Ingeniørforeningen, IDA

Headhunterne sværmer om ingeniørerne

Del
IDA’s medlemmer er i høj kurs. I det forgangne år er syv ud af ti privatansatte medlemmer blevet kontaktet af en headhunter eller anden virksomhed for at få dem til at skifte job.
70 pct. af IDA's privatansatte medlemmer blev forsøgt headhuntet i det forgangne år.
70 pct. af IDA's privatansatte medlemmer blev forsøgt headhuntet i det forgangne år.

Headhunterne er flittige til at opsøge ingeniører, it-specialister og naturvidenskabelige kandidater i et hidtil uset stort omfang.

I en ny rundspørge, som Ingeniørforeningen, IDA har lavet blandt flere end 17.000 privatansatte medlemmer, svarer 70 pct., at de indenfor det seneste år er blevet kontaktet af en headhunter eller anden virksomhed med en opfordring om at skifte job. Det er en stigning fra 2020 og 2021, hvor henholdsvis 57 pct. og 65 pct. blev kontaktet af headhuntere.

”Virksomhederne ligger i benhård konkurrence med hinanden om at tiltrække højtuddannede med kompetencer indenfor STEM-fagene og må gå på jagt hos hinanden efter de medarbejdere, de mangler. Det giver gode karrieremuligheder for den enkelte ingeniør eller it-specialist, men manglen på højtuddannede indenfor it, naturvidenskab og teknologi er en stor udfordring for virksomhedernes udvikling, deres ordrebøger og også de mange store anlægsprojekter, der skal få os i mål med den grønne omstilling. Har vi ikke kompetencerne, så bliver opgaverne ikke løst, og det er et problem,” siger Malene Matthison-Hansen, formand for Ansattes Råd i IDA.

Særligt indenfor it- og teleindustrien har headhunterne haft travlt. Her er omtrent otte ud af ti medlemmer blevet kontaktet med et tilbud om at skifte job. Men i brancher som bygge og anlæg, rådgivning og life science er der også intens konkurrence om de rette medarbejdere.

”Manglen på ingeniører og andre højtuddannede indenfor STEM er ikke kommet over natten. Vi har advaret om denne udfordring i årevis, men alligevel står vi stadig i en situation, hvor vi slet ikke uddanner nok fra universiteterne. Den politiske aftale om at flytte studiepladser ud af de større byer hjælper os heller ikke fremadrettet. Den betyder, at der bliver færre studiepladser også på disse mangelområder, ligesom det loft over hvor mange internationale studerende, der kan komme her hertil og tage deres kandidat trækker i den gale retning. Loftet over engelsksprogede uddannelser betyder, at universiteterne må afvise internationale studerende, hvoraf mange ville blive i landet og gør karriere,” siger Malene Matthison-Hansen.

Hun håber, at den nye SVM-regering tager udfordringen alvorligt.

”Den nye regering må have et langt større fokus på at løse manglen på arbejdskraft indenfor STEM-fagene. Og et godt sted at starte er at fjerne dette loft eller som minimum sætte det i bero på de uddannelsesområder, hvor der er stor efterspørgsel. Det vil være klog uddannelsespolitik, der flugter med erhvervslivets fremtidige behov til gavn for vækst og velstand,” siger Malene Matthison-Hansen.

23 pct. af IDA's medlemmer på det private område skiftede job i det forgange år – enten indenfor den samme virksomhed eller til en anden virksomhed.

Kontakter

Søren Lorentzen, presserådgiver i IDA, tlf: 51 85 17 64

Billeder

70 pct. af IDA's privatansatte medlemmer blev forsøgt headhuntet i det forgangne år.
70 pct. af IDA's privatansatte medlemmer blev forsøgt headhuntet i det forgangne år.
Download
Download

Links

Information om Ingeniørforeningen, IDA

Ingeniørforeningen, IDA
Ingeniørforeningen, IDA
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V

33 18 48 48http://ida.dk/
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye