Energinet

Glæde i Energinet over dansk-tysk aftale om Energiø Bornholm

Del

Den danske klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard, og den tyske økonomi- og klimaminister, Robert Habeck, underskrev i går en vigtig mellemstatslig aftale om Energiø Bornholm. Aftalen sætter endnu to streger under de politiske ambitioner for Energiø Bornholm og sætter retning for det internationale samarbejde om integration af storskala havvind i energisystemet.

Tysklands økonomi- og klimaminister, Robert Habeck, og Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard, underskrev aftalen under de europæiske energiministres møde i Luxembourg mandag.
Tysklands økonomi- og klimaminister, Robert Habeck, og Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard, underskrev aftalen under de europæiske energiministres møde i Luxembourg mandag.

Energinet og tyske 50Hertz glæder sig over gårsdagens underskrivelse af en mellemstatslig aftale om Energiø Bornholm. Den danske klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard, og den tyske økonomi- og klimaminister, Robert Habeck, underskrev aftalen under de europæiske energiministres møde i Luxembourg.

Den mellemstatslige aftale er endnu en vigtig hjørnesten for Energiø Bornholm. Den giver fast grundlag for, at Energinet og 50Hertz (henholdsvis dansk og tysk TSO, Transmission System Operator) kan arbejde tæt sammen og fordele ansvar mellem sig, når de forskellige opgaver i konstruktionen af verdens første og innovative energiø skal løses.

Det gælder højspændingsanlæg på land såvel som de flere hundrede kilometers 525 kV jævnstrømskabler på havet og på land. Fremover vil mindst 3 GW havvindkapacitet blive stillet til rådighed for begge landes energimarkeder via Energiø Bornholm.

Øger begge landes forsyningssikkerhed
Stefan Kapferer, CEO i 50Hertz, siger:
"Energiø Bornholm baner vejen for en fremtid, hvor havvind ikke længere udelukkende vil blive koblet til enkelte lande via punkt-til-punkt-forbindelser. I fremtiden vil en del af den producerede strøm fra havvind flyde derhen, hvor efterspørgslen er størst, via højspændings-jævnstrømsnet på havet. Energiø Bornholm vil derudover medføre, at der opstår endnu en handelsforbindelse mellem det tyske og det danske elmarked. Det er økonomisk gennemførligt og vil øge begge landes forsyningssikkerhed under nye geopolitiske omstændigheder."

Thomas Egebo, administrerende direktør for Energinet, siger:
"For Danmark og Energinet er udbredelsen af meget store havmølleparker og udlandsforbindelser desuden en vigtig del af politiske ambitioner og planer om at eksportere grøn strøm men også grøn brint via fremtidige brintrør i Danmark. Det vil understøtte dekarbonisering af Tysklands industrisektor. Det fælles projekt i Østersøen og vores projekter i Nordsøen kommer i det hele taget til at påvirke Europas grønne omstilling markant."

Deling af omkostninger, VE-andele og flaskehalsindtægter
Med Energiø Bornholm sætter Energinet og 50Hertz ikke kun gang i et teknisk pionerarbejde. Forhandlinger mellem de to selskaber og mellem regeringerne har ligeledes afklaret ejerskabsforhold og fordeling af de energimængder, som kan bidrage til de to landes mål om vedvarende energi.

Aftalen medfører, at Energinet og 50Hertz afholder hver halvdelen af infrastrukturomkostningerne for projektet, ligesom de ligeligt deler de VE-andele, projektet afstedkommer. 50Hertz og Energinet vil desuden fordele flaskehalsindtægterne fra elforbindelserne mellem landene ligeligt. 

Foregangslande for energi fra havvindmøller
Danmark og Tyskland er foregangslande for energi fra havvind. For mere end 30 år siden blev verdens første havmøllepark, Vindeby ud for Lolland, forbundet til det danske elnet på land. I Tyskland var det 50Hertz, der i 2011 sørgede for, at havmølleparken Baltic 1 i Østersøen blev forbundet til højspændingsnettet på land. Baltic 1 var Tysklands første kommercielle havmøllepark. 

Sammen står Energinet og 50Hertz desuden bag verdens første hybride elforbindelse, den såkaldte Kriegers Flak CGS (Combined Grid Solution). Den blev sat i drift og forbundet til Danmark og Tyskland i 2020.

Kriegers Flak CGS er et kombineret veksel- og jævnstrømssystem. Her forbindes det danske kabel, der fører strøm i land fra den danske havvindmøllepark, Kriegers Flak, med det tyske kabel, der fører strøm i land fra de to tyske havmølleparker Baltic 1 og 2.

Forbindelsen sker med et kun 25 kilometer kabel, der forbinder to opsamlingsplatforme på havet. Dermed sørger Kriegers Flak CGS for, at de to kabler, der fører vindmøllestrøm ind i elnettet på land, samtidig kan bruges som en 400 MW el-handelsforbindelse mellem det tyske og det danske elmarked. 

Kontakter

Links

Om Energinet

Vi varetager samfundets interesser og ejer energiens "motorveje". Vi har ansvaret for at forsyne Danmark med el og gas, skabe fair konkurrence og fremme klimavenlige energiløsninger. Læs mere på www.energinet.dk

Følg pressemeddelelser fra Energinet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energinet

Energinet og 50Hertz starter udbud på Energiø Bornholm30.11.2023 09:02:01 CET | Pressemeddelelse

Energinet og tyske 50Hertz har startet udbudsprocessen for teknisk udstyr til det fælles projekt, Energiø Bornholm, der skal levere minimum 3 GW grøn strøm til danske og tyske forbrugere. Som et resultat af markedsdialog med mulige leverandører i sommer har Energinet og 50Hertz besluttet at fremrykke udbuddet for at sikre sig produktionskapacitet hos leverandørerne så tidligt som muligt. Næste skridt bliver at gennemgå bud og indlede forhandlinger, inden kontrakterne efter planen kan underskrives i andet halvår af 2024.

Sikker forsyning i et helt grønt elsystem kræver nye løsninger og teknologier15.9.2023 10:16:47 CEST | Pressemeddelelse

Danskerne kan også om ti år have en af verdens højeste elforsyningssikkerheder, men det kræver forandringer, hvis ikke risikoen for længerevarende strømafbrydelser skal stige. Derfor bliver der arbejdet benhårdt på at sikre, at også et helt grønt elsystem i fremtiden kan levere høj sikkerhed for strøm i stikkontakterne. Bl.a. undersøges tiltag, hvor elproducenter kan stå klar til at levere strøm, eller forbrugerne står klar til at bruge mindre, når der fx er vindstille, mørkt og nabolande har lav produktion. Energinet sender nu ”Redegørelse For Elforsyningssikkerhed 2023” i høring.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum