Vallensbæk Kommune

Borgernes sikkerhed i ældreplejen er højnet markant i Vallensbæk Kommune

Del

Vallensbæk Kommune har deltaget i et 2-årigt forbedringsprogram, der har højnet borgernes sikkerhed og kvaliteten af plejen og samtidig skabt større faglig stolthed og arbejdsglæde hos medarbejderne.

Foto af facaden af Rønnebækhus
Hjemmeplejen i Rønnebækhus er et af de steder, hvor man i Vallensbæk Kommune har arbejdet med I Sikre Hænder. Her har man til dato registreret 400 dage uden medicinfejl. Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune har nu været igennem forandringsprogrammet ”I Sikre Hænder” og tilslutter sig listen over de i alt 33 kommuner, der har deltaget i programmet.

Som navnet antyder er et af programmets mål at øge borgernes sikkerhed og forbedre kvaliteten af plejen på plejehjem og i hjemmeplejen. I Vallensbæk har man de sidste to år konkret arbejdet med at forbedre arbejdsgangene omkring eksempelvis medicinering, tryksår, ernæring og tidlig opsporing.

Et konkret eksempel er, at Hjemmeplejen i Rønnebækhus til dato har registreret 400 dage uden medicinfejl, der kræver lægekontakt. Her har ”I Sikre Hænder” betydet, at man har haft en faglig dialog om, hvordan arbejdet med medicinering kan blive endnu bedre, samtidig med at man fremover indsamler data om dage uden medicinfejl, som man hurtigt kan handle på. 

De gode resultater glæder udvalgsformand for Social og Sundhedsudvalget, Jytte Bendtsen.

- Det giver i høj grad tryghed for vores ældre og deres pårørende, når der sker færre medicinfejl i ældreplejen, og personalet generelt har et højt niveau i måden, de giver pleje og omsorg til vores ældre borgere. Det taler samtidig rigtig godt ind i den måde, vi i Vallensbæk Kommune tænker og handler med værdighed for den enkelte, siger Jytte Bendtsen.

Værdighed står øverst

Chefen for Pleje og Omsorg i Vallensbæk Kommune, Susanne Ormstrup, kan også mærke, at arbejdsmetoderne fra ”I Sikre Hænder” har været med til at gøre arbejdsgangene i ældreplejen mere robuste. Men de skal ikke være mere faste, end at de giver et fælles ståsted, som personalet kan handle ud fra, fortæller hun.

- Selvom vi har arbejdet med at forbedre vores faste arbejdsgange, er den ovenstående præmis stadig at sætte borgeren og de pårørende i centrum og involvere dem, fordi det også skaber værdighed og selvbestemmelse, siger Susanne Ormstrup.

Et godt eksempel på det kan være medicinering. Mange steder i ældreplejen er det en fasttømret rutine, at medicinen skal gives kl. 8, kl. 12, kl. 18 og kl. 22, men det passer måske ikke alle ældre lige godt.

- Hvis Karen og Søren nu elsker at sove længe, vil vi i Vallensbæk gerne se, om vi sammen med borgerne, de pårørende og lægen kan finde en mere fleksibel løsning. I stedet for at vække dem alene for at tage pillerne, siger Susanne Ormstrup.

 

Et løft til både medarbejdere og borgere

En anden gevinst ved at have deltaget i ”I Sikre Hænder” er, at programmet også løfter fagligheden. Medarbejderne har lært at reflektere og har fået redskaber til hurtigt at indsamle og analysere data på deres arbejde, som de efterfølgende kan handle på og den vej igennem skabe forbedrede arbejdsgange.

- Det giver et helt andet fokus på udvikling, når vi som personale træner vores måde at reflektere over vores eget arbejde. På den måde bliver det også nemmere at stille de gode spørgsmål som for eksempel ”kan det gøres smartere for borgeren?”. Og jeg oplever også, at det giver en større arbejdsglæde hos vores medarbejdere, som tager mere initiativ, siger Susanne Ormstrup.

Fakta: Målbare resultater i Vallensbæk
Hjemmeplejen Rønnebækhus har haft 400 dage uden medicifejl, der kræver lægekontakt.
Hjemmeplejen Syd har haft 300 dage uden medicifejl, der kræver lægekontakt.

Fakta: I Sikre Hænder

I Sikre Hænder er et samarbejde mellem store spillere som Sundhedsministeriet, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. I sikre hænder 3 er finansieret gennem Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023, hvor regeringen har afsat 16 mio. kr. til udbredelse af forbedringsprogrammet.

Gennem I sikre hænder har medarbejdere og ledelse lært forbedringsmetoder til at skabe systematiske arbejdsgange, at indsamle og analysere data og have et løbende fokus på læring og udvikling.

I forbedringsprogrammet har kommunerne arbejdet med de fokusområder, der har været størst behov for hos dem. Dog har alle arbejdet med medicinsikkerhed, heriblandt sikker medicinering af borgere med demens.

Du kan læse mere på www.isikrehænder.dk

Kontakter

Billeder

Om Vallensbæk Kommune

Vallensbæk er en kommune i vækst med cirka 16.500 indbyggere, fordelt på 9,15 km2.

Kommunen tilbyder med sin gode infrastruktur og unikke placering på Københavns Vestegn, optimale muligheder for at komme til og fra job, gode indkøbsfaciliteter, fleksible pasningsmuligheder, optimale betingelser for et sundt og aktivt fritidsliv og fokus på nære relationer og tidssvarende boliger. Store rekreative naturområder omkring landsbyen og ved Strandparken i syd, hvor der også er en lystbådehavn, gør, at man føler sig på landet midt i storbyen.

Følg pressemeddelelser fra Vallensbæk Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vallensbæk Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum