Basen Dagbehandling og Kompetencecenter

Kvaliteten i arbejdet med sårbare børn og unge er lige så afgørende som mængden af ressourcer!

Del
Ny 1-dags konference sætter arbejdet med sårbare børn & unges trivsel i fokus

En øget mistrivsel blandt børn og unge
Mistrivslen blandt børn og unge er steget markant de seneste år og 15% af børn og unge får en psykiatrisk diagnose inden de fylder 18 år (Kilde: https://www.sst.dk/da/viden/sygdomme/psykiske-lidelser/boern-og-unge). Ligeledes ser vi flere og flere børn og unge, der ender i psykiatrien med bl.a. belastningsreaktioner, fordi de er blevet syge af at gå i skole (Kilde: Basen dagbehandling: https://basen.dk/maalgrupper/skolevaegring-og-isolation-hos-boern-og-unge/ / Nadia Kræmer Lützhøft tlf. 7174 0979, behandlingsfaglig chef, Basen).

Det koster desuden samfundet en millardregning, at forældre opgiver job for at passe deres børn, når de er blevet syge af at gå i skole. (Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/indland/flere-foraeldre-opgiver-job-passe-boern-der-er-syge-eller-mistrives).

Ved reformer op igennem 10’erne har der været fokus på at fastholde opgaverne og ressourcerne i almenområdet, for derved at forsøge at standse den massive vækst på specialområdet. Dette både på baggrund af faglige og økonomiske argumenter. På trods heraf, allokeres der fortsat en betydelig økonomi til specialområdet i forsøget på at sikre trivsel og udvikling og det har vist sig, at allokering af økonomiske ressourcer alene, ikke har kunne løse den massive opgave det er at vende den stigende mistrivsel blandt børn og unge.

Alt dette lægger et massivt pres på folkeskolen, der bliver bedt om at løfte en stor opgave, uden at være tilstrækkeligt klædt på til det. Et vilkår der skaber udfordringer i arbejdsmiljøet, både hos voksne og børn på de enkelte skoler. Systemerne udfordres af, at opgaven kalder på en viden og en indsigt, som ikke nødvendigvis følger med de økonomiske ressourcer.

Basen ønsker at tage del i at løfte den fælles opgave det er, at sikre alle børn et trygt og givende børne/ungeliv. Det gør vi ved at samle den nyeste viden og dele ud af de erfaringer, som vi selv gennem 27 år har opbygget på det specialiseret børne/ungeområde.

D. 21. april 2023 bliver det professionelle arbejde med børn og unge med psykiske sårbarheder derfor sat i fokus, når Basen Konferencen for første gang slår dørene op på Hotel Comwell Køge Strand. Basen Konferencen er en 1-dags konference, der har til formål at øge trivslen blandt børn og unge med psykiske sårbarheder, ved at sætte fokus på hvordan de professionelle, (lærere, pædagoger, socialrådgivere, psykologer, kontaktpersoner osv.) kan støtte og hjælpe disse børn og unge, så de kan komme i trivsel og få et så godt børne- og voksenliv som muligt.

Basen konference sætter derfor fokus på, hvordan de professionelle kan arbejde med børn og unge med psykisk sårbarhed - både forebyggende i folkeskoler og daginstitutioner, og når børnene/de unge har brug for en ekstra indsats i f.eks. specialskoler eller dagbehandling.

Det kan du opleve på Basen Konferencen
I konferencens første hovedoplæg vil den anerkendte børne- og skoleforsker, Louise Klinge, sætte fokus på betydningen af og kendetegnene ved relationskompetent praksis.

Viden om relationskompetent praksis er relevant for alle fagpersoner, der har et samfundsgivet ansvar for at bidrage til børn og unges trivsel og udvikling. Det er komplekst og krævende at handle relationskompetent, og ingen gør det altid, men alle gør det indimellem.

Konferencens andet hovedoplæg leveres af psykolog og stifter af Institut for Belastningspsykologi, Rikke Høgsted, der med sit oplæg vil sætte fokus på, hvordan fagprofessionelle kan passe på sig selv i arbejdet, så de kan blive ved med at tilbyde børn og unge den bedst mulige professionelle tilgang, uden selv at brænde ud. Høgsteds oplæg har til hensigt at klæde ledere og medarbejdere på med inspiration, viden, håndgribelige strategier og et fælles sprog, som gør dem i stand til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø – så man til trods for arbejdets indbyggede psykiske krav og potentielle belastninger kan udføre et godt og sikkert arbejde og samtidig selv være i trivsel.

Ud over de to hovedoplæg vil du kunne høre om aktuelle, faglige temaer på konferencens 10 workshops. Du kan blandt andet høre psykolog Tina Bihals oplæg om metakognitiv terapi, der vil give dig et indblik i teorien bag metodens fremgangsmåde samt en forståelse af hvilke uhensigtsmæssige strategier der vedligeholder psykisk lidelse. Du kan også høre Mathilde Lusty Sørensen fortælle om livet som ung med diagnoser eller du kan få indsigt i traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner når speciallæge i psykiatri ved Traumeklinikken Cæcilie Böck Buhmann holder oplæg om traumer.

Kontakter

Information om Basen Dagbehandling og Kompetencecenter

Basen Dagbehandling og KompetencecenterFølg pressemeddelelser fra Basen Dagbehandling og Kompetencecenter

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye