Region Midtjylland

Stort behov for sand, grus og sten: Nu vil regionsrådet revidere råstofplanen

Del
Det forventede forbrug af råstoffer vil fortsat være stort. Derfor har regionsrådet i dag besluttet af revidere Råstofplan 2020. Der åbnes for offentlig høring den 30. januar 2023, og den løber frem til den 10. april 2023.

I dag svarer forbruget af råstoffer som sand, grus og sten i Region Midtjylland til, at hver indbygger i regionen bruger omkring 24 kg råstoffer i døgnet. Og i råstofredegørelsen fremgår det, at det forventede forbrug af råstoffer vil stige frem mod 2040.

I sommeren 2022 var råstofredegørelsen i offentlig høring, hvor regionen i alt modtog 35 høringssvar fra borgere, kommuner, statslige myndigheder, råstofbranchen og Danmarks Naturfredningsforening.

På baggrund af redegørelsen og høringssvarene har regionsrådet i dag besluttet, at det er nødvendigt at revidere den nuværende råstofplan.

- Vi skal sikre råstoffer til samfundet og erhvervslivet og samtidig prioritere hensynet til borgere, naturen og miljøet. Det er en vanskelig og vigtig balance, vi skal håndtere som region. Derfor er det også en større proces, vi sætter i gang med flere høringsfaser undervejs, og jeg ser frem til at få input fra borgere, myndigheder, virksomheder og andre interessenter, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Der åbnes for offentlig høring den 30. januar, hvor alle kan bidrage med idéer og forslag til en ny råstofplan.

Fokus på bæredygtig forvaltning af råstoffer

Region Midtjylland har en ambition om, at regionen på råstofområdet skal bidrage til FN's 12. verdensmål om bæredygtige forbrugsmønstre.

Derfor handler en råstofplan ikke kun om graveområder, men også om placering i forhold til, hvor der er brug for råstofferne. På den måde kan man undgå unødvendigt lange og tunge transporter af sand, grus og sten.

Både råstofredegørelsen og en analyse foretaget af COWI viser, at de indvundne råstoffer i Region Midtjylland transporteres forholdsvist langt.

- I Region Midtjylland vil vi gerne sikre en jævn fordeling af råstofgraveområder i regionen, så råstofferne kan graves tæt på de byggerier og anlæg, der skal bruge dem, så transporten minimeres. Men vi arbejder samtidig på at minimere forbruget af råstoffer generelt, og det er også et vigtigt politisk fokusområde for os, siger Anders Kühnau.

Aktuelt er Region Midtjylland med i partnerskabet "Råstof-initiativet". Her undersøger repræsentanter fra anlægsbranchen bl.a. muligheden for at nedbringe råstofforbruget i anlægsarbejder - fx p-pladser, cykelstier, gågader, indkørsler, have-belægning mv.

Fakta om råstoffer i Region Midtjylland

  • Region Midtjylland er forpligtet til at lave en råstofplan, der sikrer forsyningen af råstoffer som fx sand, grus og ler mindst 12 år frem.

  • Regionsrådet skal hvert fjerde år vurdere, om der er behov for revision af den gældende råstofplan.

  • Råstofplanen fastlægger, hvor der i Region Midtjylland kan søges om tilladelse til at indvinde de naturgivne råstoffer i regionen - dvs. sand, grus, sten, kvartssand, ler, moler, plastisk ler, tørv og kalk.

  • Der opgraves omkring 10 mio. kubikmeter råstoffer i Region Midtjylland om året.

  • Der er i dag ca. 100 aktive råstofgrave i regionen, og knap en procent af regionens areal er udlagt som råstofgraveområder.

Links

Information om Region Midtjylland

Region Midtjylland
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg

7841 0000http://www.RegionMidtjylland.dk

Region Midtjylland er en politisk styret, administrativ enhed, der har tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling: Sundhed og hospitaler, specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede.

Regional Udvikling søger gennem konkrete regionale opgaver, ekspertiser og partnerskaber at skabe gode, fremtidssikrede løsninger og sikre, at Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig region for alle.

Følg pressemeddelelser fra Region Midtjylland

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Midtjylland

KORRIGERET. Lisbeth Holsteen Jessen går på pension9.4.2024 13:50:56 CEST | Pressemeddelelse

KORRIGERET. I underrubrikken er tallet 30 ændret til 31. 4. afsnit "Lisbeth Holsteen Jessen er oprindelig uddannet cand.scient.pol. fra Statskundskab i Aarhus og bestred forskellige lederstillinger i Aarhus Amt, før hun i 2007 blev hospitalsdirektør først på Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter og senere Odder Sygehus." er ændret til: Lisbeth Holsteen Jessen er oprindelig uddannet cand.scient.pol. fra Statskundskab i Aarhus og bestred forskellige lederstillinger i Aarhus Amt, før hun i 1998 blev hospitalsdirektør først på Odder Sygehus og senere, i 2007, på Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter. Vi beklager fejlene. Efter 31 års ansættelse i Region Midtjylland – heraf 16 år på Regionshospitalet Horsens - har hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen valgt at gå på pension.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye