Copenhagen Energy A/S

Copenhagen Energy giver Danmark et godt tilbud: Mere havvind på attraktive vilkår – bare hurtigere

Del

Et bredt flertal i Folketinget har inden sommerferien besluttet, at gennemfører en markant forøget udbygning med havvind som skal ske via statslige udbud til etablering inden udgangen af 2030. Folketinget besluttede samtidigt at Danmark skal være Europas grønne kraftværk, og at Danmarks fulde havvindpotentiale skal høstes. Copenhagen Energy erklærer sig nu klar til at hjælpe Folketinget med at realisere ambitionen og tilbyder derfor at bygge yderligere 2 GW havvind allerede fra 2027.

Copenhagen Energy har foreslået at bygge havvindmølleparken Odin på 2.250 MW beliggende i Nordsøen mere end 100 km fra kysten vest for Hanstholm, på et hidtil uudforsket areal hvor reglerne har muliggjort ansøgning om tilladelser via den såkaldte åben dør-ordning, der supplerer havvindudbygningen via statslige udbud.

Åben dør-ordningen har mødt kritik for bl.a. ikke at indeholde krav om betaling til staten og politisk har man for nuværende besluttet at satse på udbygning via statslige udbud og pr 1. juli i år indskrænket ordningen til alene at finde anvendelse indenfor 15 km fra kysten. Modsat har Green Power Denmark anbefalet at havvind udbygges via en to-strenget strategi, hvor de statslige udbud suppleres med en markedsdrevet udbygning via en moderniseret åben dør-ordning for at sikre at udbygningstempoet med grøn energi er så højt som muligt, og ud fra den betragtning at staten ikke er den rette til at afgøre hvor, hvornår og hvor meget grøn energi det er samfundsøkonomisk optimalt at bygge.

Copenhagen Energy håber med Odin-projektet at kunne vende betænkeligheder til begejstring hos regeringen og folketingets partier ved at vise at den markedsdrevne udbygning via åben dør-ordningen giver mulighed for at samfundet kan få mere grøn energi hurtigere. Derfor kommer Copenhagen Energy nu med en klar melding.

Vi siger nu at Odin-projektet vil skabe mindst lige så stor samfundsværdi som de havvindmølleparker som staten udbyder de kommende år. Med Odin tilbyder vi lige så attraktive vilkår – bare hurtigere og uden nogen risiko for statskassen.”, siger Adm. Direktør for Copenhagen Energy Jasmin Bejdic med henvisning til at Odin med en velvillig myndighedsbehandling vil kunne producere grøn energi allerede fra 2027 frem for først i 2030 for de statslige parker, ligesom det er helt uden risiko for statskassen imodsætning til de statslige parker hvor staten står for forundersøgelserne med risiko for at tabe et trecifret milionbeløb pr GW som vi senest har set det med Hesselø-parken der måtte flyttes.

For Copenhagen Energy er det vigtigt at gøre opmærksom på at Odin-projektet er lige så attraktivt for samfundet og derfor bør nyde politisk opkabning.

”Odin vil efterleve samme forventeligt skærpede krav til bæredygtighed, natur og miljø som der måtte blive stillet til de statslige parker. Samtidig tilbyder vi at gå i dialog med myndigheder om betaling til staten der kan måle sig med hvad der bliver resultatet af de statslige udbud.”, udtaler Jasmin Bejdic, og fortsætter

Vi går samtidig efter et felksibelt design, som på en og samme tid kan reducere behovet for elnetforstærkninger og udnytte den grønne energi til PtX-produktion et sted i Vestjylland hvor vi kan styrke den lokale erhvervsudvikling og beskæftigelse, samtidig med at vi vil kunne tilbyde billig fjernvarme til nærliggende byer

Projektet kan levere grøn strøm fra 2027 og er tiltænkt at kunne bidrage til produktion af grønne PtX-brændstoffer, elektrificering af det fossile energiforbrug på olieplatforme i Nordsøen samt elproduktion til det kollektive el-net. Denne kombination kan give en fleksibilitet som gør at projektet ikke skal have fuld netkapacitet og er derfor flexibelt og energisystemvenligt i forhold til Energinets planer for udbygningen af infrastrukturen.

Hvad tilbyder Copenhagen Energy med Odin

  • Fart på den grønne omstilling og mindst 2 GW havvind i drift allerede så tidligt som 2027
  • Fordeling af værdiskabelsen via betalinger til statskassen, såfremt projektøkonomien kan bære det, på niveau med de mulige koncessionsbetalinger for de statsligt udbudte parker. Copenhagen Energy påtænker en model, der eksempelvis kunne udformes som et årligt beløb svarende til 1 øre/kWh. Det vil give en indtægt til staten fra Odin på 100 mio. kr. årligt og over 3 mia. kr. over en 30-årig driftsperiode. Copenhagen Energy ønsker dialog med myndighederne om den præcise model for betalingen.
  • Samme krav til sustainability som ventes indført for de statsligt udbudte parker
  • Tilslutning til elektrolyseanlæg et sted i Vestjylland hvor produktion af grønne PtX-brændstoffer kan styrke den lokale erhvervsudvikling og beskæftigelse, samt give mulighed for forsyning af nærliggende byer med billig fjernvarme.
  • Fleksibelt design i form af systemintegration via fleksible afsætningsmuligheder for strøm og reduceret behov for netkapacitet.

Om Copenhagen Energy

Copenhagen Energy blev stiftet i 2020 af de to pionerer, Jasmin Bejdic og Andreas von Rosen, indenfor udvikling af vedvarende energiprojekter i Danmark og beskæftiger mere end 12 nationaliteter hvoraf de fleste har til huse i Danmark. Virksomhedens hovedfokus er udvikling af havvind, landvind og sol samt handel med elektricitet. Med et dansk afsæt har virksomheden opbygget en portefølje af 30 GW globalt set, foruden Danmark, med projekter i Tyskland, Irland, Italien, Australien og Filippinerne. Vi kickstarter havvind i nye markeder og hjælper lande med den grønne omstilling.

Vi er Danmarks ambassadører ude i verden!

Om Odin-projektansøgningen

Den foreslåede Odin Havvindmøllepark ligger mere end 100 km væk fra kysten og på grænsen til den norske økonomiske zone. Se figur forneden.

Copenhagen Energy ansøgte om forundersøgelsestilladelse 8. juni og Energistyrelsen meddelte 31. august at ansøgningsmaterialet sendes i myndighedshøring. Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren træffe afgørelse om hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.

Odins placering er relevant for udnyttelse af energien og derfor forventes det at Ministeren meddeler forundersøgelsestilladelse hurtigst muligt. En forundersøgelsestilladelse indebærer ikke, at der gives tilladelse til at opstille møller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet, en såkaldt VVM-redegørelse, hvor de miljømæssige forhold bliver minutiøst gennemgået. Såfremt VVM-redegørelsen godkendes kan der ansøges om etableringstilladelse, som er nødvendig for at man kan begynde at opføre en havvindmøllepark.

Billeder

Information om Copenhagen Energy A/S

Copenhagen Energy A/S
Bag Elefanterne 1
1799 Copenhagen V

https://copenhagen-energy.com/

Copenhagen Energy blev stiftet i 2020 af de to pionerer, Jasmin Bejdic og Andreas von Rosen, indenfor udvikling af vedvarende energiprojekter i Danmark og beskæftiger mere end 12 nationaliteter hvoraf de fleste har til huse i Danmark. Virksomhedens hovedfokus er udvikling af havvind, landvind og sol samt handel med elektricitet. Med et dansk afsæt har virksomheden opbygget en portefølje af 30 GW globalt set, foruden Danmark, med projekter i Tyskland, Irland, Italien, Australien og Filippinerne. Vi kickstarter havvind i nye markeder og hjælper lande med den grønne omstilling.

Vi er Danmarks ambassadører ude i verden!

Følg pressemeddelelser fra Copenhagen Energy A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye