lager- og logistikbyggeri, som er fuldt udlejet. Som følge af en fortsat stor efterspørgsel efter lagerkapacitet i Taulov Dry Port, har vi igangsat opførelsen af Etape III på 97.000 m2 lav-emissions lagerbyggeri, som står færdigt medio 2024.

Vi har i 2023 ligeledes igangsat opførelsen af et 40.000 m2 stort lav-emissions lagerdomicil til A.P. Møller Mærsk. Lageret opføres efter den europæiske BREEAM Excellent standard, og lagerfaciliteten bliver et nøgle asset i Mærsk’ ambitiøse strategi om levering af langvarige og bæredygtige distributions- og lagerløsninger til deres kunder.

”ADP leverer endnu et solidt halvårsresultat, og det dokumenterer, at vi fortsætter udviklingen med historiske vækstrater på ADP-havnene og i Taulov Dry Port. Et første halvår med stigende godsmængder, en ejendomsportefølje i hastig udvikling og omsætningsfremgang betyder, at ADP fortsætter med at levere til gavn for nærområder og ejerkommuner”, siger Christian Herskind, bestyrelsesformand i ADP A/S.

Næstformand for bestyrelsen, Borgmester i Fredericia, Steen Wrist, glæder sig over ADP’s flotte halvårsresultat, og siger:

ADP fortsætter med at levere på et meget højt niveau, og tallene viser, at medarbejderne endnu engang har løbet rigtig stærkt, og at de med stor fleksibilitet får det til at lykkedes samtidig med, at selskabet hele tiden udvikler sine aktiviteter”.

Der forventes et positivt resultat for 2023 lidt under 2022-niveau.

 

Yderligere oplysninger:

Rune D. Rasmussen
CEO i ADP A/S
rdr@adp-as.dk

Christian Herskind
Bestyrelsesformand i ADP A/S
christian@herskind.nu

Kontakter

Følg pressemeddelelser fra ADP A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ADP A/S

Verdens første metanol-drevne containerskib – Laura Mærsk –sættes ind med fast anløb til Fredericia Havn15.9.2023 07:00:12 CEST | Pressemeddelelse

Når verdens første metanoldrevne containerskib fra A.P. Møller – Mærsk sættes ind i Østersøen bliver det med fast anløb til Fredericia Havn. I de senere år har Fredericia Havn fået en større og større betydning på det europæiske containermarked, og den grønne transportkorridor med Fredericia Havn og Taulov Dry Port bliver nu en central del af fortællingen, når A.P. Møller – Mærsk skriver historie med verdens første metanoldrevne containerskib.

Fredericia Shipping A/S og ADP A/S etablerer fælles selskab til drift og udvikling af Danmarks 2. største containerterminal på Fredericia Havn.6.6.2023 09:00:18 CEST | Pressemeddelelse

Fredericia Container Terminal bliver den første containerterminal i Danmark med direkte kobling mellem havn og baglandsterminal. Med Fredericia Container Terminal A/S vil Fredericia Havn udbygge sin position som containerhavn med regional betydning til at blive ét af Danmarks nationale containerhubs med international tilgængelighed via alle de store containerrederier.

ADP A/S leverer et historisk godt årsresultat i en usikker tid21.3.2023 10:00:59 CET | Pressemeddelelse

ADP fortsætter væksten og leverer i 2022 selskabets bedste årsresultat nogensinde med rekordhøj vækst i både omsætning og indtjening. I et år med en markedssituation præget af større usikkerhed som følge af stigende inflation og et energimarked i forandring leverer ADP’s samlede kerneforretning i 2022 på et historisk højt niveau. Flere forretningsområder leverer tocifrede vækstrater i tonnagen. Den fortsatte historiske vækst tydeliggør ADP-havnenes store betydning for vækst og jobskabelse for ejerkommuner og for samfundet som helhed.

ADP A/S investerer massivt i PtX infrastruktur29.8.2022 09:00:09 CEST | Pressemeddelelse

ADP A/S etablerer datterselskabet ADP Energy Infrastructure A/S og styrker sine markedsorienterede indsatser i udvikling af central infrastruktur til gavn for Danmarks grønne omstilling. Med estimerede investeringer på mere end 1 mia. kroner frem mod 2030 bliver det nye datterselskab det næste strategiske skridt i videreudviklingen af Fredericia og Trekantområdets infrastruktur til fremtidens knudepunkt for PtX, CO2-fangst og -lagring samt produktion af grønne brændstoffer. Kombinationen af den rette infrastruktur, Danmarks store virksomheder inden for energi og forsyning, et raffinaderi, varmetransmission og en kommende brintfabrik samt aftagere af grønne brændstoffer inden for luftfart, skibsfart og vejgodstransport giver Trekantområdet og især Fredericia de absolut bedste forudsætninger for at blive ét af Danmarks førende CO2-hubs samt knudepunkt for produktion og afsætning af grønne brændstoffer. ”Etablering af datterselskabet ligger i naturlig forlængelse af ADP’s strategiske udvi

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye