Vallensbæk Kommune

“The Guardian Foundation” og Vallensbæk kommune slår sig sammen for at lære børn om Fake News

Del
Britiske eksperter fra The Guardian Foundation er gået sammen med Vallensbæk kommune om at styrke børn og unges viden om Fake News gennem fællesudvikling af undervisningsmateriale. Et team af ledere, lærere og medarbejdere fra forvaltningen i Vallensbæk kommune bidrager med nordisk pædagogik og feedback fra eleverne fra de tre folkeskoler. Tanken er, at materialet skal danne grundlag for læringsforløb i Danmark og resten af Europa.

Tik TOK, YouTube, Snapchat, WhatsApp, Instagram osv. osv. Børn og unge bombarderes dagligt med informationer om alt mellem himmel og jord. Desværre er alle informationerne ikke korrekte, og nogle er endda bevidst vildledende. Vallensbæk kommune er derfor gået sammen med The Guardian Foundation for at udvikle og efterprøve undervisningsmateriale om Fake News på Vallensbæk kommunes folkeskoler. Og torsdag var første dag hvor eleverne gik i gang med undervisningen med hjælp fra engelske eksperter. 

Det er første gang at The Guardian Foundation rækker ud til Europa. Og Vallensbæk Kommune er således den første pædagogiske samarbejdspartner The Guardian Foundation har.

Vallensbæk Kommune arbejder målrettet med børn og unges trivsel herunder digital dannelse og samarbejdet med The Guardian falder god i tråd med kommunens Udviklingsstrategi.

 - Vi vil gerne være firstmovers og gå forrest med den digitale dannelse. Det er vigtigt, at vi forbereder vores børn på, hvordan de bedst kan forholde sig til de informationer som de får tusindvis af hver eneste dag. Børn skal trives og kunne føle sig trygge, også på de digitale legepladser. Vores børn skal mødes med nye læringsformer og fremtidens redskaber. Samarbejdet med The Guardian Foundation er præcis det, som vi gerne vil give vores børn, siger Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen.

Den engelske skoletjeneste bidrager (Home | The Guardian Foundation) med sine mangeårige erfaringer fra den engelske undervisningsverden og journalistiske viden og Vallensbæk kommune bidrager med pædagogisk praksiserfaring omkring undervisningsdifferentiering og elevinddragelse. Det er en cocktail der giver relevant og vedkommende engelskundervisning, med yderst aktuelt afsæt i elevernes hverdagserfaringer.   

Sammen om at planlægge, gennemføre og evaluere Fake News-undervisningen med eleverne  

Konkret har konsulenter, ledere og vejledere fra de tre Vallensbæk folkeskoler mødtes med underviserne fra The Guardian Foundation gennem digitale og fysiske workshops, hvor pædagogik og viden om ”Media literacy” har været udvekslet. Den fælles ambition har været at udarbejde undervisningsmateriale, som understøtter de nordiske læringsidealer omkring differentiering og elevernes aktive og ligeværdige deltagelse gennem elevernes stillingtagen og egen faglig produktion. For at kunne indsamle bedst mulig feedback på undervisningsmaterialet, underviser lærerne fra The Guardian Foundation og lærerne fra Vallensbæk kommune sammen i klasserne i Vallensbæk.  

Elevernes feedback kvalificerer undervisningsmaterialet   

Det er planlagt, at alle elever i folkeskolens ældste klasser i Vallensbæk kommune skal gennemføre forløbet, som en del af deres almindelige undervisning. Klassens lærere understøttes af de vejledere på skolen, der har været med til at udarbejde undervisningsmaterialet. Første gang eleverne undervises er den 13./14. april 2023, hvor seks klasser skal undervises og give feedback på form og indhold for undervisningsmaterialet.

- I en nordisk tradition har vi en opmærksomhed på at elevernes perspektiver inddrages, når der udarbejdes undervisningsmateriale, sådan at også deres input og undervisningsforslag kvalificerer materialet frem mod den næste gruppe elever får Fake News på skemaet” siger Thomas Ankler, der er den faglige leder af Digitalisering i Vallensbæk Kommune

Fake News er en fast del af elevernes årsplan 2023/2024 i Vallensbæk 

Inden sommerferien undervises og evalueres der med yderligere fire klasser på hver skole i Vallensbæk kommune. Læringsforløbet gennemføres af de danske lærere. Erfaringerne deles med de engelske kollegaer, sådan at materialet står bedst muligt, når det i det nye skoleår bliver en fast del af elevernes årsplan. The Guardian Foundation og Vallensbæk kommune vil, når materialet er gennemprøvet, sammen stille undervisningsmaterialet gratis til rådighed for alle danske og europæiske skoler via The Guardian Foundations og Vallensbæk kommunes hjemmesider.

FAKTA:

The Guardian Foundation er en uafhængig organisation, som fysisk er placeret hos den britiske avis The Guardian. Organisationen har til formål at promovere fri og uafhængig presse blandt andet gennem undervisning i medieforståelse for børn og andre borgergrupper via oplysning og arbejde med kildekritik gennem konkret medieproduktion.

Kilde: https://theguardianfoundation.org/about

Kontaktinfo:

Rasmus Øhlenschlæger

Kommunikations- og pressechef, Vallensbæk Kommune. Mobil: 20596481

Thomas Ankler

Faglig leder af Digitalisering, Vallensbæk Kommune. Mobil: 47974511

Margaret Holborn

Head of Secondary and Higher education, The Guardian Foundation

Telefon: + 44 (0) 7425 624010. Mail: margaret.holborn@theguardianfoundation.org

Billeder

Download
Margaret Holborn fra the Guardian Foundation i samtale med Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen.
Margaret Holborn fra the Guardian Foundation i samtale med Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen.
Download
Download
Download
Download
Download

Information om Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune
Vallensbæk Kommune
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand

https://www.vallensbaek.dk/

Vallensbæk er en kommune i vækst med cirka 16.500 indbyggere, fordelt på 9,15 km2.

Kommunen tilbyder med sin gode infrastruktur og unikke placering på Københavns Vestegn, optimale muligheder for at komme til og fra job, gode indkøbsfaciliteter, fleksible pasningsmuligheder, optimale betingelser for et sundt og aktivt fritidsliv og fokus på nære relationer og tidssvarende boliger. Store rekreative naturområder omkring landsbyen og ved Strandparken i syd, hvor der også er en lystbådehavn, gør, at man føler sig på landet midt i storbyen.

Følg pressemeddelelser fra Vallensbæk Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vallensbæk Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum