Kræftens Bekæmpelse

Kræftpolitisk Forum: Sådan sikrer vi god hjælp til alle kræftoverlevere med senfølger

Del

 

Senfølger efter kræft er et stort og stigende problem, men hjælpen er ikke god nok. Derfor fremlægger Kræftens Bekæmpelse, kræftforskere og sundhedsfaglige for første gang anbefalinger til en bedre senfølgeindsats. Det sker i dag til Kræftpolitisk Forum.

Fotograf: Anders Hviid. Tilhører Folketinget
Fotograf: Anders Hviid. Tilhører Folketinget Fotograf Anders Hviid Folketinget

Selvom man er kræftfri, betyder det ikke nødvendigvis, at man er rask. Mange tidligere kræftpatienter oplever senfølger som kroniske smerter, træthed, nedsat hukommelse, søvnproblemer, frygt for tilbagefald, angst, impotens og diarré.

I dag lever ca. 370.000 i Danmark med eller efter kræft, og mere end halvdelen af alle kræftoverlevere oplever senfølger, der påvirker deres hverdag negativt. Takket være fremskridt inden for kræftbehandlingen vil stadig flere overleve flere kræft. Det er positivt, men det betyder også, at flere vil opleve senfølger.

- De fleste kræftpatienter oplever, at behandlingsforløbet er veltilrettelagt og kører efter en klar plan. Men når behandlingen er afsluttet, oplever mange, at de står alene tilbage. Det er alvorligt, og det bliver vi nødt til at rette op på, så der bliver større sammenhæng på tværs af sektorerne. Det skal vi gøre i fællesskab, for vi ved, at senfølger hæmmer livskvaliteten og muligheden for at leve så godt et liv som muligt efter kræftbehandlingen, siger Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse.

Tre anbefalinger
Derfor fremlægger Kræftens Bekæmpelse, Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og De Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) tre anbefalinger til, hvad der skal gøres nationalt for at sikre bedre sammenhæng og kvalitet i senfølgeindsatsen. Det sker på Kræftpolitisk Forum d. 17. maj på Christiansborg.

  1. At patienter i hele landet har adgang til et relevant tilbud uanset type af senfølge, og at der er tydelige henvisningskriterier.
  2. At ansvarsfordelingen mellem sektorerne er tydeligt defineret, og at der på tværs af sektorerne følges fælles retningslinjer for opsporing og behandling.
  3. At der skabes mere viden gennem systematisk dataopsamling, erfaringsudveksling og forskning.

Det er første gang, at en patientorganisation, kræftforskere og sundhedsfaglige går sammen om anbefalinger til en bedre senfølgeindsats.

De hyppigste senfølger

  • Fatigue - kræftrelateret træthed (21 pct.)
  • Angst/bekymringer (21 pct.)
  • Seksuelle problemer (16 pct.)
  • Føleforstyrrelser (13 pct.)
  • Afførings-tarmproblemer (12 pct.)

    Kilde: Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse 2019

Kontakter

Billeder

Helen Bernt Andersen, formand, Kræftens Bekæmpelse
Helen Bernt Andersen, formand, Kræftens Bekæmpelse
Download

Links

Kræftpolitisk Forum 2023

DMCG, DCCC og Kræftens Bekæmpelse afholder hvert år Kræftpolitisk Forum, hvor kræftlæger og kræftpatienter sammen sætter en aktuel dagsorden baseret på den nyeste faglige viden.

Formålet er, at beslutningstagere, fagfolk og patienter samme kan sætte en kræftpolitisk dagsorden til gavn for patienter og pårørende.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye