Krüger A/S

Digital overvågning og styring mindsker el-udgifter

Del
Elprisernes himmelflugt og stadig mere elforbrugende teknologi gør behovet for at styre elforbruget større end nogensinde. Styringssystemet BlueGrid hjælper BlueKolding med at spare energi og peng ved bl.a. at købe og sælge el i forhold til priserne på elmarkedet. Senest har de tilføjet BlueOverview, der skærer markant i antallet af overløb.

Elprisernes himmelflugt og stadig mere elforbrugende teknologi gør behovet for at styre elforbruget større end nogensinde. Hos BlueKolding har man i flere år styret spildevandsbehandlingen med systemet BlueGrid, for at skabe endnu mere værdi ud af alt fra renseprocessen over biogas- og energiudnyttelse til køb og salg af grøn el. Senest har man tilføjet BlueOverview, der skærer markant i antal overløb.

Styringssystemet BlueGrid hjælper BlueKolding med at spare energi og penge. Den økonomiske besparelse sker bl.a. ved at købe og sælge el i forhold til priserne på elmarkedet. Effekten viser sig endnu større nu, hvor elpriserne er steget dramatisk.

BlueKolding er et af de første forsyningsselskaber i verden, der skruer op og ned for renseprocessen i forhold til prisen og balancen på elmarkedet. Det giver store besparelser på vores energiforbrug og reducerer CO2-udledningen,” siger Per Holm, der er direktør i BlueKolding.

Styringen, der sikrer, at rensekvaliteten af spildevandet er i top, foregår ved hjælp af Krügers styringssystem Hubgrade, og BlueGrid er etableret som en funktion ovenpå det. Her er det afgørende at kunne slukke og tænde for elforbruget i forhold til balancemarkederne. Det er blevet endnu vigtigere nu, hvor der kommer stadig flere varmepumper og ladestandere, som vil trække hårdt på elmarkedet.

Vi har balanceret el-køb og salg i flere år, men jo mere vi kan byde ind på balancemarkedet, jo større fordel får elproducenterne og den overordnede styring af elnettet i Danmark. Derfor arbejder vi på at få flere pumper, bassiner og overløbsbygværker koblet på Hubgrade styringen, så vi får et mere komplet overblik. Gradvist kommer alt på, hvad vi har,” siger Per Holm.

Med andre ord stiller forsyningsselskabet sig til rådighed og sælger sig som storforbruger med ”balancing services” til elnettet, fordi det kan reagere og på kort tid op- og nedjustere anlæggenes energiforbrug og -produktion. Det sker ved intelligent styring af afløbssystemet, renseanlægget og energiproducerende enheder, der bl.a. er baseret på vejrmodeller og radarvarsling. Den stigende produktion af varierende vedvarende energi giver et øget behov for at storforbrugere kan købe sig til ”balancing options” i elforsyningen.

BlueKolding har overladt til el-handelsselskabet EnergiDanmark at handle el på timebasis på den nordiske elbørs. Det giver også mulighed for at købe mere grøn el og selv at producere mere grøn el og sælge den på de rigtige tidspunkter. Behovet vokser for at kunne udnytte energi smart, så der fortsat opretholdes en forsyningssikker levering af el, samtidig med at nettet er i balance, og der ikke er behov for dyr og CO2-tung aflastning eller indkøb af el til og fra udlandet.

Vi kan samtidig øge produktionen af vedvarende energi med eksempelvis biogas, vandturbine og solceller, og det er med til at øge bidraget til elmarkedet. Integration af det samlede anlæg med BlueGrid giver os mulighed for at balancere ved at justere systemets øjeblikkelige energiforbrug og -produktion,” siger Per Holm.

BlueOverview giver færre overløb

Etableringen af et avanceret BlueGrid-system, hvor der er tæt samspil mellem rensning af spildevand og prisen på elmarkedet, var et første kæmpe skridt fremad for BlueKolding. Løbende har man så tilføjet flere parametre at styre på. Samtidig er det cloud-baseret, og det øger sikkerheden.

Da vi har flere variabler at vurdere på, bliver vores optimering bedre. Vi får en endnu mere stabil drift og dermed større sikkerhed for økonomiske besparelser,” siger Per Holm.

Bluegrid er senest udvidet med BlueOverview, der indebærer overvågning af overløb. Systemet kan ved hjælp af sensorer i overløbsbygværker oplyse om overløbsmængder i de konkrete bygværker. Det øger kendskabet til både overløbsmængder og til steder, hvor overløb sker.

Det giver os mulighed for at investere der, hvor vi får mest miljø for pengene. Det har givet os bedre overblik end nogensinde før i forbindelse med kraftig regn eller skybrud. Løbende får vi overvågning på alle vores mere end 100 overløbsbygværker,” siger Per Holm.

BlueKoldings renseanlæg dækker hele kommunen og står for spildevandsrensning for by og opland af 15 millioner m3 regn- og spildevand årligt.


Styring forudsiger processen

Krüger har ideudviklet og etableret BlueGrid sammen med BlueKolding. Systemet giver ifølge Krügers markedschef Theis Gadegaard en forventet årlig besparelse på mellem . 0,5 – 1 mio kr. ved at strømmen bliver handlet og forbrugt på prisgunstige tidspunkter. Derudover er der en række driftsmæssige fordele, som er en gevinst for både miljø og pengepung.

BlueKolding og Krüger demonstrerer, at ved at deltage på balancemarkedet kan der hentes store økonomiske og infrastruktur gevinster ved at til- og frakoble energi på det helt rigtige tidspunkt,” siger Theis Gadegaard.

Den styring, man har udviklet, har den styrke, at den kan forudsige processen ved hjælp af matematiske og statistiske modeller, der bliver koblet sammen med online data fra renseanlægget og prognoser fra vejrsatelitter, så man fx kan forberede sig på kraftig regn. Forventningen om flere ekstreme regnskyl fremover betyder, at der er risiko for kraftige oversvømmelser i oplandene og udledning af urenset spildevand til vandløb, søer og havet fra overløb i kloaknettet. Derfor er Kolding Kommune og BlueKolding i gang med planlægningen af et større pumpe-/sluseanlæg på Kolding Å. Anlægget skal også styres af BlueGrid, og vil optimere tilbageholdelse af store vandmængder og formindske risikoen for oversvømmelser.

Styring af afløbssystemet går helt overordnet ud på udnytte hele systemets volumen, så der sker mindst mulig oversvømmelse og skade på vandmiljøet, og mest mulig vand renses på renseanlæggene. BlueOverview hjælper med at reducere overløb yderligere,” siger Theis Gadegaard og fortsætter:

BlueKolding har innovative folk, der fra start har været med på vores idéer. De stoler på de avancerede algoritmer i Hubgrade og er vant til at holde spildevand tilbage til det rigtige tidspunkt at rense på, og BlueGrid giver dem endnu bedre grundlag for at vælge den optimale timing.”

Artiklen er oprindeligt bragt i Magasinet Teknik & Miljø, januar 2023

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Links

Information om Krüger A/S

Krüger A/S
Krüger A/S
Gladsaxevej 363
2860 Søborg

39 69 02 22https://www.kruger.dk/

Krüger A/S er en internationalt orienteret miljøvirksomhed med speciale i bæredygtig vandbehandling. Vi arbejder som rådgivere, entreprenører og leverandører af teknisk udstyr inden for drikkevand, procesvand og spildevand og bidrager herigennem sammen med vores kunder til at bevare, udvikle og genvinde ressourcer, som er afgørende for menneskers liv. Mange af vores løsninger er patenterede teknologier udviklet i tæt samarbejde med forsyninger og universiteter. 

Krüger er et datterselskab i Veolia Water Technologies, en del af den verdensomspændende Veolia-koncern med mere end 180.000 medarbejdere. Veolia leverer løsninger indenfor Vand, Energi og Genanvendelse, og arbejder målrettet på at genvinde, genanvende og bevare verdens ressourcer.

Følg pressemeddelelser fra Krüger A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Krüger A/S

Indvielse af Thorsbro Vandværk med storstilet blødgøringsprojekt18.3.2024 11:33:53 CET | Pressemeddelelse

Et af Danmarks største vandværker, Thorsbro Vandværk, blev indviet d. 15. marts 2024. Krüger Veolia har stået for at implementere blødgøringen i en skala, der ikke er set før i Danmark. Værket ved Thorsbro producerer snart 1000 m³/blødgjort vand i timen til 200.000 kunder i hovedstadsområdet i et projekt, der er blevet realiseret i et storstilet samarbejde med HOFOR og flere rådgivere.

VUDP-projekt vil reducere lattergas fra renseanlæg med 50% med helstøbt AI styring21.2.2024 09:56:46 CET | Pressemeddelelse

Ganske unikt er otte forsyninger på tværs af Danmark gået sammen om at løse en af de helt store klimaudfordringer i branchen: lattergas fra renseanlæg. Den viden og data, der indsamles i dette projekt, vil udgøre et kæmpe bidrag på området. Projektet udvikler desuden en ny helstøbt styring til minimering af lattergas, demonstrerer den i fuldskala på 8 renseanlæg og dokumenterer effekten. Produktet er skalerbart og kan meget nemt implementeres på andre anlæg i Danmark og i udlandet.

Svaneke Bryghus implementerer endnu et bæredygtigt initiativ: Omdanner bryggeri spildevand til grøn energi1.2.2024 09:08:29 CET | Nyhed

Svaneke Bryghus har taget et proaktivt skridt for at løse udfordringerne omkring det forhøjede svovlbrinteindhold i Svanekes kloakker. Efter Bornholms Regionskommunes mistanke om at spildevandet fra bryggeriet kunne være årsagen, har Svaneke Bryghus i samarbejde med miljøvirksomheden Krüger og Bornholms Bioenergi udviklet en innovativ og miljøvenlig løsning til behandling af procesvandspildevandet fra ølbrygning og tapning.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye