Andel Energi

Andel Energi skrotter aconto-regninger

Del
Fremover vil en million elkunder i Andel Energi blive afregnet månedsvis ud fra faktisk forbrug. Andel Energi har nemlig valgt at skrotte de gammeldags aconto-regninger, hvor elkunder betaler op til tre måneder forud på baggrund af forventet forbrug.
Danmarks største energiselskab skrotter aconto-regninger. Fremover afregnes 1 mio. el-kunder i Andel Energi månedsvis bagudbetalt.
Danmarks største energiselskab skrotter aconto-regninger. Fremover afregnes 1 mio. el-kunder i Andel Energi månedsvis bagudbetalt.

Det skal være mere simpelt at være elkunde. Andel Energi har det seneste halve år været i tæt dialog med sine kunder. Og de foretrækker en mere simpel afregningsform. Derfor skrotter Danmarks største energiselskab nu forudbetalt aconto som afregningsform for alle selskabets godt en million elkunder.

Fremover vil alle elkunder i Andel Energi i stedet blive faktureret én gang om måneden for deres faktiske forbrug i den foregående måned. Med den gamle aconto-afregningsform faktureres en kunde forud på baggrund af et forventet forbrug, og afregnes efterfølgende i forhold til sit faktiske forbrug. Det er et gammeldags og indviklet afregningssystem, der nu bliver gjort op med.

”Aconto-afregning er et levn fra en tid, hvor elmålere ikke kunne fjernaflæses digitalt. Systemet med forudbetalt aconto og kvartalsafregning fungerer fint nok i fredstid, men er sårbart, når prisen svinger. Det seneste halvandet år har været ekstremt på energimarkedet. Det har været enormt svært at gennemskue marked og priser. Nu tager vi konsekvensen, skrotter aconto og ensretter alle betalinger til månedsvis bagudbetaling,” siger Josefine Walter, der er funktionschef i Andel Energi.

Tre simple elprodukter
Siden energikrisen sendte de europæiske energipriser på himmelflugt, har interessen for energipriser og afregning været enorm. I Andel Energi, hvor ca. to tredjedele af el-kunderne i dag afregnes aconto, har over 25 pct. af alle kundehenvendelser siden efteråret handlet om eller berørt afregningsformer.

”Månedsvis bagudbetaling er klart den afregningsform, der er lettest at forstå som kunde. Vi gør forbruget op én gang om måneden, og så afregnes kunden direkte for sit forbrug i perioden. Det er simpelt og let at forstå, og det er det, kunderne efterspørger,” siger Josefine Walter.

Samtidig med, at forudbetalt aconto skrottes, introducerer Andel Energi tre nye og simple elprodukter. De tre nye produkter vil fra i dag være de eneste produkter, der tilbydes som nysalg til privatkunder.

De tre nye produkter er:

 • TimeEnergi. Prisen per kWh er variabel og afhænger af den aktuelle timepris
 • MånedsEnergi. Prisen per kWh er fast for én kalendermåned ad gangen
 • FastEnergi. Prisen per kWh er fast for et halvt år ad gangen

Alle tre produkter er grønne elprodukter, der dækker kundens årlige elforbrug med grøn strøm fra danske havvindmøller eller solcelleanlæg via grønne certifikater. 

Alle kunder får direkte besked
En stor del af Andel Energis kunder har allerede i dag timepris og bagudbetaling. I løbet af 2023 vil de fleste øvrige kunder løbende blive flyttet over på det nye produkt, der minder mest om det, de har i forvejen.

”Det er en stor øvelse at flytte så mange kunder over på et andet produkt eller betalingsform. Derfor gør vi det i flere mindre etaper, så alle får en god kundeoplevelse med flytningen. Som kunde behøver man ikke selv foretage sig noget, alle får direkte besked i god tid inden overflytningen,” siger Josefine Walter.

Oprydningen i gamle produkter og overgangen fra aconto til bagudbetaling sker løbende og alle kunder får direkte besked inden overflytningen. Hele projektet forventes afsluttet i løbet af første halvår 2024.

Foreningskunder og erhvervskunder vil fortsat kunne få lavet mere individuelt udviklede produkter.

Eksisterende fastpris-aftaler ændres ikke
Skiftet fra fremadrettet aconto-afregning til bagudbetalt månedsafregning gælder som udgangspunkt alle elkunder i Andel Energi. Dog ikke for kunder, der har købt en fastpris-aftale, inden energikrisen satte ind.

”Et ord er et ord. Selvom Andel Energi taber penge på de lange fastpris-aftaler, der blev indgået inden den internationale energikrise, så holder vi selvfølgelig ord overfor vores kunder. Det betyder, at kunder med lange fast-prisaftaler fra før krisen, selvfølgelig beholder deres eksisterende aftale,” siger Josefine Walter.

På det danske gasmarked sker aflæsning af forbrug stadig manuelt, og det er derfor ikke muligt at lave samme direkte afregning af forrige måneds forbrug. Men det er i 2023 blevet muligt for danske gaskunder at aflæse sin gasmåler fire gange årligt i stedet for kun en gang. Derfor gør Andel Energi fremover sine 140.000 gaskunders forbrug op hvert kvartal og deler regningen op i månedsbetalinger. På den måde bliver gaskunder i højere grad beskyttet mod pludselige og store ændringer i de internationale gaspriser.

FAKTA: De nye produkter

TimeEnergi

 • Til kunder, der vil have strømmen så billig som muligt og er klar til fx at vaske om natten
 • Prisen er variabel time for time. Prisen per kWh er afhængig af den aktuelle timepris

MånedsEnergi

 • Til kunder, der vil have den aktuelle markedspris, men ikke vil tilpasse sit døgn efter elprisen
 • Prisen er fast. Pris per kWh fastsættes for en kalendermåned ad gangen

FastEnergi

 • Til kunder, der vil betale lidt ekstra for at have sikkerhed for en stabil el-pris det næste halve år
 • Prisen er fast. Pris per kWh fastsættes for seks måneder ad gangen.

 

FAKTA: Afregningsformer

 • Aconto-afregning:
  Kunden afregnes forud for tre måneder på baggrund et forventet forbrug kombineret med den forventede pris i de kommende måneder. Efterfølgende afregnes i forhold til faktisk pris og forbrug
 • Bagudbetaling:
  Kundens forbrug gøres op for en given periode. Prisen for perioden ganges med forbruget. Udgiften til energi vil oftest være højere om vinteren, hvor forbruget typiske er større.
 • Andel Energi har det sidste år oplevet en markant stigende efterspørgsel efter bagudbetaling
 • Andel Energis elkunder har hidtil haft frit valg mellem aconto og bagudbetaling
 • Omkring en tredjedel af Andel Energis elkunder afregnes allerede i dag bagudbetalt
 • Som kunde behøver man ikke selv at foretage sig noget. Alle berørte kunder får direkte besked
 • Andel Energi forventer, at udfasningen af aconto-afregning er afsluttet i første halvår 2024

Kontakter

Billeder

Danmarks største energiselskab skrotter aconto-regninger. Fremover afregnes 1 mio. el-kunder i Andel Energi månedsvis bagudbetalt.
Danmarks største energiselskab skrotter aconto-regninger. Fremover afregnes 1 mio. el-kunder i Andel Energi månedsvis bagudbetalt.
Download

Information om Andel Energi

Andel EnergiI Andel Energi leverer vi el og naturgas til mere end 1,2 mio. privat- og erhvervskunder. Som Danmarks største energiselskab har vi et stort ansvar for at sætte fart på den grønne omstilling.

Vi arbejder derfor for at gøre fremtidens energi lettilgængelig for alle. Det betyder, at vi som energiselskab har fokus på at udvikle og tilbyde grønne og fremtidssikrede energiløsninger til gavn for alle. Med vores digitale løsninger og data gør vi det nemt at følge sit forbrug og træffe grønne valg.

Følg pressemeddelelser fra Andel Energi

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Andel Energi