CO-industri

CO-industri godkender forliget om industriens overenskomster

Del
Søndag indgik CO-industri og Dansk Industri forlig om nye overenskomster for 230.000 ansatte i industrien. Forliget er i dag blevet godkendt af CO-industris centralledelse.

Det forlig om nye overenskomster, som CO-industri og Dansk Industri indgik søndag efter et døgns afsluttende forhandlinger, er i dag blevet godkendt af CO-industris centralledelse.

Centralledelsen konstaterer, at de 2-årige overenskomstaftaler giver markante forbedringer og imødekommer et afgørende ønske fra medlemmerne – nemlig flere penge mellem hænderne.

Med forliget får de ansatte i industrien 2 procent ekstra på fritvalgskontoen, som stiger til 9 procent, og arbejdsgiverne overtager 2 procent af medarbejdernes andel af pensionsindbetalingen, der i stedet kommer ud som løn.

Oven i de 4 procent kommer værdien af de lokale lønforhandlinger. Her er der med nye redskaber til tillidsrepræsentanterne skabt et stærkt grundlag for bedre lokal løndannelse. Desuden får mindstebetalingssatsen et hidtil uset løft med 9 kroner, hvilket er et stærkt signal i forhold til de lokale lønforhandlinger.

CO-industris centralledelse fremhæver i øvrigt, at parterne er enige om at styrke tillidsrepræsentanternes rolle og dermed den danske model. Tillidsrepræsentanterne får forbedret deres muligheder for at tage imod og organisere nye kolleger, og der må generelt ikke lægges hindringer i vejen for organisering af medarbejderne.

Overenskomstaftalen giver derudover blandt andet følgende forbedringer:

  • Barsel med løn bliver forlænget med 4 uger til samlet 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet.
  • Deltagelse i selvvalgt uddannelse bliver fremover med 100 procents tilskud mod 85 procent i dag.
  • Der bliver mulighed for at udpege en uddannelsesrepræsentant på virksomheden.
  • Positivlisten over uddannelser på aftalt uddannelse bliver udvidet.
  • Anbefalingerne om natarbejde fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø implementeres i overenskomsterne.
  • Lønnen til lærlinge og elever stiger med otte procent i perioden.

Med de forbedringer anbefaler CO-industris centralledelse, at der bliver stemt ja, når overens­komst­aftalerne senere bliver sendt til afstemning blandt forbundenes medlemmer.

Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst gælder direkte for 230.000 lønmodtagere på 6.000 industrivirksomheder.

Kontakter

Information om CO-industri

CO-industri
CO-industri
Molestien 7, 3.
2450 København SV

+45 3363 8000https://www.co-industri.dk/

CO-industri er et samarbejde mellem ni fagforbund. Vi forhandler industriens overenskomster på vegne af 230.000 lønmodtagere. Vi løser faglige sager, og vi rådgiver om blandt andet løn, uddannelse, samarbejde, bestyrelsesarbejde og arbejdsmiljø.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye