Danmarks ErhvervsfremmebestyrelseDanmarks Erhvervsfremmebestyrelse

72 mio. kr. skal styrke implementering og skalering af velfærdsteknologi

Del

Øget udbredelse og anvendelse af velfærdsteknologi kan hjælpe med at løfte de udfordringer som velfærdssektoren møder i dag. Men det går for langsomt med at bruge de løsninger, der allerede findes på markedet. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter derfor 72 mio. kr. til implementering og skalering af velfærdsteknologi. Satsningen skal bidrage til at danske virksomheder bliver bedre positioneret til at høste potentialet i det voksende globale marked for velfærdsteknologiske løsninger.

Velfærdsteknologi. Foto: Jesper Voldgaard
Velfærdsteknologi. Foto: Jesper Voldgaard Foto: Jesper Voldgaard

Velfærdsområdet er påvirket af demografiske ændringer, ressourceknaphed, flere multisyge borgere, udfordringer med personalerekruttering og af den hastige teknologiske udvikling. Velfærdsteknologiske løsninger har potentiale til at spille en væsentlig rolle i håndteringen af de udfordringer, som velfærdsområdet står overfor, og som rummer store markedsmuligheder for de virksomheder, der formår at skalere deres løsninger. Derfor har både erhvervsfremmebestyrelsen og regeringen fokus på at understøtte velfærdsteknologiske virksomheder.

På trods af det store potentiale i velfærdsteknologi er anvendelsen ikke udbredt i den offentlige sektor. Det kan bl.a. være på grund af udfordringer med implementering, et begrænset kendskab til nye teknologier samt manglende forståelse for, hvordan velfærdsteknologi kan bidrage til øget værdiskabelse. Erhvervsminister Morten Bødskov udtaler:

”Både i Danmark og i mange andre vestlige lande står sundheds- og velfærdssystemer overfor demografiske og samfundsmæssige udfordringer. Dansk velfærdsteknologi kan være en del af løsningen på disse udfordringer samtidig med, at det kan være med til at skabe gode danske arbejdspladser. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer de bedste rammer for, at vi kan udløse branchens store potentiale med løsninger, der kan skaleres på både nationalt og internationalt plan. Og med de her midler får danske virksomheder mulighed for at styrke indsatsen med innovative teknologiske løsninger, der bl.a. kan løfte velfærden i Danmark ved at mindske arbejdsbyrden for vores dygtige sundhedspersonale”

Midlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til formål at accelerere anvendelsen af velfærdsteknologi i Danmark samt skalere danske velfærdsteknologiske løsninger internationalt. Indsatsen fokuserer på at få allerede udviklede velfærdsteknologiske løsninger implementeret, så teknologiernes arbejdskraftbesparende potentiale i højere grad kommer velfærdssektoren og borgerne til gode.

Det historisk store pres på velfærdsområdet har også gjort indtryk på Nanna Højlund, som er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

”Ved et styrket fokus på implementering af velfærdsteknologi kan vi frigive tid hos det borgernære personale i velfærdssektoren, og borgerne vil opleve ydelser af øget kvalitet. Samtidig vil vi kunne tilbyde medarbejderne et bedre arbejdsmiljø, hvor knappe ressourcer kan udnyttes mere optimalt, og hvor de private leverandører bliver bedre i stand til at udnytte det enorme forretningspotentiale, der ligger i at skalere velfærdsteknologiske løsninger på større markeder,” forklarer hun.

Fakta om annonceringen Implementering og skalering af velfærdsteknologi

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har afsat samlet op til 72 mio. kr., heraf 34 mio. kr. fra Regionalfonden, 20 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 18 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler til velfærdsteknologi.

Ansøgere kan fx være konsortier af en eller flere virksomheder, der sammen med flere offentlige eller private aftagere af velfærdsteknologiske løsninger implementerer og skalerer markedsintroducerende velfærdsteknologiske løsninger på tværs af flere aftagere og/eller til udenlandske kunder. Det kan også være konsortier af offentlige eller private aftagere eller kommunale indkøbsfællesskaber, der går sammen om at indkøbe, implementere og skalere en velfærdsteknologi.

Ansøgningsfristen er tirsdag d. 22. august 2023 kl. 12.00. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventes at behandle ansøgninger på sit møde den 9. november 2023.

Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse holder webinar om indsatsen torsdag den 1. juni kl. 13-15. Tilmeld dig webinaret

Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) afholder en online workshop om innovative offentlige indkøb den 2. juni kl. 9-10:30. Erhvervsstyrelsen og CO-PI har etableret et samarbejde om, at CO-PI tilbyder frivillig sparring og processtøtte om, hvordan innovative offentlige indkøb kan anvendes om ramme til at etablere samarbejde med private virksomheder. Læs mere om samarbejdet i annonceringsmaterialet og tilmeld dig workshoppen.

Tilmeld dig CO-PIs workshop

Læs mere om ansøgningsrunden og se annonceringsmaterialet

Kontakter

For yderligere information om temaets faglige indhold, Regionalfonden samt ansøgningsproces kontakt:
Stine Vad Bovtrup e-mail: stibov@erst.dk telefon: 35 29 17 77
Andreas D. M. Sørensen e-mail andsor@erst.dk telefon: 35 29 13 94

Har du sprøgsmål om Socialfonden Plus kontakt:
Camilla Trothe Mygind e-mail: cammyg@erst.dk telefon: 35 29 17 91

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Nyt liv efter langvarig krise: restaurationsbranchen version 2.0 kan meget mere5.7.2023 14:24:36 CEST | Pressemeddelelse

Da COVID-19 ramte hele verden, var den københavnske restaurationsbranche presset, og der var behov for hurtig handling. Restore Restaurants blev etableret for at sikre branchens overlevelse på både kort og længere sigt, og for at fastholde innovationsaktiviteter i underskoven af ambitiøse kulinariske initiativer. Projektet blev ledet af Wonderful Copenhagen i samarbejde med en partnergruppe med dybe rødder og interesser i restaurationsbranchen. Og med økonomisk støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Projektet sluttede officielt ved udgangen af 2022.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum