Finans Danmark

Høringssvar: Ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om kreditaftaler

Del

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Justitsministeriet.

Finans Danmark anerkender intentionerne i lovforslaget om at sikre, at forbrugerne får de nødvendige oplysninger af kreditgiver, og at kreditgiver i sine politikker og procedurer har forholdt sig til og fastlagt de nærmere rammer for, hvornår der indledes fyldestgørelsesprocedurer. 

Vi finder imidlertid, at lovforslaget på en lang række punkter efterlader en del uklarheder. Det gælder bl.a. i forhold til at definere centrale begreber, ligesom det er uklart, hvordan de foreslåede regler spiller sammen med eksisterende regulering. Vi finder således, at de brede formuleringer gør det vanskeligt at gennemskue rækkevidden af de foreslåede bestemmelser, hvilket giver stor uklarhed om hvordan reglerne skal efterleves. 

På den baggrund opfordrer vi til, at Justitsministeriet uddyber lovforslagets bemærkninger i overensstemmelse med nedenstående høringssvar.

Læs høringssvaret

Finans Danmark

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark.

www.finansdanmark.dk

Følg pressemeddelelser fra Finans Danmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Finans Danmark

Ny statistik giver et endnu bedre overblik over danskernes investeringer27.11.2023 14:46:20 CET | Pressemeddelelse

Investering Danmark udvider nu sine statistikker om investeringsfonde med en kvartalsvis investorstatistik, der viser, hvor meget danske investorer har investeret i såvel danske som udenlandske fonde udbudt af Investering Danmarks medlemmer. Den nye kvartalsvise investorstatistik supplerer Investering Danmarks to eksisterende månedsstatistikker, der består af en markedsstatik og en afkaststatistik.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum