VIA University College

Flere vil læse til pædagog i Ikast

Del
På VIA i Ikast glæder de sig over, at der i år er flere, der vil læse til pædagog. Men trods den øgede interesse, er der behov for en endnu større søgning, påpeger VIA.

Da fristen for at søge ind på de videregående uddannelser i kvote 2 lukkede i dag kl. 12.00, havde VIA i Ikast modtaget i alt 64 ansøgninger mod 65 sidste år. Til gengæld er de 43 førsteprioritetsansøgninger, mod 36 sidste år. En fremgang på 19 procent.

Pædagoguddannelsen er VIAs største uddannelse og udbydes i syv byer i Region Midtjylland.

”Pædagoger løfter en særdeles vigtig opgave i vores velfærdssamfund, og der er brug for at få uddannet endnu flere pædagoger i Danmark i kølvandet på blandt andet de øgede personalenormeringer i daginstitutionerne,” siger Gitte Sommer Harrits, der er den øverst ansvarlige for alle VIAs uddannelser.

Hun understreger, at der er en stigende efterspørgsel efter pædagoger både på børneområdet, ungdomsområdet, socialområdet og ældreområdet. Rekrutteringsudfordringerne betyder imidlertid, at det øjeblikket på landsplan er hver tredje af alle opslåede stillinger efter pædagoger, det ikke lykkes at få besat, og ifølge BUPL er det under halvdelen af personalet i landets daginstitutioner, der er pædagoguddannede.

”Vi håber på mange ansøgninger gennem kvote 1 til sommer, og vi forventer, at pædagoguddannelsen bliver endnu mere attraktiv, når de politiske intentioner om at styrke pædagoguddannelsen i forhold til både kvalitet, indhold og økonomi bliver ført ud i livet, ” siger prorektor Gitte Sommer Harrits.

Kreativitet og samarbejde med byen

De ansøgere kan glæde sig til at læse til pædagog på pædagoguddannelsen i Ikast, der har et særligt fokus på kreativitet og musik, sundhed, samt natur og udeliv. De kompetencer bringer de tit i spil sammen med de pædagogiske institutioner i området. Pædagoguddannelsen i Ikast hører desuden sammen med VIAs campus i Silkeborg, hvor de pædagogstuderende samarbejder med både lærer- og sygeplejerskestuderende.

Der er behov for flere velfærdsprofessionelle

Det glæder Gitte Sommer Harrits, der er øverst ansvarlig for alle VIAs uddannelser, at flere gerne vil være pædagog.

”De store velfærdsuddannelser til pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver har i flere år været på top 10 over landets mest søgte videregående uddannelser. De er et uundværligt fundament under velfærdssamfundet, siger prorektor Gitte Sommer Harrits, der er den øverst ansvarlige for alle VIAs uddannelser.

Hun slår fast, at Danmark har brug for, at søgningen går yderligere op på grund af de store rekrutteringsudfordringer på arbejdsmarkedet. VIA håber derfor på flere ansøgninger til sommer gennem kvote 1, så flest mulige studiepladser bliver fyldt op.

I dag er det samlet set tæt på hver fjerde opslåede stilling til pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver, der ikke bliver besat, fordi der mangler uddannet arbejdskraft.

Større prestige til velfærdsfagene

Og rekrutteringsudfordringerne fortsætter. Ifølge Damvad Analytics vil der i 2030 alene i Region Midtjylland mangle 4.100 pædagoger – primært på grund af den demografiske udvikling med markant flere småbørn og ældre. På landsplan forudsiger Damvad Analytics, at der i 2030 vil mangle 35.600 ansatte med en af de fire store velfærdsuddannelser.

”Det er vigtigt, at velfærdsfagene kommer til at opleve større prestige og bliver talt op i den offentlige debat. Det er vigtige fag, der i høj grad giver mening og samtidig byder på arbejdsliv med masser af udviklingsmuligheder. Desuden er der stor tilfredshed med uddannelserne blandt de studerende,” fremhæver Gitte Sommer Harrits, der desuden peger på, at der er brug for politisk handling.

Mange indsatser er allerede i gang

”Regeringen har lovet dialog med uddannelsessektoren, og det ser vi frem til. Vi opfordrer regeringen til at gå sammen med uddannelsessektoren om at finde løsninger, der sikrer et samfund, hvor det er ligeså attraktivt at uddanne sig til at arbejde med børn, ældre, patienter og udsatte borgere som at varetage et akademisk job bag et skrivebord,” siger Gitte Sommer Harrits og fortsætter:

”Rekrutteringsudfordringerne kræver tiltag fra mange fronter, og heldigvis oplever vi i VIA også øget engagement for at tackle den fælles samfundsopgave,” siger Gitte Sommer Harrits.

Fx er VIA i god dialog med gymnasierne i Region Midtjylland om initiativer, der kan få flere end de nuværende 17 procent af eleverne fra det almene gymnasium til at vælge at uddanne sig til sygeplejerske, pædagog, lærer eller socialrådgiver. Det kan fx være gennem nye fag med fokus på pædagogik og sundhed og gennem mere studievejledning om professionsuddannelserne.

Gitte Sommer Harrits roser tillige, at mange arbejdsgivere er blevet mere opmærksomme på at sikre en god overgang fra studie- til arbejdslivet for nyuddannede – blandt andet i form af mentorordninger, hvor unge sygeplejersker og pædagoger bliver knyttet til mere erfarne kolleger.

På VIAs campusser er der også søsat en række initiativer for at tiltrække flere studerende – særligt uden for Aarhus, hvor der er mange ledige studiepladser.

Sådan fordeler kvote 2-ansøgningerne sig på VIA Pædagoguddannelsen i Ikast

 

Antal ansøgninger i alt i 2023: 64

Antal førsteprioritetsansøgninger 2023: 43

Antal ansøgninger i alt i 2022: 65

Antal førsteprioritetsansøgninger 2022: 36 

Hvad er kvote 2?

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de videregående uddannelser, de har søgt ind på.

Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfristen gennem kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00. I kvote 1 bliver ansøgerne alene vurderet på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

Både kvote 2- og kvote 1-ansøgerne får den 28. juli 2023 besked på, om de er blevet optaget på en søgt videregående uddannelse.


Fakta om VIA University College

 • VIA er tre gange kåret som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution af Fonden for Entreprenørskab.
 • VIA er en professionshøjskole med 20.000 studerede og 42 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 byer i Region Midtjylland.
 • VIA uddanner blandt meget andet til sygeplejerske, lærer, pædagog, socialrådgiver, ingeniør, bygningskonstruktør, designer, filmanimator, administrationsbachelor, fysioterapeut og bioanalytiker.

 • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
 • VIAs uddannelser foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt praktikperioder.

 • VIA er en af Nordens største udbydere af målrettet kompetenceudvikling i form af bl.a. kurser og diplomuddannelser til en lang række brancher inden for både den private og offentlige sektor.
 • VIA bedriver praksisrettet forskning, udvikling og innovation i syv forskningscentre. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.

Billedtekst:

Der er ansøgningsfrist til de videregående uddannelser gennem kvote 1 den 5. juli. Derfor er det først til sommer, at VIA får overblik over årets samlede antal ansøgninger. Ansøgerne gennem både kvote 1 og 2 får besked tirsdag den 28. juli, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.

Kontakter

For yderligere oplysninger og interview er det i dag nedenstående to uddannelsesdekaner hos VIA University College, der er til rådighed:
Uddannelsesdekan Susanne Tellerup. Mobiltelefon: 87 55 35 50. E-mail: sute@via.dk


Uddannelsesdekan Helle Kruuse-Andersen. Mobiltelefon: 87 55 23 47. E-mail:hkru@via.dk


Øvrig kontakt: Hanne Duus, journalist i VIA. Mobiltelefon: 87 55 14 10. E-mail: hd@via.dk


Se skemaer med tal for årets kvote 2-søgning til VIAs uddannelser her: https://www.via.dk/om-via/presse/kvote-2


Læs mere om pædagoguddannelsen i Ikast: via.dk/uddannelser/paedagog?accordion=ikast

Billeder

Information om VIA University College

VIA University College
VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N

87 55 00 00http://via.dk/

Fakta om VIA University College:

 • VIA er en professionshøjskole med 20.000 studerende og 42 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 af de 19 kommuner i Region Midtjylland.
 • VIA understøtter velfærdssamfundet ved blandt andet at uddanne til lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, bioanalytiker og professionsbachelor i skat. Målrettet det private erhvervsliv udbyder VIA blandt andet uddannelser til ingeniør, bygningskonstruktør, designer og filmanimator.
 • VIA uddanner til hele den midtjyske region og har campusser med flere uddannelser under samme tag i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer udbud i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
 • VIAs professionsrettede uddannelser foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt praktikperioder.
 • VIA er en af Nordens største udbydere af målrettet kompetenceudvikling til en lang række brancher inden for både den private og offentlige sektor.
 • VIA bedriver praksisrettet forskning, udvikling og innovation i syv forskningscentre. Forskningsaktiviteterne har fokus på fx pædagogik, læring, sundhed, demens, klima og bæredygtig udvikling.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk

Følg pressemeddelelser fra VIA University College

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIA University College

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye