Næstved Kommune

Nu bliver det nemmere for hjemløse at flytte i eget hjem

Del
Sommerens kommende hjemløsereform sætter allerede sit præg på Forsorgshjemmet Næstved, hvor borgerne fremover får deres kontaktperson med i flyttekassen og bliver hjulpet mere intensivt til at flytte fra forsorgshjemmet og ud i eget hjem.
Helle Kristoffersen, afdelingsleder for Forsorgshjemmet Næstved, viser de nye postkasser frem, der skal være med til at forberede beboerne på at bo i eget hjem.
Helle Kristoffersen, afdelingsleder for Forsorgshjemmet Næstved, viser de nye postkasser frem, der skal være med til at forberede beboerne på at bo i eget hjem.

Den nye hjemløsereform lægger op til, at forsorgshjemmene skal arbejde endnu mere målrettet med at hjælpe beboerne ud i eget hjem, så hurtigt som muligt. Den såkaldte Housing First-metode.

Det har fået beboere og medarbejdere på Forsorgshjemmet Næstved under Center for Socialt Udsatte i Næstved Kommune til at sætte sig sammen og gentænke forløbet fra indskrivning til at flytte i eget hjem. Det har resulteret i, at beboerne får mere sammenhæng i forløbet, fordi deres kontaktperson følger beboeren fra forsorgshjemmet og ud i egen bolig.

- Vi flytter simpelthen med borgeren fra forsorgshjemmet og ud i egen bolig. Det betyder, at bostøttemedarbejderen er samme person fra start til slut, frem for at skifte kontaktperson undervejs. Den gennemgående bostøtte vil gøre beboerne trygge ved rejsen fra forsorgshjem til egen bolig og styrke dem i at lykkes med at trives og beholde boligen. Den nye struktur styrker beboernes tro på egen livsmestring og deres ansvar for eget liv, fortæller Helle Kristoffersen, der er afdelingsleder for Forsorgshjemmet Næstved.

Tidligere var medarbejderne specialiseret i enten opgaverne på forsorgshjemmet eller som bostøtte, når beboerne flyttede i eget hjem. Men nu er medarbejderne tilknyttet de enkelte beboere, hvor de er en gennemgående kontaktperson i hele forløbet. Den nye struktur sker inden for samme økonomiske og personalemæssige ramme.

Kontaktpersonen med i flyttekassen
I august 2022 flyttede 33-årige Lars Eriksen ind på Forsorgshjemmet Næstved.

- Jeg har aldrig lært at stå på egne ben i en voksen hverdag. Jeg har brug for hjælp til at få en hverdag op at køre, og der betyder det rigtig meget, at min støtteperson Jonas kommer og hjælper mig med at få styr på bolig og jobfremtid. Det betyder meget for mig, at jeg nu ved, at det er Jonas, der også følger med som bostøtte, når jeg flytter ud i min egen bolig. Det giver tryghed, fortæller han.

Bostøttepersonalet støtter beboerne i at arbejde med alt lige fra at tømme postkasse, få styr på vasketøj, indkøb, madlavning og betaling af regninger. Men personalet arbejder også tæt med beboeren om at nå de mål, som beboeren har i livet. Det kan for eksempel være at begynde fodbold eller fitness, at blive stoffri, at få en afklaring omkring jobmuligheder eller få kontakt til familie og venner.

Beboerne er med til at udvikle hverdagen og forsorgshjemmet gennem beboermøder, men også gennem det nyetablerede beboerråd, hvor fire repræsentanter deltager i personalets teammøder.

Beboerne har selv peget på løsningen
Lars Eriksen har tidligere haft tre ophold på andre forsorgshjem, hvor han oplevede, at personalet ikke opsøgte ham og hjalp ham på den måde, som han er blevet det på Forsorgshjemmet Næstved. Da han kom til Næstved, flyttede han hurtigt videre til forsorgshjemmets selvkostpladser, hvor der ikke er personale døgnet rundt.

- Den nye måde, forsorgshjemmet kommer til at fungere på, er en fin ordning. Den betyder, at folk får mere kontakt, hjælp og støtte - særligt ved indskrivningen. Det er vigtigt for at få en god start på opholdet. For mig var det svært, da jeg flyttede ind i sommers, og jeg havde mest lyst til at undgå kontakt. Men personalet var gode til at opsøge mig, hjælpe mig til at falde til og ikke mindst hjælpe mig videre, fortæller Lars Eriksen.

Medarbejderne og beboerne var enige om, at mere tid til bostøtte og nærvær med beboerne er vigtigt for at hjælpe beboerne hen mod et mere selvstændigt liv - og ud af hjemløsheden.

- Vi oplever, at både på beboer- og bestemt også medarbejderdelen blomstrer af energi og ejerskab for den nye måde at arbejde på. Det er især den øgede involvering af beboerne, der har skabt det gode resultat, fortæller afdelingsleder for Forsorgshjemmet Næstved, Helle Kristoffersen.

Fakta

Om hjemløsereformen
Med hjemløsereformen bliver der lagt op til, at kommunernes mulighed for at få refusion, når et menneske må tage ophold på herberg eller forsorgshjem, bliver begrænset til de første 90 dage. Det er den kommune, hvor man sidst har haft bopæl, der betaler for opholdet på forsorgshjemmet, uanset hvor i landet det er.

Det er også den kommune, som fremover får et økonomisk incitament til at finde egnede boliger til beboerne hurtigere. Forsorgshjemmenes opgave bliver at hjælpe med at få et økonomisk fundament til beboerne og sætte eventuelle udredninger i gang, så beboerne bliver klar til at flytte.

Sådan er strukturen på Forsorgshjemmet Næstved nu:
På forsorgshjemmet er der tre teams – modtager-, bostøtte- og aktivitetsteam.

Modtagerteamet:
Møder borgeren ved indskrivning og sikrer en god opstart på forsorgshjemmet. Modtagerteamet hjælper borgeren med at få et økonomisk grundlag, med boligopskrivning samt starte en udredning af de områder, hvor borgeren ønsker hjælp til sine udfordringer.

Bostøtteteamet:
Ca. to uger efter indskrivning bliver borgeren tilknyttet en bostøttemedarbejder, der vil støtte borgeren hen imod at blive selvhjulpen og livsmestrende i egen bolig. Bostøtten består af flere ugentlige samtaler, støtte til at rengøring af bolig og arbejde med borgerens mål og ønsker for fremtiden. Borgeren bliver blandt andet støttet i at vaske tøj, betale regninger, huske at tømme postkasse, købe og lave mad, holde boligen ren og skabe en struktur i hverdagen. Et af de nye tiltag er, at bostøttemedarbejderen vil ’flytte’ med borgeren, når han/hun flytter i egen bolig og yder bostøtte ud fra Housing First-metoden.
Bostøtten på forsorgshjemmet foregår fra mandag til fredag og i dagtimerne. Formålet er at spejle det omgivende samfund og den struktur, der er her.

Aktivitetsteam:
Om aftenen vil vores aktivitetsteam støtte og motivere borgerne til at tage ansvar og drive vores aktiviteter på forsorgshjemmet, så engagementet og aktiviteterne udspringer fra borgerne.

Kontakter

Helle KristoffersenAfdelingsleder for Forsorgshjemmet Næstved i Center for Socialt UdsatteCenter for Handicap og Psykiatri, Næstved Kommune

Tlf:91165842hkris@naestved.dk

Billeder

Helle Kristoffersen, afdelingsleder for Forsorgshjemmet Næstved, viser de nye postkasser frem, der skal være med til at forberede beboerne på at bo i eget hjem.
Helle Kristoffersen, afdelingsleder for Forsorgshjemmet Næstved, viser de nye postkasser frem, der skal være med til at forberede beboerne på at bo i eget hjem.
Download
33-årige Lars Eriksen bor på Forsorgshjemmet Næstveds selvkostpladser.
33-årige Lars Eriksen bor på Forsorgshjemmet Næstveds selvkostpladser.
Download
Helle Kristoffersen, afdelingsleder for Forsorgshjemmet Næstved, viser de nye postkasser frem, der skal være med til at forberede beboerne på at bo i eget hjem.
Helle Kristoffersen, afdelingsleder for Forsorgshjemmet Næstved, viser de nye postkasser frem, der skal være med til at forberede beboerne på at bo i eget hjem.
Download

Information om Næstved Kommune

Næstved Kommune
Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

https://www.naestved.dk/

Følg pressemeddelelser fra Næstved Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Næstved Kommune

Økonomiske udfordringer på Børne- og Uddannelsesudvalgets område15.4.2024 17:51:02 CEST | Pressemeddelelse

Flere børn og unge har brug for hjælp. Det betyder, at der er stigende udgifter til specialundervisning og anbringelser. Derudover er prisen for specialiserede tilbud steget. Resultatet er, at Børne- og Uddannelsesudvalgets budget står til at blive overskredet med 57,7 millioner kroner, hvis der ikke gribes ind. Derfor har udvalget inddraget overskud på i alt 28 millioner kroner fra 2023 og igangsat en ekstern analyse.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye