Københavns Professionshøjskole

Skærpede krav til tolke i København kan give et løft til hele landet

Del
Med krav om certificering og formelle kompetencer stiller Københavns Kommune i deres kommende udbud på tolkeområdet nogle af de krav, der kan bidrage til at løfte området i hele landet. Forudsætningen er dog, at den tidligere foreslåede nationale danske tolkeordning besluttes.
Tove Hvid Persson
Tove Hvid Persson

Københavns Kommune går forrest og skaber præcedens, når de i deres kommende udbud på tolkeområdet skærper kravene til både tolkenes kompetencer og løn.

Sådan lyder budskabet fra Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole på bagkant af, at Københavns Kommune tirsdag besluttede at stille skærpede krav til uddannelse og certificering af tolke samt til tolkenes løn, når de fremover indgår aftaler med tolkebureauer.

Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole er i samarbejde klar til at levere de nødvendige uddannelser og certificeringer, hvis det besluttes politisk.

”Det har været kendt i årevis, at kvaliteten af fremmedsprogstolkning inden for blandt andet sundhed, retsvæsen, integrations-, arbejdsmarkeds- og socialområdet er mangelfuld. Derfor har Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole på opdrag fra den daværende regering allerede i 2021 leveret en model for, hvordan de nødvendige uddannelser, prøver og certificeringer kan skrues sammen. Vi er med andre ord klar til at løse opgaven, hvis politikerne giver grønt lys” siger ledelsesrådgiver ved Københavns Universitet, Jens Erik Mogensen.

Baggrunden for tiltaget i Københavns Kommune er, at de ønsker et løft på tolkeområdet, der er præget af manglende kvalitetssikring af tolkenes kompetencer og ydelser. Det har de senere år i hele landet bl.a. ført til aflyste eller forsinkede retssager, aflyste læge- og hospitalsbesøg samt forringede indsatser med eksempelvis arbejdsformidling og socialsager. Rigsrevisionen har tidligere påpeget, at den manglende kvalitetssikring giver udfordringer på rets-, asyl- og sundhedsområdet.

Kommunen henviser direkte til, at der i dag ikke eksisterer en samlet kvalitetssikring af tolkes arbejde i form af en national tolkeuddannelse.

"De skærpede krav fra Københavns Kommune vil forhåbentlig være den løftestang som gør, at ikke bare København, men også staten og landets øvrige kommuner giver tolkeområdet et tiltrængt løft. Det vil forbedre retssikkerheden og borgerbetjeningen, og det vil øge effektiviteten inden for blandt andet retsvæsen og sundhed, hvis der fremover stilles krav til uddannelse og certificering af tolke”, siger Tove Hvid Persson, der er direktør for videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Professionshøjskolen udbyder allerede i dag nogle akademimoduler i tolkning.

De to institutioner udarbejdede i efteråret 2021 på bestilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet en model for, hvordan en national dansk tolkeordning – efter norsk forbillede – kan udformes. På trods af anerkendelse af problemerne på tolkeområdet, er den dog endnu ikke politisk færdigbehandlet. En politisk beslutning om at oprette tolkeordningen vil være en forudsætning for at løfte opgaven – herunder for Københavns Kommune – tilfredsstillende.

Kontakter

Tove Hvid Persson
Direktør | Videreuddannelse
Københavns Professionshøjskole
4189 7483
thp@kp.dk


Jens Erik Mogensen
Ledelsesrådgiver, PhD
Københavns Universitet
28 75 84 06
jem@hum.ku.dk

Billeder

Tove Hvid Persson
Tove Hvid Persson
Download

Information om Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole
Københavns Professionshøjskole
Humletorvet 3
1799 København V

http://www.kp.dk

Fakta om Københavns Professionshøjskole

- Har cirka 21.000 studerende.
- Har Danmarks største pædagoguddannelse med ca. 6.000 studerende, største læreruddannelse med ca. 3.500 studerende og største sygeplejerskeuddannelse med ca. 4.000 studerende.
- Udbyder 22 grunduddannelser: Lærer, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, bioanalytiker, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, radiograf, administrationsbachelor, administrationsøkonom, psykomotorisk terapeut, laborant, laboratorietekniker, pædagogisk assistent, tegnsprogstolk, tekstilformidler, katastrofe- og risikomanager, natur- og kulturformidler, sundhedsadministrativ koordinator, professionsbachelor i skat og ernæring og sundhed.
- Uddanner årligt ca. 4.500 professionsbachelorer.
- Er en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.
- Har hovedsæde på Campus Carlsberg på Vesterbro i København og fordeler sig på 11 forskellige adresser i København, Hillerød, Helsingør, Nødebo og på Frederiksberg og Bornholm.

Følg pressemeddelelser fra Københavns Professionshøjskole

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Professionshøjskole

Nyt forskningsprojekt skal forebygge vold og overgreb mod kvindelige stofbrugere18.4.2024 12:20:10 CEST | Nyhed

Forskere fra Socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole skal i et nyt projekt med støtte fra Offerfonden se nærmere på, hvordan volds- og seksualforbrydelser mod udsatte kvinder i marginaliserede stofmiljøer bedre kan håndteres og forebygges. For selv om kvinderne i stort omfang udsættes for overgreb, anmelder de dem sjældent og ser ofte volden som selvforskyldt og en selvfølge.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye