ADP A/S

Fredericia Shipping A/S og ADP A/S etablerer fælles selskab til drift og udvikling af Danmarks 2. største containerterminal på Fredericia Havn.

Del
Fredericia Container Terminal bliver den første containerterminal i Danmark med direkte kobling mellem havn og baglandsterminal. Med Fredericia Container Terminal A/S vil Fredericia Havn udbygge sin position som containerhavn med regional betydning til at blive ét af Danmarks nationale containerhubs med international tilgængelighed via alle de store containerrederier.
Bestyrelsesformand i ADP A/S Christian Herskind, CEO i ADP A/S Rune D. Rasmussen, CEO i Fredericia Shipping A/S Klaus G. Andersen og Area Manager i Fredericia Shipping A/S Amalie Laigaard Andersen
Bestyrelsesformand i ADP A/S Christian Herskind, CEO i ADP A/S Rune D. Rasmussen, CEO i Fredericia Shipping A/S Klaus G. Andersen og Area Manager i Fredericia Shipping A/S Amalie Laigaard Andersen

Fredericia Container Terminal vil have ambition om at blive den mest effektive, bæredygtige og digitale terminal i Danmark og blandt de førende i Nordeuropa. Med det følger samtidig millioninvesteringer i effektivisering, digitalisering og bestræbelser på omstilling til en CO2 neutral terminal i 2030 – investeringer, der følger efter de allerede igangsatte investeringer i udvidelsen af Fredericia Havn.

Danmarks 2. største containerterminal
Etableringen af det ny selskab ligger i forlængelse af et mangeårigt tæt samarbejde mellem ADP A/S og Fredericia Shipping A/S om udvikling af én af Danmarks mest konkurrencedygtige containerterminaler. Med det ny selskab indgår de to parter en længerevarende kontrakt på drift og kommerciel udvikling af containerforretningen, hvilket understøtter den lokale vækst og jobskabelse i Fredericia, Region Syddanmark og resten af Danmark i de næste mange år.

Fredericia Container Terminal A/S etableres i direkte forlængelse af den netop godkendte havneudvidelse, hvor containerterminalens areal fordobles til i alt 150.000 mog forberedes til en bæredygtig fremtid med landstrømstilslutning, elektrificering af kraner og andet udstyr samt forbedrede digitale løsninger.

Fredericia Container Terminal A/S kobler fra starten terminalen på havnen med Taulov Container & Rail Terminal og får dermed i første fase et samlet areal på mere end 200.000 m2.

Fredericia Havn er ikke alene Danmarks 2. største containerhavn men samtidig også den første containerterminal med direkte jernbanekobling mellem baglandsterminal og havnen. Den innovative terminal kan dermed skabe grønne og konkurrencedygtige kombinerede transportløsninger på højde med andre internationale havne.

Fredericia Shipping A/S har udviklet containerforretningen
Fredericia Shipping A/S har siden 1998 været operatør af containerforretningen på Fredericia Havn, og har dermed stået bag udviklingen af en effektiv og konkurrencedygtig containeraktivitet.

”Etableringen af Fredericia Container Terminal A/S er resultatet af mange års godt samarbejde mellem Fredericia Shipping og ADP. Etableringen af det nye selskab skal ses i lyset af de senere års udvikling, hvor containermarkedet har flyttet sig positivt i vores retning, og hvor Fredericia Havn har fået en større og større betydning. Containermængder, som traditionelt er blevet kørt med lastbil til og fra Hamburg og Bremerhaven er de seneste år i stigende grad blevet flyttet over til søgående feeder transport til og fra Fredericia”, siger Klaus G. Andersen, Adm. Direktør i Fredericia Shipping A/S, og fortsætter:

”Fredericia Container Terminal fortsætter som en neutral, effektiv og særdeles konkurrencedygtig terminal, som betjener alle de internationale containerrederier. Vi ser meget frem til at videreudvikle det gode samarbejde med ADP samt eksisterende og nye kunder”.    

Fredericia Container terminal A/S får en neutralitet i markedet, der gør Fredericia til et konkurrencedygtigt alternativ i international sammenhæng. Her kan alle placere sig strategisk og langsigtet og få et taktisk og operationelt samarbejde.  

Kombination af havn og dry port
Efterspørgslen efter løsninger, der kombinerer både bane og søtransport som alternativ til lastbiltransport mellem de nordeuropæiske havne har været stærkt stigende i takt med den stigende efterspørgsel efter klimavenlige transportløsninger. Fredericia Havn er koblet på de store europæiske havne som Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven og Antwerpen med flere ugentlig anløb fra forskellige rederier.

”Fredericia skal deltage i væksten på det globale containermarked, og derfor har vi brug for en stærk lokal samarbejdspartner, samt den kommende havneudvidelse, så både arealer, sikkerhed og logistik kan følge med de øgede containermængder. Med det nye selskab får vi netop et forpligtende og tæt samarbejde i udviklingen af containerforretningen. Vi har i de senere år set, at containermarkedet har flyttet sig i retning af vores transportkorridor med havn og dry port, og med vores nye selskab kan containerforretningen vækste i årene fremover. Vi ser meget frem til i samarbejde med Fredericia Shipping at videreudvikle Fredericia Havn som én af de mest konkurrencedygtige, bæredygtige og effektive havne”, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.

I ADP’s bestyrelse er der meget stor tilfredshed med indgåelsen af det nye selskab, og bestyrelsesformand Christian Herskind udtaler:

”De senere års historiske udvikling af ADP med vækst og langsigtede investeringer i havneinfrastrukturen og udviklingen af Taulov Dry Port er netop resultatet af et godt erhvervssamarbejde og politisk opbakning i vores nærområder. Stiftelsen af det nye fælles selskab, Fredericia Container Terminal A/S, understøtter vores strategi om at fortsætte udviklingen af Fredericia og Taulov som et europæisk, grønt transportknudepunkt til gavn for vores ejerkommuner”, siger Christian Herskind, Bestyrelsesformand i ADP A/S.

Næstformand i ADP’s bestyrelse, borgmester i Fredericia, Steen Wrist, glæder sig også over etableringen af det ny selskab mellem ADP og Fredericia Shipping:

“Fredericia er unik på mange måder, og at ADP og Fredericia Shipping skaber Danmarks første containerterminal med direkte jernbanekobling mellem baglandsterminal og havnen gør mig meget stolt. Det nye selskab styrker Fredericia Havns betydning lokalt og bidrager til at fastholde lokal arbejdskraft på havnen, der kan sikre vækst mange år frem. Jeg ser frem til at følge selskabets udvikling og både viljen og evnen hos ADP og Fredericia Shipping til at gå forrest og tage samfundsansvar understøtter på fineste vis Fredericia Byråds Vision 2033 om, at Fredericia skal være fremtidens centrum for den grønne omstilling. Den innovative terminal kan skabe grønne kombinerede transportløsninger, som bliver en gevinst for klimapåvirkningen”.

For yderligere information kontakt venligst:

Rune D. Rasmussen
CEO, ADP A/S
Mobil: +45 2969 2011
rdr@adp-as.dk

 

Klaus G. Andersen
Adm. Direktør i Fredericia Shipping A/S
Mobil: +45 4014 2225
Klaus.g.andersen@fredericiashipping.dk

 

Om ADP A/S  
ADP A/S ejer og driver Fredericia Havn og Nyborg Havn samt varetager driften af Middelfart Trafikhavn. Havnene har en unik central beliggenhed, gode logistiske betingelser samt internationale standarder, hvad angår kapacitet og vanddybde. Fredericia Havn står over for en stor havneudvidelse, der omfatter en moderne og udvidet container- og RO/RO-terminal med landstrømstilslutning, som vil sikre kapaciteten til væksten i klimavenlige transportformer.

ADP A/S og pensionsselskabet PFA udvikler i joint-venture Taulov Dry Port som et multimodalt transport- og logistikcenter i Taulov med en central beliggenhed tæt på havn, motorvej og jernbane. Fredericia Havn og Taulov Dry Port er Danmarks grønne transportknudepunkt, som med klimafokuserede løsninger understøtter den grønne omstilling af transport- og logistiksektoren.


Om Fredericia Shipping A/S
Fredericia Shipping A/S er en familieejet virksomhed, som er etableret i 1973 Niels Jørgen Andersen. Siden 1996 har virksomheden været ledet af 2. generation Klaus G. Andersen, og siden 2021 i selskab med 3. generation Amalie Laigaard Andersen.

Selskabets hovedaktivitet ligger på Fredericia havn og suppleres af en ca. 300.000 m2 stor baneterminal i Taulov, 6 km vest for Fredericia Havn.

Selskabets tilbyder sammen med søsterselskabet Schultz Shipping A/S og tilknyttede virksomheder logistik, agent og terminalløsninger i de fleste af Danmarks bedst lokaliserede havne herunder Fredericia, Lindø/Odense, Kalundborg, Grenaa, Aalborg, København, Nakskov og Vordingborg.

Kontakter

Billeder

Bestyrelsesformand i ADP A/S Christian Herskind, CEO i ADP A/S Rune D. Rasmussen, CEO i Fredericia Shipping A/S Klaus G. Andersen og Area Manager i Fredericia Shipping A/S Amalie Laigaard Andersen
Bestyrelsesformand i ADP A/S Christian Herskind, CEO i ADP A/S Rune D. Rasmussen, CEO i Fredericia Shipping A/S Klaus G. Andersen og Area Manager i Fredericia Shipping A/S Amalie Laigaard Andersen
Download
Download

Information om ADP A/S

ADP A/S
ADP A/S
Vendersgade 74
7000 Fredericia

79 21 50 00https://www.adp-as.dk/

ADP A/S ejer og driver Fredericia Havn og Nyborg Havn samt varetager driften af Middelfart Trafikhavn. Havnene har en unik central beliggenhed og er med deres internationale standarder vigtige knudepunkter for samhandel og opretholdelse af forsyningskæderne i produktions Danmark. Fredericia Havn står over for en stor havneudvidelse, der omfatter en moderne og fossilfri container- og RO/RO-terminal, som vil understøtte ADP’s fokus på udvikling til væksten i klimavenlige transportformer.

ADP og pensionsselskabet PFA udvikler i joint-venture Taulov Dry Port som et multimodalt transport- og logistikcenter i Taulov med en central beliggenhed tæt på havn, motorvej og jernbane. Taulov Dry Port er blevet et foregangsprojekt, hvor ADP har vist omverdenen mulighederne i at tænke alternativt inden for transportsektoren med kobling af havn, jernbane og vej som et bidrag til at få flyttet den tunge godstransport over på mere miljørigtige transportformer.

I videreudviklingen af et grønt transportknudepunkt vil Fredericia Havn i fremtiden blive en vigtig havn for Danmarks grønne omstilling. Beliggenheden centralt i Danmarks største transport- og logistikknudepunkt betyder, at der inden længe vil være et stort potentiale af aftagere af grønne brændstoffer til den tunge transport.

ADP har derfor etableret datterselskabet ADP Energy Infrastructure A/S for at styrke sine markedsorienterede indsatser i udvikling af central infrastruktur til fremtidens storskala CCS og PtX-brændstoffer.

Følg pressemeddelelser fra ADP A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ADP A/S

Verdens første metanol-drevne containerskib – Laura Mærsk –sættes ind med fast anløb til Fredericia Havn15.9.2023 07:00:12 CEST | Pressemeddelelse

Når verdens første metanoldrevne containerskib fra A.P. Møller – Mærsk sættes ind i Østersøen bliver det med fast anløb til Fredericia Havn. I de senere år har Fredericia Havn fået en større og større betydning på det europæiske containermarked, og den grønne transportkorridor med Fredericia Havn og Taulov Dry Port bliver nu en central del af fortællingen, når A.P. Møller – Mærsk skriver historie med verdens første metanoldrevne containerskib.

ADP A/S leverer et historisk godt årsresultat i en usikker tid21.3.2023 10:00:59 CET | Pressemeddelelse

ADP fortsætter væksten og leverer i 2022 selskabets bedste årsresultat nogensinde med rekordhøj vækst i både omsætning og indtjening. I et år med en markedssituation præget af større usikkerhed som følge af stigende inflation og et energimarked i forandring leverer ADP’s samlede kerneforretning i 2022 på et historisk højt niveau. Flere forretningsområder leverer tocifrede vækstrater i tonnagen. Den fortsatte historiske vækst tydeliggør ADP-havnenes store betydning for vækst og jobskabelse for ejerkommuner og for samfundet som helhed.

ADP A/S investerer massivt i PtX infrastruktur29.8.2022 09:00:09 CEST | Pressemeddelelse

ADP A/S etablerer datterselskabet ADP Energy Infrastructure A/S og styrker sine markedsorienterede indsatser i udvikling af central infrastruktur til gavn for Danmarks grønne omstilling. Med estimerede investeringer på mere end 1 mia. kroner frem mod 2030 bliver det nye datterselskab det næste strategiske skridt i videreudviklingen af Fredericia og Trekantområdets infrastruktur til fremtidens knudepunkt for PtX, CO2-fangst og -lagring samt produktion af grønne brændstoffer. Kombinationen af den rette infrastruktur, Danmarks store virksomheder inden for energi og forsyning, et raffinaderi, varmetransmission og en kommende brintfabrik samt aftagere af grønne brændstoffer inden for luftfart, skibsfart og vejgodstransport giver Trekantområdet og især Fredericia de absolut bedste forudsætninger for at blive ét af Danmarks førende CO2-hubs samt knudepunkt for produktion og afsætning af grønne brændstoffer. ”Etablering af datterselskabet ligger i naturlig forlængelse af ADP’s strategiske udvi

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum