Landdistrikternes Fællesråd

Ny forsøgsordning skal skabe friere rammer for udvikling i landsbyer og på øer

Del

Landdistrikterne glæder sig over udvidelse af forsøgsordning for frilandsbyer og –øer, men understreger, at der fortsat er langt til målet.

Foto: Mads Krabbe
Foto: Mads Krabbe

En politisk aftale har givet landsbyer og øer mulighed for at ansøge om at blive en del af en ny forsøgsordning, der kan fjerne de lovgivningsmæssige barrierer for lokal udvikling.

Nu har partierne bag aftalen valgt at sende 17 projekter videre til yderligere kvalificering. Oprindeligt var målet ellers at udvælge 10 projekter i landsbyer og småøer. Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard glæder sig over interessen for projekterne og at man har prioriteret at udvide til 17.

- Det er meget positivt, at politikerne anerkender den store interesse, der har været for forsøgsordningen, og dermed udvider med flere projekter. Det er borgerne i landsbyerne og på øerne, der selv har taget initiativ til at formulere projekterne, og det vidner i høj grad om, at der er et stort engagement og virkelyst i lokalsamfundene til at skabe udvikling, udtaler Steffen Damsgaard.

Fælles for ansøgerne til forsøgsordningen er ønsket om at slippe af med begrænsende lovgivning og regler samt starte en grøn nytænkning.

Lokalsamfundene har særligt haft interesse i opførelsen af nye boliger og nye boformer, som de oplever støder ind i en mur af lovgivningsmæssige barrierer undervejs. Det kan være bofællesskaber, etableringen af boliger nye steder samt tiny houses, som ellers må opgives på grund af planlov og lokalplanlægning.

Grøn energiproduktion er også et varmt emne i mange lokalsamfund. Her strander projekter i mødet med kystbeskyttelsesloven, hvor småøer ikke kan få lov til at sætte vindmøller, solcelleanlæg eller anden grøn energiproduktion op.

Fortsat langt til målet

Nu starter arbejdet i Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Kirkeministeriets departement, hvor de 17 projekter undersøges nærmere. Her vil styrelsen og ministeriet undersøge hvilke lovfritagelser, der skal indgå i forsøgsordningen.

- Selvom vi kvitterer for at tage flere projekter med i ordningen, så er det nu, at det hårde arbejde for alvor går i gang. Vi mangler fortsat at se, i hvor høj grad landsbyerne og øerne får lov til at udleve deres projekter. Det afgørende bliver, hvor villig man politisk er til at komme i mål med ordningen og fritage for regler, der ellers blokerer for en grøn og tidssvarende udvikling i lokalsamfundene. Dét vil vi følge tæt i den kommende fase, understreger Steffen Damsgaard.

Baggrund for forsøgsordningen 

Forsøgsordningen er indgået på baggrund af den politiske aftale ”Mere liv i bymidter og landdistrikter” fra november 2021. Formålet er at afdække interessen fra landsbyer og øer i at få dispensation fra lovgivning, der på den ene eller anden måde hindrer udvikling på landet. Landdistrikternes Fællesråd har varetaget sekretariatsopgaven i den indledende fase i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer.

I forbindelse med forsøgsordningen, vil Landdistrikternes Fællesråd fortsat prioritere at bidrage til den videre proces i samarbejde med styrelsen i det omfang begge parter ønsker det.

I slutningen af november 2023 forventes aftalekredsen at mødes igen for at beslutte, hvilke landsbyer og øer samt hvilke lovfritagelser, der konkret skal indgå i en forsøgsordning.

Vil du vide mere? 

Information om ordningen kan også findes via www.landdistrikterne.dk/frilandsbyer

Nøgleord

Kontakter

Følg pressemeddelelser fra Landdistrikternes Fællesråd

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Landdistrikternes Fællesråd

Landdistrikterne: CO2-afgift vil koste arbejdspladser og skævvride Danmark21.2.2024 12:35:01 CET | Pressemeddelelse

Hvis anbefalingerne til en grøn afgift på landbruget realiseres, vil det medføre et stort tab af lokale arbejdspladser, svække udviklingen i landdistrikterne og skævvride landet. I værste fald et kæmpe fald i beskæftigelsen i landdistrikterne! Landdistrikternes Fællesråd opfordrer til at konsekvenserne for landdistrikterne skal tænkes ind i forhandlingerne om den grønne omstilling.

Landdistrikterne advarer: Ekspertgruppes anbefalinger vil koste arbejdspladser og rive livsnerver over i landdistrikterne19.2.2024 20:22:43 CET | Pressemeddelelse

Et ekspertudvalg nedsat af regeringen har givet sit bud på, hvordan erhvervsstøtteordningen kan slankes med mindst 2 mia. kr. Landdistrikternes Fællesråd forudser, at regeringens spareøvelse vil skævvride Danmark markant, koste tusindvis af jobs, medføre konkurser og betyde stor fraflytning fra landdistrikterne, såfremt det regeringsnedsatte udvalgs anbefalinger gennemføres.

Landdistrikterne om kæmpevindmøller: Staten skal tage større lokale hensyn ved udvidelse af vindmølletestcentre3.2.2024 14:20:19 CET | Pressemeddelelse

Et flertal i Folketinget har besluttet at fortsætte arbejdet med at udvide og tilpasse vindmølletestcentret for kæmpevindmøller i Østerild i Thy samt på Høvsøre ved Fjaltring i Lemvig Kommune. Det vækker bekymring hos Landdistrikternes Fællesråd, som opfordrer staten til at tage et større ansvar for udviklingen af lokalsamfundet tæt på testcentret.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye