Region Midtjylland

Høfde 42-oprensning er igen i EU-udbud

Del
Region Midtjylland har igen sendt opgaven med at rense kemikaliedepotet ved Høfde 42 i udbud. Denne gang med krav om, at opvarmnings-teknologi skal indgå i renseprocessen, og samtidig er den økonomiske ramme lempet.

I efteråret sprængte inflation og høje energi- og råstofpriser den økonomiske ramme på 375 mio. kroner til Høfde 42-oprensningen. Udbuddet af en af Danmarks største og mest komplekse forurenings-oprensninger blev annulleret, men nu kan virksomheder igen søge om at blive prækvalificeret til at byde på opgaven.

I det nye udbud er den økonomiske ramme ikke sat på forhånd. Men regionsrådsformand Anders Kühnau forventer, at Danske Regioner og miljøministeren nok skal finde en løsning, så prisstigninger og den nye verdensordens usikkerhed i prisudviklingen kan håndteres.

- Der er fortsat ikke en endelig afklaring på den konkrete økonomi til oprensning af generationsforureningen ved Høfde 42. Men vi forventer bestemt, at det er på plads, inden vi forhåbentlig inden udgangen af i år er klar til at indgå en kontrakt. For os er det vigtigt, at processen ikke går i stå, og med det nye udbud er vi kommet et skridt tættere på en oprensning, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Opvarmning skal fjerne forurening

I det netop offentliggjorte genudbud kræver Region Midtjylland, at der skal bruges en metode, hvor forureningen fjernes med opvarmning – også kaldet "termisk oprensning".

- Den strategi vi har lagt for genudbuddet, gør det realistisk både økonomisk og teknologisk for virksomheder at leve op til kravene og komme i mål med en oprensning. Termisk oprensning er en almindelig kendt teknologi, og den var også effektiv, da den blev testet på forurenet jord fra Høfde 42-depotet, siger Bent Graversen (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling.

Det tidligere kemikaliedepot gemmer på mere en 100 tons giftige pesticider og kviksølv. Oprensningen er fuldført, når der ikke er mere forurening tilbage, der kan udgøre en risiko for mennesker og miljø.

Skal renses ved stranden

I udbuddet er det et krav, at jorden skal renses enten på stedet eller lige bag klitterne ved Høfde 42. Det betyder, at forureningen kan renses, hvor den ligger. Eller at den graves op og behandles helt tæt på stranden, så den rensede jord let kan lægges tilbage.

Region Midtjylland ønsker en så bæredygtig oprensning som muligt og ønsker at undgå at fragte store mængder voldsomt forurenet jord over store afstande.

Ved det første udbud sidste år var tre virksomheder klar til at byde på opgaven. Med et krav om opvarmning som metode kan der være endnu flere, der ønsker at byde. Regionen forventer at kunne prækvalificere op til fire virksomheder i løbet af foråret. Herefter kan virksomhederne udarbejde tilbud på deres forslag til oprensning. Udbudsforretningen forventes afsluttet inden udgangen af året.

Fakta

Om udbuddet 

 • Regionsrådet vedtog i februar 2023 en strategi for genudbud ift. oprensning af kemikaliedepotet ved Høfde 42. Som noget nyt vil det være et krav, at forurening skal fjernes ved hjælp af opvarmnings-teknologi. 
 • Det fornyede udbudsmateriale er bl.a. blevet til på baggrund af erfaringer fra det første udbud og på baggrund af dialog med de tre tidligere prækvalificerede virksomheder. 
 • Udbudsstrategiens principper følger kravene i Jordforureningsloven. 
 • Der er tidligere vedtaget en bæredygtighedsstrategi for oprensning af depotet ved Høfde 42. Det gælder fortsat. 
 • Hele genudbudsmaterialet vil være offentligt på EU-Tidende/TED. Det er også muligt at hente hele udbudsmaterialet under "Udbud" på regionens hjemmeside
 • Det er forventningen, at der kan indgås en aftale med den vindende virksomhed inden udgangen af 2023 under forudsætning af, at der på det tidspunkt er indgået en politisk aftale omkring økonomien.  
 • Oprensningen vil forløbe i årene derefter – formentlig 2024-2029. Præcis hvor længe en oprensning vil tage afhænger af, hvilken løsning der kommer i spil.

Om Høfde 42

 • Cheminovas deponering af kemikalieaffald ved Høfde 42 på Harboøre Tange skete i 50’erne og 60’erne med tilladelse fra staten, som også selv deponerede kemikalieaffald på stedet. Opgaven for oprensningen er placeret ved Region Midtjylland.
 • Giftdepotet på Høfde 42 blev i sommer/efterår 2006 indkapslet med en 600 meter lang og 14 meter dyb jernspuns, der sikrer Vesterhavet mod udsivning af forurening. Spunsvæggen blev finansieret af Ringkjøbing Amt og staten.
 • Det er vurderet, at kemikaliedepotet i dag indeholder over 100 tons forurenende stoffer, herunder 7 tons kviksølv. Størstedelen af forureningen består af stoffet parathion, der bl.a. har været brugt til insektbekæmpelse i landbruget.

Om generationsforureninger og finansiering af oprensning

 • I december 2020 besluttede partierne bag Finansloven 2021 at afsætte 630 mio. kroner over fem år til den første fase af en oprensning af generationsforureninger i Danmark. I denne fase skal der bl.a. renses op på Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange.
 • Auriga Industries A/S (tidl. ejer af Cheminova), der er et datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond, har givet et engangsbeløb på 125 mio. kroner til oprensning ved Høfde 42.
 • I 2019 blev der desuden øremærket 50 mio. kroner på finansloven til forureningerne ved Harboøre Tange.
 • De 375 mio. kroner, der hidtil har været beregnet til Høfde 42-oprensningen, er sammensat af: 225 mio. kroner fra finanslovspuljen til fase 1, 125 mio. kroner fra Auriga Industries og 25 mio. kroner, som er halvdelen af de øremærkede midler fra 2019.
 • Der kendes i dag 10 generationsforureninger i Danmark. Tre af dem ligger på Harboøre Tange syd for Thyborøn i Vestjylland og stammer fra kemikalieproduktion fra virksomheden, som dengang hed Cheminova.
 • Se mere på www.generationsforurening.dk og www.harboøretange.rm.dk

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Information om Region Midtjylland

Region Midtjylland
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg

7841 0000http://www.RegionMidtjylland.dk

Region Midtjylland er en politisk styret, administrativ enhed, der har tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling: Sundhed og hospitaler, specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede.

Regional Udvikling søger gennem konkrete regionale opgaver, ekspertiser og partnerskaber at skabe gode, fremtidssikrede løsninger og sikre, at Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig region for alle.

Følg pressemeddelelser fra Region Midtjylland

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Midtjylland

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye