Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Regeringen når klimamål for 2025 med grønnere krav til brændstoffer

Del
Grønne brændstoffer skal fylde mere i tanken hos biler og lastbiler. Derfor vil regeringen hæve CO2-fortrængningskravet for vejtransportens brændstoffer. Dermed vil klimamålet for 2025 blive indfriet.

Klimaforandringerne er vor tids største udfordring. Og energipolitik er nu også blevet sikkerhedspolitik. Derfor har regeringen sat de mest ambitiøse klimamål for Danmark nogensinde og præsenterer i dag en række grønne tiltag på et møde på Marienborg.

Med et højere krav til anvendelse af grønne brændstoffer vil regeringen nå klimamålet for 2025. Derfor skal der mere grønt brændstof i tanken hos biler og lastbiler. Regeringen vil hæve CO2-fortrængningskravet i 2025 og sætte et loft for forbruget af første generations biobrændstoffer. Samtidig vil regeringen fremrykke muligheden for tungere og længere lastbiler end i dag, så godstransporten hurtigere bliver effektiviseret og grønnere.

”Regeringen står fast på at indfri klimamålene, og vi vil tage de nødvendige beslutninger for at nedbringe udledningen. Vi vil øge kravene til, at de brændstoffer, vi fylder i tanken, skal være grønnere, og dermed når regeringen målet for 2025,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard. 

Læs mere her: Grøn handling: Indfrielse af klimamålene og accelereret udbygning af vedvarende energi 

Europas grønne kraftcenter

Regeringen præsenterer samtidig nye grønne tiltag, der vil fordoble arealet til havvind samt øge kapaciteten af havvind markant og potentielt føre til mere end en femdobling af dansk havvind. Regeringen vil give markedet frihed til at optimere nyttiggørelsen af Danmarks værdifulde havarealer og opstille mere havvind, end der er politisk aftalt. 6 GW havvind kan blive til 10 GW - og måske mere. Dermed er der grøn strøm svarende til forbruget i mere end 10 millioner danske og europæiske hjem.

Regeringen præsenterer samtidig nye grønne tiltag, der kan øge kapaciteten af havvind markant og potentielt føre til mere end en femdobling af dansk havvind. 

”Vi går et grønt forår i møde, og vi vil tage nogle enorme skridt mod et grønnere og mere sikkert Danmark. Vi når vores mål og styrker Danmark som et grønt kraftcenter i Europa,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Regeringen vil også fortsætte med at forberede udbud af Energiø Bornholm, som kan levere strøm til Østersøregionen. Der er behov for en nærmere afklaring af projektets økonomi og behov for finansiering. Regeringen vil drøfte dette med aftalepartierne.

Den ekstra grønne strøm kan bl.a. fremme produktionen af PtX i Danmark, og dansk produktion af grøn brint er nu kickstartet med et udbud til 1,25 milliarder kroner. Danmark og Tyskland har allerede underskrevet en aftale om en landbaseret brintledning. Dertil kommer, at den første CO2 lagres i Nordsøen, og Danmark er nu et af de første lande i EU, der aktivt lagrer CO2 i undergrunden.

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

Fakta om fortrængningskrav

  • CO2-fortrængningskravet er i dag fastsat til 3,4 pct. i 2023 stigende til 5,2 pct. i 2025, 6 pct. i 2028 og 7 pct. i 2030.
  • Danmark har siden 2022 haft et CO2-fortrængningskrav i vejtransporten for bl.a. at give brændstofleverandørerne et incitament til teknologineutralt at anvende grønne brændstoffer.
  • Fortrængningskravet giver incitament til, at de grønne brændstoffer har en høj vugge-til-grav-reduktionseffekt.
  • I en vugge-til-grav-opgørelse indgår alle brændstoffets udledninger, fra dyrkning af råvaren til afbrænding i motoren, dvs. inkl. forarbejdning, distribution og forbrænding.

Information om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Holmens Kanal 20
1060 København K

41723805http://kefm.dk

I Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet arbejder vi for målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i Danmark i 2030 og for et visionært, grønt lederskab både i Danmark og ude i verden.

Følg pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Presseinvitation: Regeringen præsenterer nyt CCS-udspil18.8.2023 08:02:43 CEST | Presseinvitation

Mandag d. 21. august vil klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard sammen med erhvervsminister Morten Bødskov og transportminister Thomas Danielsen præsentere regeringens nye udspil om CO2-fangst og lagring. Repræsentanter fra branchen vil også deltage. Pressen er velkommen. Det kræver tilmelding til frkve@kefm.dk senest fredag d. 18. kl. 14.00 med navn og telefonnummer. Det er af sikkerhedsmæssige hensyn ikke tilladt at færdes uledsaget på Avedøreværkets område. Ledsaget adgang sker fra hovedporten kl. 09.00 eller kl. 09.30. Det er ikke muligt at få køretilladelse på værkets område. Da værket er i drift, er det vigtigt, at man møder op i flade og lukkede sko og lange bukser. Ved hovedindgangen udleveres påbudt sikkerhedsvest- og hjelm, som skal bæres under hele besøget. Tid: Mandag den 21. august kl. 10 (dørene lukkes kl. 09.30) Sted: Ørsted Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre Efter pressemødet vil man blive fulgt tilbage til hovedporten enten kl. 10.30, 10.45 eller

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum