Næstved Kommune

Næstved Kommune redder de våde pandaer

Del

Bestanden af brakvandsgedder i den sydlige del af Danmark er nu så kritisk lav, at der må tænkes i redningsaktioner. Det har fået Næstved Kommune til at dyrke brakvandsgedder på oversvømmet eng. Det betyder at syv gedder er blevet til mere end 1500.

To af de 1500 brakvandsgedder som lige nu boltrer sig på den oversvømmede eng
To af de 1500 brakvandsgedder som lige nu boltrer sig på den oversvømmede eng

Engang boltrede brakvandsgedden sig i mange af de østdanske fjorde, nor og åer i gydesæsonen. Men de seneste undersøgelser har vist, at bestandene alle steder styrtdykker i disse år, så flere bestande er akut truede af total udryddelse. Ved en undersøgelse i 2018 i Karrebæk- og Dybsø fjorde, hvor gedderne lever størstedelen af deres liv, viste resultater, at der kun var 260 gedder tilbage. Ved forsøgsfiskeri i Fladså i 2021 var antallet af gydefisk faldet til bare 18 voksne brakvandsgedder.

- Vores brakvandsgedder i Fladsåen er faktisk mere truet end pandaerne i Kina, hvor der i dag er en bestand på knapt 1800 voksne dyr, fortæller Palle P. Myssen, biolog i Næstved Kommune og fortsætter: Der er flere grund til, at brakvandsgedden er så truet. Blandt andet er deres gyde- og opvækstområder forsvundet, som følge af effektiv dræning og afvanding af forårsoversvømmede enge.


Redningsaktion

Selvom de fleste nok kan synes, at der er kommet rigeligt med vand og oversvømmelser i februar, ja så er der faktisk et sted, hvor der skal endnu mere til. Det kræver nemlig en oversvømmet eng, hvor brakvandsgedderne i perioden marts-juni kan gyde for at have chance for succes.

Den nydannede sø for de barslende gedder ligger op ad Fladsåen i nærheden af Rettestrup By. Den forsynes nu med ekstra vand fra åen og dens tilløb. Det samlede oversvømmede areal svarer i størrelse til tre fodboldbaner.

Samarbejde med frivillige
Sammen med medlemmer fra Fladså Sportsfiskerforening og andre frivillige, har kommunen fra marts til april haft en fangst-ruse stående i åen for at fange gydemodne gedder til udsætning på den oversvømmede eng. Rusen har skullet tømmes en gang i døgnet, så det har været en stor opgave for de frivillige og kommunen at fange de kun 7 gydegedder på 72-94 cm, som det samlede fangstresultat viste.


1500 nye smågedder

Gedderne har nu gydet og er selv at vandret tilbage til åen via et gravet afløb. I mellemtiden er de befrugtede æg klækket i engens oversvømmede græs og de 5 mm store geddelaver har overlevet på engen.

De har nu, i start juni, opnået en længde på hele 7-8 cm takket være de mange krebsdyr, dafnier og fiskeyngel det vrimler med på den oversvømmede eng.

Biologerne har åbnet for afløbet til engen og opsat en yngelfælde for at undersøge om geddeynglen vandrer ud i åen i takt med vandstanden sænkes på engen. Til alles store glæde viser det sig, at der de seneste dage er vandret 100-vis af små gedder ud i åen fra engen - indtil videre mere end 1500 nye smågedder, talt og genudsat i åen.

- Vores anstrengelser har til fulde båret frugt. Vi har i år sikret et stort tilskud til den trængte bestand til fjorden fra Fladsåen, hvor de vil vokse sig store og komme tilbage efter 3-4 år for at gyde igen.

Vi kommer nu til at arbejde for at forbedre gydeforholdene på engen yderligere, således at gedder til næste år selv kan vandre ind på den oversvømmede eng for at gyde, og ynglen selv vandrer tilbage til fjorden i marts-april 2024, afslutter Palle P. Myssen.

Kontakter

Billeder

voksne gedder
voksne gedder
Download
Den oversvømmede eng
Den oversvømmede eng
Download
Biologer fra Næstved Kommuner tømmer ruser for gedder i åen
Biologer fra Næstved Kommuner tømmer ruser for gedder i åen
Download
gedderusen
gedderusen
Download
Download

Følg pressemeddelelser fra Næstved Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Næstved Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum