ADP A/S

ADP A/S investerer massivt i PtX infrastruktur

Del
Fredericia Havn_pressebillede
Fredericia Havn_pressebillede

ADP A/S etablerer datterselskabet ADP Energy Infrastructure A/S og styrker sine markedsorienterede indsatser i udvikling af central infrastruktur til gavn for Danmarks grønne omstilling. Med estimerede investeringer på mere end 1 mia. kroner frem mod 2030 bliver det nye datterselskab det næste strategiske skridt i videreudviklingen af Fredericia og Trekantområdets infrastruktur til fremtidens knudepunkt for PtX, CO2-fangst og -lagring samt produktion af grønne brændstoffer.

Kombinationen af den rette infrastruktur, Danmarks store virksomheder inden for energi og forsyning, et raffinaderi, varmetransmission og en kommende brintfabrik samt aftagere af grønne brændstoffer inden for luftfart, skibsfart og vejgodstransport giver Trekantområdet og især Fredericia de absolut bedste forudsætninger for at blive ét af Danmarks førende CO2-hubs samt knudepunkt for produktion og afsætning af grønne brændstoffer.

”Etablering af datterselskabet ligger i naturlig forlængelse af ADP’s strategiske udvikling, hvor betydelige investeringer i ny og fremtidssikret infrastruktur skal understøtte Trekantområdets og Danmarks målsætninger for den grønne omstilling. Med afsæt i ADP’s havne og Taulov Dry Port etablerer vi den nødvendige infrastruktur, der er et centralt element i videreudvikling af vores position som infrastrukturudbyder. På den måde kan vi fortsætte væksten og udnytte det fremtidige forretningspotentiale, der ligger i at blive bindeleddet i PtX-værdikæden”, siger Erik Østergaard, bestyrelsesformand i ADP A/S.

Infrastrukturen er forudsætning for sektorkobling
Forud for etableringen af det nye infrastrukturselskab er gået et længerevarende strategisk forarbejde med analyse og kortlægning af Trekantområdets og Fredericias potentiale med hensyn til at videreudvikle områdets centrale infrastruktur. Infrastrukturen skal understøtte sektorkoblingen på tværs af forsyning, produktion og distribution af CO2 og grønne brændstoffer til gavn for Danmarks klimamålsætninger frem mod 2030. Analyser har vist, at det samlede potentiale for CO2 udgør mere end 1 mio. tons frem mod 2030 og flere mio. tons frem mod 2040. Hertil kommer brint til fremtidens stor-skala produktion af grønne brændstoffer såsom e-metanol til skibstransport og bæredygtige flybrændstoffer.

”ADP har arbejdet med strategiprocesser samt konkrete businesscases i de seneste 2 år og har allerede de første infrastrukturprojekter under planlægning. Vores analyser indikerer, at der i en indledende fase vil være forretningsmæssige potentialer i investeringer i infrastruktur på op mod 1 mia. kroner inden 2030, og derfor er vi også allerede i seriøs dialog med potentielle investorer. Vi har dog endnu ikke på nuværende tidspunkt lukket aftaler, så processen er fortsat åben”, forklarer Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.

Fremtidens grønne knudepunkt
Trekantområdet rummer med sin geografi og infrastruktur det eneste sted i Danmark, hvor integration af infrastruktur, forsyning, produktion, distribution og udnyttelse af overskudsvarme kan danne rammen om Danmarks fremtidige produktion af grønne brændstoffer i stor skala. Det vil være naturligt, at ADP, som i forvejen har leveret en klimafokuseret indsats med koblingen af Fredericia Havn og Taulov Dry Port til omstillingen af den tunge transport, får en nøglerolle i PtX-værdikæden.

”Vores placering centralt i Danmarks største transport- og logistikcentrum betyder, at der inden længe vil være et stort potentiale af aftagere af grønne brændstoffer til den tunge transport, som f.eks. Billund Lufthavn. At vi som infrastrukturejer kan udvikle ny infrastruktur til transport af alle typer af produkter, som indgår i processer omkring fremtidens grønne brændstoffer, ligger inden for vores eksisterende kerneforretning. Vi ser os på den måde som en fremtidig nøgleaktør, når der skal transporteres CO2, brint, teknisk vand og metanol, hvor CO2 naturligt er i fokus her i en første fase”, fortsætter Rune D. Rasmussen.

Realiseringen af et førende knudepunkt for fremtidens PtX og CO2-fangst og -lagring vil naturligt ske i partnerskaber og gennem sektorintegration mellem Trekantområdets aktører som Crossbridge Energy, Billund Lufthavn, Ørsted, Everfuel, TVIS, Nature Energy, Triangle Energy Alliance samt kommunerne i Trekantområdet.

ADP Energy Infrastructure A/S vil i 2026 have etableret infrastruktur, som vil binde de forskellige omdrejningspunkter sammen, så aktørerne i Trekantområdet sammen kan indfri potentialerne i Danmarks grønne omstilling. Tilsvarende vil virksomhederne samtidig kunne bidrage væsentligt til vækst og skabelsen af arbejdspladser i industrien.

”Med den infrastruktur vi planlægger at etablere, har vi prioriteret en overordnet fleksibilitet, hvormed det er muligt at understøtte såvel flere typer af CO2-leverandører som -aftagere, samtidig med at vi vil muliggøre både lagring og -anvendelse af CO2-afhængigt af den aktuelle markedssituation. Vores indgangsvinkel er, at vi skal kunne skalere infrastrukturen og investeringerne, hvormed vi muliggør industriel vækst med udgangspunkt i voksende eksport og import til produktion af grønne brændstoffer, så Danmark og Trekantområdet kan agere og skabe en international positionering”, slutter Rune D. Rasmussen.

Se mere i explainer video: https://www.adp-as.dk/energy-infrastructure/ 

Kontakter

Erik ØstergaardBestyrelsesformand i ADP A/S

eoe@dtl.eu

Billeder

Fredericia Havn_pressebillede
Fredericia Havn_pressebillede
Download
Pressebillede ADP Energy Infrastructure AS
Pressebillede ADP Energy Infrastructure AS
Download
Pressebillede_ADP Energy Infrastructure
Pressebillede_ADP Energy Infrastructure
Download
Pressebillede
Pressebillede
Download

Information om ADP A/S

ADP A/S
ADP A/S
Vendersgade 74
7000 Fredericia

79 21 50 00https://www.adp-as.dk/

ADP A/S ejer og driver Fredericia Havn og Nyborg Havn samt varetager driften af Middelfart Trafikhavn. Havnene har en unik central beliggenhed og er med deres internationale standarder vigtige knudepunkter for samhandel og opretholdelse af forsyningskæderne i produktions Danmark. Fredericia Havn står over for en stor havneudvidelse, der omfatter en moderne og fossilfri container- og RO/RO-terminal, som vil understøtte ADP’s fokus på udvikling til væksten i klimavenlige transportformer.

ADP og pensionsselskabet PFA udvikler i joint-venture Taulov Dry Port som et multimodalt transport- og logistikcenter i Taulov med en central beliggenhed tæt på havn, motorvej og jernbane. Taulov Dry Port er blevet et foregangsprojekt, hvor ADP har vist omverdenen mulighederne i at tænke alternativt inden for transportsektoren med kobling af havn, jernbane og vej som et bidrag til at få flyttet den tunge godstransport over på mere miljørigtige transportformer.

I videreudviklingen af et grønt transportknudepunkt vil Fredericia Havn i fremtiden blive en vigtig havn for Danmarks grønne omstilling. Beliggenheden centralt i Danmarks største transport- og logistikknudepunkt betyder, at der inden længe vil være et stort potentiale af aftagere af grønne brændstoffer til den tunge transport.

ADP har derfor etableret datterselskabet ADP Energy Infrastructure A/S for at styrke sine markedsorienterede indsatser i udvikling af central infrastruktur til fremtidens storskala CCS og PtX-brændstoffer.

Følg pressemeddelelser fra ADP A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ADP A/S

Verdens første metanol-drevne containerskib – Laura Mærsk –sættes ind med fast anløb til Fredericia Havn15.9.2023 07:00:12 CEST | Pressemeddelelse

Når verdens første metanoldrevne containerskib fra A.P. Møller – Mærsk sættes ind i Østersøen bliver det med fast anløb til Fredericia Havn. I de senere år har Fredericia Havn fået en større og større betydning på det europæiske containermarked, og den grønne transportkorridor med Fredericia Havn og Taulov Dry Port bliver nu en central del af fortællingen, når A.P. Møller – Mærsk skriver historie med verdens første metanoldrevne containerskib.

Fredericia Shipping A/S og ADP A/S etablerer fælles selskab til drift og udvikling af Danmarks 2. største containerterminal på Fredericia Havn.6.6.2023 09:00:18 CEST | Pressemeddelelse

Fredericia Container Terminal bliver den første containerterminal i Danmark med direkte kobling mellem havn og baglandsterminal. Med Fredericia Container Terminal A/S vil Fredericia Havn udbygge sin position som containerhavn med regional betydning til at blive ét af Danmarks nationale containerhubs med international tilgængelighed via alle de store containerrederier.

ADP A/S leverer et historisk godt årsresultat i en usikker tid21.3.2023 10:00:59 CET | Pressemeddelelse

ADP fortsætter væksten og leverer i 2022 selskabets bedste årsresultat nogensinde med rekordhøj vækst i både omsætning og indtjening. I et år med en markedssituation præget af større usikkerhed som følge af stigende inflation og et energimarked i forandring leverer ADP’s samlede kerneforretning i 2022 på et historisk højt niveau. Flere forretningsområder leverer tocifrede vækstrater i tonnagen. Den fortsatte historiske vækst tydeliggør ADP-havnenes store betydning for vækst og jobskabelse for ejerkommuner og for samfundet som helhed.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum