Krüger A/S

Danmarks første højhusvandværk leverer nu blødgjort vand til 100.000 borgere

Del
D. 9. november fejrede Frederiksberg Forsyning, at det nye, topmoderne vandværk sender blødgjort vand ud til forbrugerne. Krüger og Arkil har været totalentreprenør på projektet, der indeholder mange innovative løsninger til fordel for miljø, drikkevandssikkerhed og borgere, som nu får blødgjort vand i hanerne.
Parterne i projektet
Parterne i projektet

Blødgjort vand strømmer nu ud af haner og rør på Frederiksberg, efter at Forsyningen 7. november satte det nye vandværk i drift bl.a. med et avanceret blødgøringsanlæg. Vandværket er det meget synlige resultat af mange måneders samarbejde, hvor alle parter er blevet udfordret til at tænke ud af boksen for at skabe det flotte resultat. Således er et beskyttelsesrum fra den kolde krig dukket op på byggepladsen, 9 tons anlæg er hejst ind gennem tag og vinduer, ligesom de tekniske løsninger har sørget for at øge bæredygtigheden.

En teknisk løsning med fokus på innovation og bæredygtighed
I Krüger har vi i konsortium med Arkil været totalentreprenør. Krüger har haft ansvaret for maskin, el, procesanlæg og SRO, mens Arkil har stået for bygning og anlæg.

Blødgøringsmetoden er pellet-metoden, hvor man tilsætter lud for at hæve vandets pH-værdi, så kalken udfældes til kalkpiller, der kan bruges i industrien blandt andet til byggematerialer og hønsefoder. Når den proces er slut, tilsættes CO2, som gør pH-værdien neutral igen.

Yderligere holdes kældrene og metroen på Frederiksberg tørre ved at vi vælger at behandle det krævende råvand på Frederiksberg og derved sænker grundvandsstanden.

Vandværket er også udstyret med moderne kulfiltre, der renser vandet og afgasningsluften for miljøfremmede stoffer, samtidig med, at det reducerer forbruget af kul ved hjælp af afblæsning. Desuden har vores løsning den fordel, at der er et meget lavt vandspild, fordi den genbruger en stor mængde af vandet i produktionen.

”Vi er meget stolte af dette projekt, der vil levere blødgjort vand til de over 100.000 borgere på Frederiksberg. Vandværket er det første højhusvandværk i Danmark, hvilket har krævet stor kreativitet og innovation fra os. Resultatet er blevet et støjsvagt, super kompakt og vedligeholdelsesvenligt design, hvor kompetencerne for procesteknik, byggeteknik og arkitektur går op i en højere enhed.” Det udtaler projektdirektør Anders Haarbo fra Krüger og projektchef Teit Honoré fra Arkil.

”Det er en bygning, vi godt kan være stolte af her på Frederiksberg. Men det vigtigste er, at der er fokus på sikkerhed og kvalitet, når byens drikkevand bliver behandlet og sendt videre til kunderne”, supplerer formand for Frederiksberg Forsynings bestyrelse Laura Lindahl.

Reduceret energiforbrug
En yderligere miljøgevinst er et stort varmepumpeanlæg. Det skal trække energi ud af drikkevandet ved at nedkøle det, og en varmeveksler i varmepumpeanlægget sørger for at sende varmen videre til fjernvarmesystemet. Et fint eksempel på, hvordan fjernvarmeforsyningen kan reducere deres CO2-aftryk og have en bæredygtig udnyttelse af ressourcer.

Blødgjort vand er godt for både miljø og økonomi
Med det blødere vand kan kunderne se frem til at skulle bruge færre rengøringsmidler og mindre energi på at fjerne kalk i køkken og badeværelse. Husstandens elkedler, vaske- og opvaskemaskiner vil bruge mindre energi og holde længere, hvilket gavner både husholdnings- og CO2-regnskabet. Blødgjort vand vil få indflydelse på kundernes egne såvel som forsyningens vandrør og –installationer, da de ikke vil kalke til i samme grad. Det vil på længere sigt give energibesparelser i form af en mere effektiv vandforsyning. Også på renseanlægget vil blødgøring af vandet give en betydelig energibesparelse:

”Alt i alt vil det blødere vand bidrage til en nemmere, bedre og grønnere hverdag for alle os på Frederiksberg. Og det rykker os tættere på vores mål om at blive en af landets mest bæredygtige byer”, siger borgmester Michael Vindfeldt.


Deltagere i projektet

 • Bygherre: Frederiksberg Forsyning 
 • Totalentreprenør: konsortium mellem Arkil og Krüger med underrådgiver NIRAS og arkitekt Gottlieb Paludan 
 • Projektledelse på vandværksprojekt: Nordiq Group
 • Bygherrerådgiver på vandværksprojekt: Rambøll 
 • Totalrådgiver på varmepumpeprojektet: COWI
 • Rådgiver og projektstyring på ledningsomlægninger på Frederiksberg Forsynings grund: Øllgaard Rådgivende Ingeniører

Fakta om vandværket 
Vandværket skal behandle 5,4 mio. m3 vand om året
Frederiksbergs vand går fra at være hårdt til middelhårdt – eller fra at have en hårdhed på 30 dH til at have en hårdhed på 8-12 dH

 • Vandværksbygningen er 28 m høj + kælder med 8 m til loftet
 • Bygningen er 38 m bred og 20 m dyb
 • Bygningen indeholder 1,7 km vandrør
 • Vandværkets bærende konstruktioner består af ca. 8.000 ton beton og 43 ton stålprofiler. Dertil kommer facader, gallerier, armering osv.

Vandbehandlingen og procesanlægget består af:
Vandværket udføres med to behandlingslinjer, hvor den ene skal behandler råvandet fra Frederiksbergs egne boringer, mens den anden behandler drikkevandet fra HOFOR.

 • 4 stk. pelletkolonner til blødgøring 
 • 9 stk. dual-medie filtre 
 • 4 stk. vand-kulfiltre 
 • 2 stk. luftstrippere 
 • 2 stk. luft-kulfiltre 
 • 1 stk. genbrugsfilter 
 • 4-delt rentvandsbeholder 
 • 2x 5 udpumpningspumper
 • Mellempumper, skyllepumper og blæsere 
 • 2x 3 UV-anlæg 
 • 2x siloer til kalkpellets 
 • 2x NaOH tanke
  2x vindkedler

Nøgleord

Billeder

Parterne i projektet
Parterne i projektet
Download
Download
Blødgøringskolonner
Blødgøringskolonner
Download
Borgmester Michael Vindfeldt
Borgmester Michael Vindfeldt
Download

Information om Krüger A/S

Krüger A/S
Krüger A/S
Gladsaxevej 363
2860 Søborg

39 69 02 22https://www.kruger.dk/

Krüger A/S er en internationalt orienteret miljøvirksomhed med speciale i bæredygtig vandbehandling. Vi arbejder som rådgivere, entreprenører og leverandører af teknisk udstyr inden for drikkevand, procesvand og spildevand og bidrager herigennem sammen med vores kunder til at bevare, udvikle og genvinde ressourcer, som er afgørende for menneskers liv. Mange af vores løsninger er patenterede teknologier udviklet i tæt samarbejde med forsyninger og universiteter. 

Krüger er et datterselskab i Veolia Water Technologies, en del af den verdensomspændende Veolia-koncern med mere end 180.000 medarbejdere. Veolia leverer løsninger indenfor Vand, Energi og Genanvendelse, og arbejder målrettet på at genvinde, genanvende og bevare verdens ressourcer.

Følg pressemeddelelser fra Krüger A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Krüger A/S

Indvielse af Thorsbro Vandværk med storstilet blødgøringsprojekt18.3.2024 11:33:53 CET | Pressemeddelelse

Et af Danmarks største vandværker, Thorsbro Vandværk, blev indviet d. 15. marts 2024. Krüger Veolia har stået for at implementere blødgøringen i en skala, der ikke er set før i Danmark. Værket ved Thorsbro producerer snart 1000 m³/blødgjort vand i timen til 200.000 kunder i hovedstadsområdet i et projekt, der er blevet realiseret i et storstilet samarbejde med HOFOR og flere rådgivere.

VUDP-projekt vil reducere lattergas fra renseanlæg med 50% med helstøbt AI styring21.2.2024 09:56:46 CET | Pressemeddelelse

Ganske unikt er otte forsyninger på tværs af Danmark gået sammen om at løse en af de helt store klimaudfordringer i branchen: lattergas fra renseanlæg. Den viden og data, der indsamles i dette projekt, vil udgøre et kæmpe bidrag på området. Projektet udvikler desuden en ny helstøbt styring til minimering af lattergas, demonstrerer den i fuldskala på 8 renseanlæg og dokumenterer effekten. Produktet er skalerbart og kan meget nemt implementeres på andre anlæg i Danmark og i udlandet.

Svaneke Bryghus implementerer endnu et bæredygtigt initiativ: Omdanner bryggeri spildevand til grøn energi1.2.2024 09:08:29 CET | Nyhed

Svaneke Bryghus har taget et proaktivt skridt for at løse udfordringerne omkring det forhøjede svovlbrinteindhold i Svanekes kloakker. Efter Bornholms Regionskommunes mistanke om at spildevandet fra bryggeriet kunne være årsagen, har Svaneke Bryghus i samarbejde med miljøvirksomheden Krüger og Bornholms Bioenergi udviklet en innovativ og miljøvenlig løsning til behandling af procesvandspildevandet fra ølbrygning og tapning.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye