DSK - De Samvirkende Købmænd

Historisk stop for måske ulovlig Bilka i Hjørring

Del
Det statslige Planklagenævn har helt usædvanlig besluttet, at en klage fra bl.a. De Samvirkende Købmænd og COOP om etablering af en Bilka i Hjørring, skal have opsættende virkning, indtil klagenævnet på et senere tidspunkt træffer en konkret afgørelse i sagen.

Det er kun tre måneder siden, at et flertal i byrådet i Hjørring vedtog et kommuneplantillæg og en lokalplan, som skulle tillade byggeri af en Bilka dagligvarebutik ved siden af den eksisterende A-Z i Hjørring, hvorved der – efter klagernes mening – ville blive tale om et hypermarkedslignende indkøbscenter i modstrid med planlovens detailhandelsbestemmelser.

”Planklagenævnet finder, at der i den aktuelle sag er forhold, der kan begrunde, at nævnet fraviger hovedreglen om, at en klage ikke har opsættende virkning”, skriver nævnet i sin afgørelse og fortsætter:

”Ud fra en foreløbig vurdering på det foreliggende grundlag, kan der efter nævnets opfattelse være en vis sandsynlighed for, at planlovens § 5 m ikke er overholdt i den konkrete sag. Hertil kommer, at det efter nævnets opfattelse kan være vanskeligt at gennemføre en fysisk lovliggørelse, såfremt klageren senere måtte få medhold. Planklagenævnet har derfor besluttet at tillægge klagen opsættende virkning. Afgørelsen betyder, at kommuneplantillægget og lokalplanen ikke må udnyttes, mens klagesagen verserer."

Adm. direktør John Wagner, De Samvirkende Købmænd, siger i en kommentar til afgørelsen, atden ikke bare er en understregning af, at DSK og COOP har gjort ret i at klage over byrådets forsøg på at omgå planloven, men at den også giver håb for detailhandlen i Hjørring bymidte og dagligvareforsyningen i oplandet.

”Afgørelsen er også tillidsvækkende i forhold til retstilstanden på dette lovområde, som har været stærkt udfordret af en ulovlig opført Bilka i Horsens og Fields i Ørestaden. Det er og bliver to for mange – en tredje havde været en total underminering af gældende planlovgivning”, siger John Wagner.

Nøgleord

Kontakter

Information om DSK - De Samvirkende Købmænd

DSK - De Samvirkende Købmænd
DSK - De Samvirkende Købmænd
Islands Brygge 26
2300 København S

3962 1616http://www.dsk.dk/

Vi passer godt på de danske købmænd.

Med De Samvirkende Købmænd har danske købmænd en slagkraftig brancheorganisation, der sætter mange "fingeraftryk" i dansk erhvervslovgivning.

Medlemskredsen omfatter ca. 1.500 supermarkeder, discountbutikker, nærbutikker og convenience. DSK har også samtidig et tæt samarbejde med de to grossister i den frie sektor: Dagrofa og REMA Distribution.

I daglig tale siger vi, at DSK’s formål er at passe godt på den danske købmand. Mere formelt formuleret, så er DSK’s erklærede formål at skabe de bedst mulige vilkår for selvstændige forretningsdrivende i dansk dagligvarehandel.

Følg pressemeddelelser fra DSK - De Samvirkende Købmænd

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DSK - De Samvirkende Købmænd

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye