Energinet

Syv nye gasanlæg til 773 mio. kroner vil booste dansk biogas og forhindre ”biogaslommer”

Del
Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har godkendt, at Energinet bygger syv nye anlæg i gastransmissionssystemet. De skal sikre, at lokalt produceret biogas kan løftes op og transporteres rundt i landet. Uden de nye anlæg, vil der i perioder kunne opstå behov for at neddrosle biogasproduktion eller brænde overskudsgas af, når gasforbruget er lavt.
Ved Viborg ligger et af Energinets eksisterende anlæg. For at gas fra det lokale distributionsnet kan sendes ud på gastransmissionsnettet, skal trykket hæves markant, og de tilsatte lugtstoffer, som gør at vi mennesker kan opdage gasudslip, skal fjernes. Anlægget indeholder elforsyning, kompressorer, køling af gas, fjernelse af odorant mm.
Ved Viborg ligger et af Energinets eksisterende anlæg. For at gas fra det lokale distributionsnet kan sendes ud på gastransmissionsnettet, skal trykket hæves markant, og de tilsatte lugtstoffer, som gør at vi mennesker kan opdage gasudslip, skal fjernes. Anlægget indeholder elforsyning, kompressorer, køling af gas, fjernelse af odorant mm.

Energinet kan nu gå i gang med at bygge syv nye anlæg i gastransmissionssystemet, som skal sikre, at den stærkt stigende biogasproduktion kan sendes rundt i landet og ikke risikerer at blive ”lukket inde” i lokale afgreninger af gassystemet.

Klima-, Energi og Forsyningsministeren har netop godkendt investeringen, der forventes at løbe op i tilsammen 773 millioner kroner.

Anlæggene vil gøre det muligt at booste den danske biogasproduktion og dermed hurtigere gøre Danmark uafhængig af fossil naturgas og importeret gas.

Den danske biogasproduktion har været stærkt stigende de seneste år og udgjorde med udgangen af 2022 34 procent af det samlede danske gasforbrug.

Krig og krise påvirker forbrug

”Men samtidig med øget produktion, har energikrise, høje gaspriser, krigen i Ukraine og frygt for forsyningsproblemer ført til, at gasforbruget det seneste år er faldet markant. Det betyder, at der især i sommermånederne kan opstå situationer, hvor noget af den biogas, der bliver lavet rundt om i landet, vil overstige det lokale forbrug. En del af produktionen af den grønne gas risikerer dermed at skulle neddrosles, eller at overskudsgas må brændes af, fordi den hverken kan bruges lokalt eller komme væk fra det lokale gassystem, siger Peter Hodal, direktør for Gastransmission i Energinet.

Mens produktionen af biogas fordeler sig jævnt hen over året, så er forbruget af gas meget lavere i sommermånederne.

Rundt om i landet er der områder (store cirkler), hvor der kan opstå ubalancer mellem biogasproduktion og lokalt gasforbrug. Nye anlæg (de gule prikker) gør det muligt at sende gas fra de lokale gasdistributionssystemer (hvide streger) ud på gastransmissionssystemet (mørkeblå streger) og rundt i landet. De nye anlæg kaldes af historiske årsager ”tilbageførselsesanlæg”, da gas hidtil nærmest kun er strømmet fra transmissionssystem til distributionssystem. Der er i dag fire anlæg (lyseblå prikker).

Gassystem vendes på hovedet
Gassystemet blev oprindeligt bygget til at transportere naturgas fra Nordsøen ud til forbrugerne. Nordsøgassen kommer ind i Vestjylland og transporteres rundt i landet i store transmissionsrør. Her er gassen under stort tryk, dels for at komprimere gassen, dels for at ”skubbe” den rundt i systemet. Efterhånden som gassen kommer ud i de lokale distributionssystemer, transporteres den i mindre rør og under mindre tryk.

Men den grønne omstilling vender hele gassystemet på hovedet. Nu bliver gassen produceret rundt om i landet og sendt ind i de lokale gasrør, hvor trykket er lavt. For at det kan komme ud på gassens ”motorveje” og videre rundt i landet, skal gassen komprimeres og trykket hæves – ellers kan gassen rent fysisk ikke sendes ind i gastransmissionssystemet. Den udvikling kræver helt nye anlæg.

Med Folketingets ”Aftale om et mere grønt og sikkert Danmark” fra juni 2022 og dermed en accelereret grøn omstilling er der behov for at fremrykke opførelsen af de nye anlæg og bygge flere end oprindeligt tænkt.

Energinet arbejder desuden sammen med Evida, statens selskab for det danske gasdistributionssystem, på midlertidige løsninger, som på kort bane og inden de nye anlæg står klar, kan forhindre disse lokale overskud af biogas (biogaslommer) og evt. afbrænding af gas.

I Karup vil Evida ombygge to bestilte kompressorer, mens Energinet leverer resten af tilslutning til transmissionsnettet for derved at lave en midlertidig løsning til at håndtere biogaslommer i lokalområdet, før det endelige anlæg ved Herning er klar. Energinet undersøger desuden muligheden for at nogle anlæg kan etableres hurtigere og fremskynde, at lokalproduceret biogas kan flyde ind i transmissionssystemet og ud i landet. Desuden afsøges muligheder for lokale markedsløsninger, som kan afhjælpe problemet.

Lugt skal sies fra
Ud over at lokalproduceret biogas skal hæves betydeligt i tryk, for at det kan sendes ud på gastransmissionsnettet, er det også nødvendigt at fjerne det lugtstof, som vi i Danmark tilsætter gassen, inden den ryger ud til forbrugerne. Naturgas er lugtfri, men lugtstoffet gør, at vi som forbrugere kan opdage evt. gasudslip. Lugtstoffer – eller odorant, som det kaldes – tilsættes, når gassen sendes fra transmissionsnettet ud på de lokale distributionsnet. Når gassen skal sendes den anden vej, skal lugtstoffet ”sies fra”, da odorant kan skabe problemer i gastransmissionssystemet.

Det danske gastransmissionsnet er direkte forbundet med gassystemerne i både Polen og Tyskland, som heller ikke ønsker odorant i deres transmissonssystemer, da det kan påvirke ventiler, måleapparater og gaslagre. Så også af eksportårsager er det nødvendigt at fjerne odoranten, når gas fra de lokale gasdistributionssystemer sendes op på gastransmissionssystemet.

Ingen snuptagsløsninger
”Der findes desværre ingen snuptagsløsninger eller simple kompressoranlæg og lignende, som kan løse det. Men vi arbejder, så hurtigt vi kan, på både at bygge nye anlæg og undersøge, om der kan laves tekniske smutveje, så lokal biogasproduktion kan blive sendt rundt i landet og ikke risikerer at havne i lukkede, lokale gaslommer”, siger Peter Hodal.

Folketingets ambition er, at al gasforbrug i Danmark skal være grønt i 2030, og at ingen boliger skal opvarmes med gas efter 2035.

FAKTA: DE SYV NYE ANLÆG

De nye anlæg vil blive bygget i:
Nordjylland
Etablering af ny M/R-station ( Måler- og regulatorstation) ved Haverslev, marts 2024
Ny kompressorstation ved M/R-Haverslev, juni 2026
Midtjylland
Tilbageførelsesanlæg ved M/R-Herning, marts 2025
Fyn
Tilbageførelsesanlæg ved M/R-Vissenbjerg, september 2025
Sjælland
Tilbageførelsesanlæg ved M/R-Køge, december 2025
Sydjylland 1
Tilbageførelsesanlæg ved M/R-Nørskov, marts 2026
Sønderjylland
Tilbageførelsesanlæg ved M/R-Frøslev, september 2026
Sydjylland 2 
Tilbageførelsesanlæg ved M/R-Ll. Selskær, december 2026 

Kontakter

Peter Hodal, direktør i Energinet Gastransmission, pah@energinet.dk, tlf.: 23338700
Jesper Nørskov Rasmussen, pressechef i Energinet, jnr@energinet.dk, tlf.: 23338575

Billeder

Ved Viborg ligger et af Energinets eksisterende anlæg. For at gas fra det lokale distributionsnet kan sendes ud på gastransmissionsnettet, skal trykket hæves markant, og de tilsatte lugtstoffer, som gør at vi mennesker kan opdage gasudslip, skal fjernes. Anlægget indeholder elforsyning, kompressorer, køling af gas, fjernelse af odorant mm.
Ved Viborg ligger et af Energinets eksisterende anlæg. For at gas fra det lokale distributionsnet kan sendes ud på gastransmissionsnettet, skal trykket hæves markant, og de tilsatte lugtstoffer, som gør at vi mennesker kan opdage gasudslip, skal fjernes. Anlægget indeholder elforsyning, kompressorer, køling af gas, fjernelse af odorant mm.
Download

Information om Energinet

Energinet
Energinet
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia

70 10 22 44http://www.energinet.dk/

Vi varetager samfundets interesser og ejer energiens "motorveje". Vi har ansvaret for at forsyne Danmark med el og gas, skabe fair konkurrence og fremme klimavenlige energiløsninger.

Følg pressemeddelelser fra Energinet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energinet

Viking Link indviet: Forbindelsen har allerede tjent millioner18.4.2024 16:59:03 CEST | Pressemeddelelse

Torsdag den 18. april blev der officielt ’trykket på knappen’ for verdens længste elkabelforbindelse, Viking Link mellem Danmark og Storbritannien. Energinets og britiske National Grids fælles investering på 13 milliarder kroner udgør en vigtig brik i den grønne omstilling af energisystemet. Forbindelsen giver store indtjeningsmuligheder på grøn strøm for danske elproducenter og større forsyningssikkerhed for danske forbrugere.

Hul igennem på verdens længste elkabel: Danmark sender grøn strøm til Storbritannien29.12.2023 16:17:34 CET | Pressemeddelelse

Verdens længste elkabelforbindelse, Viking Link, sendte her til eftermiddag de første elektroner af dansk grøn strøm direkte ud i engelske stikkontakter. Den 13 milliarder kroner store investering har taget knap 4 år at etablere og er den første fysiske forbindelse mellem de to lande. Viking Link udgør en vigtig brik i den grønne omstilling af vores energisystem - danske elproducenter kan sælge grøn strøm til et nyt, stort marked, og vi kan blive forsynet fra England, når det ikke blæser herhjemme.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye