Egedal Kommune

Egedal Kommunes regnskab 2022 – vækst i en usikker tid

Del
Egedal Kommunes regnskab for 2022 afspejler et år, hvor mange ekstraordinære omstændigheder og stor befolkningsvækst har præget økonomien og de politiske prioriteringer.

Egedals regnskab for 2022 er netop afsluttet og sendt til ekstern revision. Regnskabet sætter økonomisk punktum for et år præget af vækst og en række særlige udefrakommende begivenheder, som har berørt alle fagområder og præget den økonomiske styring.

Egedal Kommune er en vækstkommune. 826 nye borgere er flyttet til Egedal i 2022. Det er glædeligt, men flere beboere betyder på kort sigt flere udgifter til institutionspladser, ydelser med mere. Samtidig var 2022 præget af sidste bølge af COVID-19, Ruslands angreb på Ukraine, inflation samt stigende renter og energipriser. F.eks. er 200 ukrainske flygtninge blevet modtaget i Egedal på forbilledlig vis. Desuden har Egedal Kommune investeret ekstraordinært i byudvikling, skoler- og daginstitutioner og plejehjem. Endeligt har der været stigende udgifter til velfærdområderne.

Egedals borgmester, Vicky Holst Rasmussen (S), siger: ”2022 var et helt særligt år med alvorlige økonomiske udfordringer. Der skal lyde en stor ros til Byrådet for at have håndteret de helt ekstraordinære udfordringer, vi har stået overfor, uden at det er gået ud over de andre opgaver, vi skal løse. Det har været muligt, fordi vi grundlæggende har en sund økonomi, der kan modstå begivenheder af den karakter, vi har oplevet i 2022.”

Vicky Holst Rasmussen fortsætter: ”Det kommunale regnskab følger kalenderåret – det gør opgaverne ikke altid. Særligt på anlægsområdet har vi i 2022 også været ramt af, at en række projekter løb ind i 2022, mens en række indtægter ved anlæggene først kommer senere. Det er alle forhold, der forklarer, hvorfor regnskabet ser ud som det gør. Det ændrer dog ikke på, at der er store, røde tal på bundlinjen. Det ser vi på med stor alvor. Samtidig ser vi ind i, at økonomien også vil være udfordret i 2023 og 2024 og skal styres med stor ansvarlighed.”

Tallene i regnskabet taler deres tydelige sprog om et år, der var præget af en række uforudsete udgifter:

  • Serviceudgifterne afviger med 84 mio. kr. fra det oprindelige budget. Det skyldes primært de opprioriteringer, der er gennemført på socialområdet, som er tilført 50 mio. kr. i 2022. Også udgifter til energi, demografi og modtagelsen af ukrainske flygtninge har påvirket regnskabet.
  • Anlægsudgifterne er i regnskabet 77 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Det skyldes særligt, at en række byggeprojekter, som skulle have været gennemført i 2021, først blev gennemført i 2022. Uanset, hvornår byggeprojekterne blev gennemført, ville de have påvirket kassebeholdningen. Samtidig er der afholdt investeringer i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge. Anlægsinvesteringerne udgør i 2022 hele 216 mio. kr. brutto og forbedrer de fysiske rammer for vores borgere.
  • Derudover er en indtægt på 67 mio. kroner fra salget af Toftehøjskolen blevet udskudt, fordi vi brugte den til midlertidig indkvartering af ukrainske flygtninge i et år.
  • Driftsoverskuddet udgør 21 mio. kr. Det er 121 mio. kr. lavere end budgetlagt. Det afspejler imidlertid de opprioriteringer i serviceudgifterne, der er gennemført, og et mindre tilskud fra Staten end forventet. Samtidigt er der grundet stigende renter regnskabsført tab på kurser på kommunens obligationer for 23 mio. Tabet har ikke betydning for kommunens økonomi, så længe obligationerne ikke realiseres.
  • Egedal Kommune gik ind i året med en gennemsnitlig kassebeholdning på 562 mio. kr. og går ud af året med en beholdning på 264 mio. kr.

Egedal Kommune har en solid kassebeholdning. Derfor er kassebeholdningen trods et ekstra, uforudset træk i løbet af 2022 fortsat væsentligt større end den politiske målsætning. Det er udtryk for, at Egedal Kommunes økonomi har kunnet modstå de pludselige udsving i økonomien. Mange nye borgere kræver investeringer og prioriteringer koster penge nu, og giver først med forsinkelse højere skatteindtægter.

”Mange nye borgere har valgt at flytte til Egedal. Det viser, at vi er en attraktiv bosætningskommune. Jeg er særlig stolt af, at vi har taget så godt imod vores nye borgere fra Ukraine, som er flygtet fra en meningsløs krig. Kommunens økonomi har været hårdt ramt af de særlige omstændigheder i 2022. Derfor er det vigtigt, at Byrådet også fremadrettet har fokus på økonomien, og at vi træffer gode beslutninger for fællesskabet i Egedal”, siger Vicky Holst Rasmussen.

Nøgleord

Kontakter

Pressekontakt: presserådgiver Christian Mortensen; tlf.: 72596442; christian.mortensen@egekom.dk

Information om Egedal Kommune

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

7259 6000https://www.egedalkommune.dk/

Egedal er en kommune, hvor hverdag og fællesskab er i bevægelse.
Her kan man leve og bo midt i grøn natur i et af vores 17 aktive lokalsamfund.
Medarbejderne i Egedal Kommune arbejder hver eneste dag for at skabe rammerne
for verdens bedste hverdag for borgerne

Følg pressemeddelelser fra Egedal Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Egedal Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum