MSC – Marine Stewardship Council

Ny rapport: Behov for hurtig, ny tilgang til at sikre kvotefordeling for sild og makrel i Nordøstatlanten

Del

Kyststaternes regeringer er nødt til hurtigst muligt at aftale en grundlæggende ny tilgang for at nå frem til en aftale om kvotefordeling for de vigtigste pelagiske fiskebestande i det nordøstlige Atlanterhav, viser en ny rapport, som Marine Stewardship Council (MSC) har bestilt.

Rapporten, North-East Atlantic Pelagic Fisheries - Management Challenges for Straddling Fish Stocks [1] af marinekonsulentfirmaet ABPmer - udgivet i går, siger, at mange års brudte aftaler om kvotefordeling for blåhvilling, sild og makrel har resulteret i kvoter, der er sat over bæredygtige grænser, hvilket truer den langsigtede sundhed for disse vitale fiskebestande.

Rapporten antyder dog, at en aftale om bæredygtige fangster, der afspejler den videnskabelige rådgivning, er mulig, hvis mekanismerne til at lave en aftale om kvoter reformeres. Anbefalingerne i rapporten vil forhindre, at stater kan gå uden om aftaler, der kan sikre den langsigtede bæredygtighed i fremtiden, for fiskebestandene og de økosystemer og økonomier, der er afhængige af dem.

Rapporten anbefaler at man bruger flertalsafgørelser i stedet for konsensusbeslutninger. Hvis disse er støttet af uafhængige indsigelsesprocedurer og tvistbilæggelsesmekanismer, kunne denne tilgang gøre det muligt at indgå og justere aftaler uden et fuldstændigt sammenbrud i forhandlingerne.

Rapporten fremhæver det chilenske makrelfiskeri, som er MSC-certificeret, som et eksempel på, at flertalsafstemninger og konfliktløsning har gjort det muligt at indgå aftaler og udfordre problematiske forhold, uden at aftalerne er brudt helt sammen. I modsætning til makrel fra Nordøstatlanten (NEA) forvaltes og fiskes chilensk jackmakrel bæredygtigt: De 15 nationer, der fanger chilensk makrel i det sydlige Stillehav, har været i stand til at blive enige om en bæredygtig tildeling af fangstkvoter gennem en international ramme for fiskeriforvaltning, der opretholdes af alle nationalstater, der har adgang til bestanden.

En udvidelse af forhandlingerne til også at omfatte andre fiskerier, adgang til fiskeriområder, landingshavne og bredere emner som handel og sikkerhedsordninger kan også være med til at mindske risikoen for et sammenbrud i forhandlingerne.  Dette følger tilgangen i handels- og samarbejdsaftalen mellem Storbritannien og EU (TCA), som omfatter fiskeri, handel, transport, luftfart med mere.

Rapporten blev lanceret under NEA Pelagic Stakeholder Symposium, som MSC var vært for i Waterman's Hall i London den 21. juni 2023. Symposiet havde samlet ekspertise på tværs af en række discipliner, herunder videnskab, forvaltning og markedsaktører, for at finde nye og kreative måder at fremme diskussioner om kvotedelingsløsninger såvel som bredere forvaltningsovervejelser i forbindelse med de pelagiske fiskebestande i det nordøstlige Atlanterhav.

MSC har opfordret kyststaternes regeringer til at adressere den nuværende mangel på enighed om, hvordan disse fælles fiskebestande skal forvaltes, siden de blev frataget deres MSC-certificering i 2019 og 2020.

Disse opfordringer er blevet støttet af detailhandlere samt fiske- og skaldyrsproducenter, som har forpligtet sig til bæredygtige indkøb, herunder fra MSC-certificerede fiskerier.

Over 100 interessenter på tværs af forskellige discipliner deltog i arrangementet. Resultaterne af arrangementet vil blive offentliggjort for at skabe momentum forud for efterårets forhandlingsperiode.

Erin Priddle, regional direktør for Marine Stewardship Council i Nordeuropa, sagde:

"Tiden er ved at løbe ud for at sikre, at disse økologisk og økonomisk vigtige pelagiske bestande er bæredygtige for fremtidige generationer. Men en løsning er inden for rækkevidde. Det kræver nu blot politisk vilje fra de repræsentative regeringer til at indføre en ny og mere modstandsdygtig løsning. Anbefalingerne i denne nye rapport vil sikre et resultat, der giver en kvotefordelingsordning for alle tre bestande i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning.

"Ved at tage et modigt skridt og blive enige om en ny måde at forvalte disse bestande bæredygtigt på, kan kyststaterne vise globalt lederskab inden for bæredygtigt fiskeri. De langsigtede fordele ved en aftale kan være enorme i forhold til fødevaresikkerhed, økonomier og økosystemer."

Suzannah Walmsley, fiskeriekspert hos ABPmer og forfatter til rapporten, siger:

"Det pelagiske fiskeri i NEA nyder godt af verdens førende videnskab, kyststater, der er enige om at følge den videnskabelige rådgivning, og god overholdelse og håndhævelse af kvotebegrænsninger. Det, der mangler, er aftaler om kvotedeling for at sikre, at fangsterne forbliver inden for bæredygtige grænser. Bæredygtig forvaltning er inden for rækkevidde, og med politisk vilje og kompromiser kan der opnås en omfattende aftale om forvaltning og kvotefordeling, som er modstandsdygtig over for fremtidige ændringer i både økosystemer og politik.

"De nordøstatlantiske kyst- og fiskeristater har en enestående mulighed for at vise, at de globalt set er på forkant med fiskeriets bæredygtighed og bidrage til at sikre den fremtidige produktivitet af disse vigtige fiskebestande og opretholde den fødevaresikkerhed og de økonomiske fordele, som de giver."


#SLUT#

Note til redaktører:

  1. ABPmer, (2023). North-East Atlantic Pelagic Fisheries – Management Challenges for Straddling Fish Stocks, Final Report, ABPmer Report No. R.4069. A report produced by ABPmer for Marine Stewardship Council, June 2023.

Nøgleord

Kontakter

Om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) er en international non-profit organisation, der sætter globalt anerkendte standarder for bæredygtigt fiskeri og forsyningskæden for fisk og skaldyr. MSC-miljømærket på et fiskeprodukt betyder, at det kommer fra et fiskeri efter vilde fangster, som er blevet uafhængigt certificeret i henhold til MSC's videnskabsbaserede standard for bæredygtigt fiskeri. Mere end 600 fiskerier, der repræsenterer 19 % af verdens vilde marine fangst, er involveret i dets certificeringsprogram, og mere end 20.000 forskellige MSC-mærkede produkter er tilgængelige på hylder over hele kloden. For mere information besøg msc.org/dk

Følg pressemeddelelser fra MSC – Marine Stewardship Council

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra MSC – Marine Stewardship Council

Marine Stewardship Council-teams fra Polen, Sverige, Danmark og Finland slår kræfterne sammen som region for Østersøen og Centraleuropa12.12.2023 06:30:00 CET | Pressemeddelelse

Marine Stewardship Council (MSC) reagerer på de ændrede forhold i regionen ved at oprette en ny MSC-subregion for Baltikum og Centraleuropa. Den nye organisationsstruktur er beregnet til bedre at imødekomme udfordringerne med bæredygtig forvaltning af ressourcerne i Østersøen og Nordsøen og de voksende behov hos MSC-partnere i regionen. I november besluttede MSC at slå teams fra Polen, Sverige, Danmark og Finland sammen til ét team med ansvar for 17 lande i den baltiske og centraleuropæiske region. Det nye teams aktiviteter vil omfatte støtte til regionale fiskerier i MSC-programmet, der opererer i Østersøen og Nordsøen, samarbejde med industripartnere, videnskab, myndigheder, NGO'er samt opbygning af offentlighedens bevidsthed om behovet for bæredygtige fisk og skaldyr. Østersøen og Centraleuropa er en strategisk region for udviklingen af markedet for bæredygtige fisk og skaldyr. I området er over 1500 partnere (fiskerier, forarbejdningsvirksomheder, detailhandlere, NGO'er, akademiske

MSC advarer: Risiko for nyt sildekollaps – anbefalet 44% reduktion på fangster4.10.2023 12:13:21 CEST | Pressemeddelelse

Den nordøstatlantiske sildebestand er presset ned til kritiske niveauer, og fangsterne anbefales nu at blive reduceret med 44 %. Årsagen til denne udvikling er fiskerinationernes manglende evne til at blive enige om fordeling af kvoter for den såkaldt atlanto-skandiske sild (AS-sild), der både er den mest spiste i Danmark, og en af Europas mest ikoniske og økonomisk vigtige fiskebestande. I stedet fiskes AS-sild såvel som atlantisk makrel og blåhvilling i henhold til kvoter fastsat ensidigt af individuelle nationer, hvilket resulterer i en vedvarende overudnyttelse af disse ressourcer. Regeringer går i søvne ind i en potentiel gentagelse af sildekollapset i 1960'erne ved at undlade at forhindre overfiskeri af atlantisk-skandisk sild (AS-sild), afslører nye tal fra ICES (International Council for the Exploration of the Sea). Den videnskabelige organisation med ansvar for at rådgive regeringer om bæredygtige fangstbegrænsninger, har meddelt [1], at en kraftig nedskæring på 44% i AS-sildf

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye