Energinet

Energinet præsenterede planer for omformerstation på Bornholm

Del
Til et velbesøgt møde i Møbelfabrikken i Nexø præsenterede Energinet mandag aften principperne for udformning og indpasning af den kommende omformerstation syd for Aakirkeby.
De store landanlæg, der skal bygges i forbindelse med Energiø Bornholm, forsøges indpasset i omgivelserne og naturen, bl.a. med beplantning omkring. Denne visualisering viser de store anlæg set fra afstand over marker.
De store landanlæg, der skal bygges i forbindelse med Energiø Bornholm, forsøges indpasset i omgivelserne og naturen, bl.a. med beplantning omkring. Denne visualisering viser de store anlæg set fra afstand over marker.

Siden december har Energinet arbejdet på principperne for udformningen af den kommende omformerstation, der bliver hjertet i Energiø Bornholm. Interesserede bornholmere er blevet inviteret til at deltage i processen gennem to workshops, hvor de har kunne dele bekymringer, ideer og input. I går aftes kulminerede processen med præsentationen af de principper, der bliver styrende for stationens udsende og indpasning i landskabet.

Energinet har valgt at ansøge Bornholms Regionskommune om en lokalplan for stationen med en placering i den østlige del af det bruttoområde, der er udpeget til stationen. Placeringen er valgt af flere grunde. Den østlige placering giver god plads til landskabelig indpasning af stationen, blandt andet et bredt bælte af træer. Samtidig hænger den østlige placering tæt sammen med den valgte arkitektoniske løsning, som er blevet kaldt ”sprækkedalen”. Her deles stationen op i to dele, der tilsammen danner en kile med bygninger på hver side. Samtidig genetableres Risebæk i et naturligt slynget forløb mellem de to dele af stationen for tilsammen at danne et rekreativt vådområde. Bygningerne udformes med skrånende vægge med en facadebeklædning i naturlige farver, der understreger sprækkedalen.

“Jeg vil gerne sige tak, til alle dem, der har engageret sig i arbejdet med stationen. Takket være det store engagement vi har oplevet, synes jeg, at vi er landet på et virkelig spændende design, som imødekommer mange af de input, vi har fået. Jeg tror også man vil kunne se, at vi virkelig har rykket os, fra det kvadratiske layout, der var vores udgangspunkt i november, til det forslag vi står med nu,” siger Kim Søgaard Mikkelsen, hovedprojektleder for Energiø Bornholm i Energinet.

Principperne for udformningen af stationen vil danne grundlag for den ansøgning om lokalplan, som Energinet i den nærmeste fremtid sender til Bornholms Regionskommune. Herefter skal ansøgningen behandles både administrativt og politisk, og der afholdes en offentlig høring, inden lokalplanen kan vedtages – formentlig til juni næste år.

“Det er Bornholms Regionskommune, der sætter rammerne for, hvordan stationen skal udformes og passes ind i landskabet. Jeg synes, at vi sammen med kommunen og de bornholmere, der har deltaget, har lavet et godt grundlag for det videre arbejde. Og så er det vigtigt at sige, at stationen ikke er færdigprojekteret endnu, så der kan godt blive ændret lidt på detaljer og layout. Det kommer endelig på plads, når vi har udbudt opgaven og fundet vores leverandør, der skal bygge stationen,” siger Kim Søgaard Mikkelsen.

Forud for offentliggørelsen har Energinet været i kontakt med de lodsejere, der kan komme til at lægge jord til stationen. Energinet har også kontaktet se naboer, der kan komme til at bo tættest på stationen.

“Vi ved godt at det er et stort indgreb for den enkelte, og at vores planer skaber stor usikkerhed. Jeg ville gerne sige tak for den ordentlige måde, vi er blevet taget imod på. Vi kan først indgå aftaler, når miljøtilladelsen og lokalplanen er på plads, og det forventer vi bliver til sommer næste år.
Der er stadig mange ting, vi ikke kan svare på endnu, men man skal ikke tøve med at kontakte os, hvis man har spørgsmål,” siger Kim Søgaard Mikkelsen.

Tidsplan lokalplan og kommuneplantillæg

• Marts 2023 Ansøgning om lokalplan til Bornholms Regions Kommune
• Igangsættelse af lokalplan
• Udarbejdelse af planforslag og miljørapport
• Forår 2024 Godkendelse af planforslag og miljørrapport
• Forår 2024 Offentlig høring
• Juni 2024 Endelig vedtagelse af planer og offentliggørelse

Læs mere om Energinets arbejde med Energiø Bornholm.

Kontakter

Kim Søgaard Mikkelsen, hovedprojektleder for Energiø Bornholm i Energinet, mobil 23338845, ksq@energinet.dk

Billeder

De store landanlæg, der skal bygges i forbindelse med Energiø Bornholm, forsøges indpasset i omgivelserne og naturen, bl.a. med beplantning omkring. Denne visualisering viser de store anlæg set fra afstand over marker.
De store landanlæg, der skal bygges i forbindelse med Energiø Bornholm, forsøges indpasset i omgivelserne og naturen, bl.a. med beplantning omkring. Denne visualisering viser de store anlæg set fra afstand over marker.
Download

Information om Energinet

Energinet
Energinet
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia

70 10 22 44http://www.energinet.dk/

Vi varetager samfundets interesser og ejer energiens "motorveje". Vi har ansvaret for at forsyne Danmark med el og gas, skabe fair konkurrence og fremme klimavenlige energiløsninger.

Følg pressemeddelelser fra Energinet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energinet

Sikker forsyning i et helt grønt elsystem kræver nye løsninger og teknologier15.9.2023 10:16:47 CEST | Pressemeddelelse

Danskerne kan også om ti år have en af verdens højeste elforsyningssikkerheder, men det kræver forandringer, hvis ikke risikoen for længerevarende strømafbrydelser skal stige. Derfor bliver der arbejdet benhårdt på at sikre, at også et helt grønt elsystem i fremtiden kan levere høj sikkerhed for strøm i stikkontakterne. Bl.a. undersøges tiltag, hvor elproducenter kan stå klar til at levere strøm, eller forbrugerne står klar til at bruge mindre, når der fx er vindstille, mørkt og nabolande har lav produktion. Energinet sender nu ”Redegørelse For Elforsyningssikkerhed 2023” i høring.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum