ATP

ATP’s garanterede pensioner er intakte – stigende aktier sikrer milliardresultat i investeringsforretningen

Del

De garanterede pensioner står ved magt hos ATP, der i første halvår 2023 særligt skabte afkast via aktieporteføljen. Medlemmerne får overført 2,8 mia. kr. til bonuspotentialet.

Efter et svært 2022 er resultatet styrket markant i ATP efter de første seks måneder af 2023. Fra et underskud på 56,8 mia.kr. i 2022 til et overskud på 2,8 mia.kr. i første halvår af 2023. Alligevel får ATP Koncernen et regnskabsteknisk nul-resultat i perioden. Det skyldes, at ATP fra i år har implementeret og følger en ny international regnskabsstandard, IFRS17.

”Jeg er tilfreds med, at vi har lagt et svært 2022 bag os. Afkastet i første halvår er positivt, og investeringsstrategien sikrer ATP’s medlemmer en garanti for, at de får udbetalt dét, vi har lovet dem, når de går på pension. Vores afdækning af renterisikoen betyder, at hvert enkelt medlem kan være tryg ved, at vi har de penge, vi skal bruge til at udbetale pensionen i resten af det enkelte medlems liv,” siger Martin Præstegaard, adm. direktør i ATP.

De nye regnskabsregler betyder, at ATP’s regnskab ser anderledes ud end tidligere. Reglerne indvirker således på den måde, ATP indregner, måler og præsenterer sine pensionsforpligtelser. Formålet med den nye, internationale regnskabsstandard er at skabe transparens omkring pensions- og forsikringsselskabers indtjening. Grundlæggende er præmissen i det nye regelsæt, at ATP’s formue og afkast tilhører medlemmerne, hvorfor ATP ikke har en egenkapital. I overensstemmelse med de nye regnskabsregler er ATP’s samlede resultat derfor teknisk set et rundt 0, når forretningsområderne Afdækning, Investering og forsikringsservice gøres op. Samlet skabte ATP et resultat på 2,8 mia. kr. i Afdækning og Investering i perioden. De 2,8 mia. kr. er sammen med en ændring i hensættelserne på 1,9 mia. kr. som følge af fald i den forventede levetid overført til bonuspotentialet, der udgjorde 105,2 mia. kr. ultimo halvåret.

Positivt investeringsafkast

ATP skal til enhver tid sikre, at vi kan udbetale de livslange og garanterede pensioner til vores 5,5 mio. medlemmer. Midlet hertil er at afdække renterisikoen på pensionerne, hvilket også i første halvår 2023 virkede efter hensigten. Samtidig gav investeringsporteføljen et positivt afkast, der sammen med opdatering af medlemmernes forventede levetid og et positivt resultat i afdækningsporteføljen bidrog til en svagt stigende bonusevne på niveau med gennemsnittet over de seneste 10 år. Det var primært aktier, der gav positive investeringsafkast, mens alternative investeringer, som ATP har mange af, samlet ikke bidrog væsentligt i første halvår 2023.

I den resterende del af året forventes de finansielle markeder fortsat at være præget af stor usikkerhed. ATP fastholder den disciplinerede tilgang til risikostyring, så der skabes de bedst mulige afkast samtidig med, at ATP til enhver tid kan leve op til garantierne overfor medlemmerne. ATP har de seneste 10 år genereret et afkast på 126 mia. kr. i investeringsporteføljen.

Administrationsomkostningerne holdt sig lave

ATP har fortsat stort fokus på at holde omkostningerne lave, fordi de har direkte betydning for pensionernes størrelse. ATP’s administrationsomkostninger var i første halvår af 2023 på 19 kr. pr. medlem, svarende til 0,02 pct. af den samlede formue. Dette er på niveau med sidste år og fortsat meget lavt i både dansk og international sammenhæng.

Opdatering af levetid

Dette års opdatering af levetid medførte en overførsel til bonuspotentialet på 1,9 mia. kr., svarende til 0,3 pct. af værdien af pensionsforpligtelserne. Overførslen er et udtryk for en mindre justering af levetidsforventningerne som følge af udviklingen i den faktiske levetid i det forgangne år.

Udvikling i formue

ATP’s reserver – bonuspotentialet – var på 105 mia. kr. ved udgangen af halvåret, og pensionsforpligtelserne var på 542 mia. kr. Bonusevnen, der er forholdet mellem værdien af bonuspotentialet og ATP’s samlede forpligtelser overfor medlemmerne, var efter første halvår på 18,2 pct. og dermed på niveau med gennemsnittet af de seneste 10 år.

Kontakter

Billeder

Martin Præstegaard, adm. direktør i ATP
Martin Præstegaard, adm. direktør i ATP
Download

Vedhæftede filer

Links

ATP løser opgaver for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark. ATP Livslang Pension er en kollektiv ordning med mere end 5,5 mio. medlemmer og en pensionsformue på 684 mia. kr. Vores opgave er at sikre gode, stabile pensioner, så danskerne har lidt mere at leve for den dag, de går på pension. Derudover sikrer vi udbetaling af en række velfærds- og sikringsydelser. To ud af tre velfærdskroner, der udbetales i Danmark, kommer fra ATP Koncernen. Sammenlagt udbetaler vi mere end 300 mia. kr. om året på vegne af staten, kommunerne og arbejdsmarkedets parter.

Følg pressemeddelelser fra ATP

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ATP

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye