Ørsted A/S

Ørsted og Spoor indgår partnerskab om indsamling af fugledata

Del

Ørsted skal være med til at teste og kommercialisere en ny teknologi på udvalgte havvindmølleparker, så der kan indsamles flere og bedre data om fugleliv. Det nye omkostningseffektive og meget skalerbare værktøj til indsamling af data om fuglenes bevægelsesmønstre understøtter Ørsteds ambition om, at alle nye projekter skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning fra 2030.  

Ørsted og venturekapitalvirksomhederne Nysnø Climate Investments (Nysnø), Wiski Capital, Norrsken Foundation og Antler har investeret seed-finansiering i Spoor AI. Ørsted går desuden sammen med Spoor om at udvikle og kommercialisere teknologien på Ørsteds havvindmølleparker. Spoor er en norsk ’deeptech’-startupvirksomhed, som anvender et nyudviklet AI-system til at holde øje med fuglelivet på og omkring havvindmølleparker. 

Forbedret datagrundlag skal øge vores viden om fuglelivet til havs 

En hurtig omstilling af energisystemet er en afgørende brik i arbejdet med at bremse og vende tabet af biodiversitet, da klimaforandringerne i stigende grad er en af de største årsager dertil. Men mere ny vindinfrastruktur betyder mere interaktion med den natur, der skal beskyttes. Vi er nødt til at finde nye måder, hvorpå forståelsen af denne interaktion kan øges yderligere for at minimere eventuelle negative konsekvenser, samtidig med at biodiversiteten styrkes på en proaktiv måde. 

Gennem samarbejdet med Spoor ønsker Ørsted at skabe endnu større forståelse af fuglelivet på og omkring sine havvindmølleparker. Den øgede forståelse af fugleadfærd vil gøre det muligt at optimere havmølleparkers design yderligere, hvilket er i overensstemmelse med Ørsteds ambition om, at alle nye grønne udviklingsprojekter, som selskabet idriftsætter, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning (kun på engelsk) fra 2030. 

Det er notorisk udfordrende at overvåge fugleadfærd, og derfor anvender havvindindustrien i øjeblikket modeller baseret på forsigtighedsprincippet til at estimere mulige kollisioner, når industrien designer vindmølleparker. Flere af de nyeste undersøgelser, herunder undersøgelser støttet af Ørsted, tyder på, at antallet af faktiske kollisioner er betydeligt lavere end det, der antages i de nuværende modeller. Spoor-systemet kan øge tiltroen til forudsigelserne i disse undersøgelser, hvilket kan øge vidensbasen og resultere i, at der kan opbygges solide statistiske beviser inden for dette område.  

Data fra systemer som Spoors vil gøre det muligt for Ørsted og havvindindustrien at optimere projektdesignet for vindmølleparker yderligere og opføre havvindprojekter i et tilstrækkeligt højt tempo til at afbøde klimaforandringerne i overensstemmelse med målsætningen om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C. 

Vice President Benjamin Sykes, som også er leder for Ørsteds interne hold af erfarne miljøspecialister, siger: "I takt med at regeringer over hele verden opstiller ambitiøse planer for at øge kapaciteten inden for havvind for at bremse klimaforandringerne, er det afgørende, at vi hele tiden øger vores forståelse af fugleadfærden, så vi kan designe og opføre vindmølleparker, der aktivt giver en netto-positiv biodiversitetspåvirkning." 

Han fortsætter: ”Spoors teknologi kan hjælpe os med at få en bedre forståelse af, hvordan forskellige fuglearter opfører sig på og omkring havvindmølleparker. Det er også et spændende eksempel på, hvordan agile iværksættervirksomheder kan skabe ægte innovation, når de understøttes af vidensdeling og investering fra nøgleaktører i branchen.” 

Administrerende direktør Ask Helseth fra Spoor udtaler: ”Vi er utroligt glade for at modtage denne direkte investering fra Ørsted, verdens største udvikler af havvind, som har sat sig et ambitiøst mål for biodiversitet. Det vidner om stor tillid til Spoor og vores teknologis potentiale. Ørsteds investering vil fremskynde udviklingen af vores software og udrulningen til eksisterende havvindmølleparker. Samtidig bliver det muligt for nye projekter at drage fordel af den højeste standard inden for overvågning af fugle baseret på kunstig intelligens fra dag ét.”  

Spoors teknologi gør en forskel 

Sammenlignet med andre systemer, hvor der fx anvendes en kombination af avancerede kameraer, radar og faktiske observationer, er den unikke fordel ved Spoors AI-teknologi, at den er specifikt udviklet til med stor præcision at kunne identificere og følge fugle. Systemet har ingen blinde vinkler og er væsentligt mere omkostningseffektivt end alternativerne. 

Når teknologien er færdigtestet og kommercialiseret, vil Ørsted og resten af havvindindustrien få adgang til væsentligt mere pålidelige kameraløsninger, end det tidligere var muligt, hvilket giver bedre resultater. Det vil gøre det muligt for Ørsted at installere mange flere kameraer på vindmølleparker, så man får en langt større fysisk og tidsmæssig datadækning og dermed sikrer en langt bedre forståelse af fugleadfærden.  

Ørsted er den første udvikler af havvind, der investerer i Spoor. 

Maria Hoffmann, Head of Ventures & Open Innovation hos Ørsted, udtaler: "I Ørsteds Ventures & Open Innovation-team er vi glade for, at vi med vores investering i Spoor kan støtte deres bestræbelser på at hjælpe havvindsektoren med at opbygge et endnu mere solidt datagrundlag for fugleadfærd til havs. Investeringen understreger også vores ønske om at støtte op om innovative iværksættere via vores iværksætterprogram og om at udvikle viden og teknologier, der kan være med til at nedbringe omkostninger og risici, samtidig med at bæredygtigheden styrkes, og der skabes økonomiske fordele.” 

Hun fortsætter: ”Det er samtidig en fornøjelse, at vi med Ørsteds bredere R&D-innovationsprogram kan bidrage med vores viden, data og vindmølleparker til at accelerere Spoors teknologiske udviklingsrejse, sådan som vi over årene har gjort det – og stadig gør det – med flere hundrede samarbejdspartnere. 

Ørsteds forsknings- og udviklingssamarbejde med Spoor  

Ørsted vil dele sin viden og data fra udvalgte havvindmølleparker med Spoor og er i gang med at undersøge mulighederne for at teste og anvende Spoors teknologi på flere af havvindmølleparkerne i Ørsteds globale portefølje. Dette samarbejde skydes i gang løbet af 2022.  

Partnerskabet vil i høj grad fremskynde Spoors teknologiske udvikling ved at træne den kunstige intelligens i at genkende relevante regionale fuglearter. På denne måde kan systemet levere bedre resultater hurtigere og i større skala, når den bliver gjort kommercielt tilgængelig for hele industrien.  

Ørsted er en af de udviklere af havvind, der har mest erfaring med at indsamle data om havfugle og bruge disse data til at afbøde potentielle negative påvirkninger på biodiversiteten, når der designes havvindmølleparker. Med udgangspunkt i det nye partnerskab med Spoor ser Ørsted frem til at styrke denne vidensbase yderligere.   

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Group Media Relations 

Boris Ajeganov 

99 55 48 78 

boraj@orsted.com  

Investor Relations 

Rasmus Keglberg Hærvig 

99 55 90 95 

ir@orsted.com  

Om Spoor AI 

Spoor er en hurtigtvoksende norsk startup-virksomhed, der allerede har installeret flere projekter på havet sammen med større udviklere af vedvarende energi. Spoor ønsker at fastsætte standarden for en økologisk ansvarlig udvikling og drift af havvindmølleparker, og virksomhedens mission er at gøre det muligt for industri og natur at leve side om side. Spoors tre medstiftere mødtes i 2020 på den grønne venture kapital-fond Antlers møde for startup-virksomheder i Oslo. 

Om Ørsted 

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7.016 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter. 

Nøgleord

Vedhæftede filer

Information om Ørsted A/S

Ørsted A/S
Ørsted A/S
Kraftværksvej 53, Skærbæk
7000 Fredericia

+45 99 55 11 11https://orsted.com

Følg pressemeddelelser fra Ørsted A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Ørsted A/S

Ørsted begins construction of Denmark's first carbon capture project4.12.2023 06:00:00 CET | Press release

Ørsted is embarking on the construction of two carbon capture (CCS) facilities designed to capture and store carbon emissions from the woodchip-fired Asnæs Power Station in Kalundborg and the straw-fired unit at Avedøre Power Station in Greater Copenhagen. This project represents Denmark's first full-scale carbon capture project and signals the dawn of a new era for carbon capture and storage in the country. It is expected that the carbon capture project, which was awarded a 20-year contract by the Danish Energy Agency in May 2023, will capture 430,000 tonnes of biogenic CO2 annually from the two combined heat and power plants starting from early 2026. The capture and storage of carbon from straw- and woodchip-fired power stations remove CO2 from the atmosphere, making a substantial contribution to Denmark's climate targets for 2025 and 2030. Ole Thomsen, Senior Vice President and Head of Ørsted's Bioenergy business, says: "We’re proud to initiate the construction of Denmark's first fu

Ørsted påbegynder byggeri af Danmarks første CO2-fangstprojekt4.12.2023 06:00:00 CET | Pressemeddelelse

Ørsted igangsætter nu byggeriet af to CO2-fangstanlæg (CCS), der skal fange og lagre CO2-udledningen fra det træflisfyrede Asnæsværket i Kalundborg og fra Avedøreværkets halmfyrede anlæg i Hvidovre. Projektet er Danmarks første CO2-fangstprojekt i fuld skala og markerer begyndelsen på en ny æra for CO2-fangst og -lagring i Danmark. CO2-fangstprojektet, som i maj 2023 blev tildelt en 20-årig kontrakt af Energistyrelsen, forventes allerede fra begyndelsen af 2026 at kunne fange 430.000 tons biogen CO2 årligt fra de to kraftvarmeværker. Fangst og lagring af CO2 fra halm- og flisfyrede anlæg fjerner CO2 fra atmosfæren, og projektet vil være et markant bidrag til de danske klimamål for 2025 og 2030. Ole Thomsen, Senior Vice President og direktør for Ørsteds kraftværksforretning, siger: ”Vi er stolte over at indlede byggeriet af Danmarks første fuldskala-projekt inden for CO2-fangst. Vi skal sætte gang i mange forskellige grønne løsninger for at bekæmpe klimaforandringerne, og dette projekt

Seaweed can contribute to biodiversity and climate-friendly foods: New project is only one in a string of innovation projects at Anholt Offshore Wind Farm9.11.2023 09:15:00 CET | Press release

A new research project at Anholt Offshore Wind Farm in Denmark aims to grow a number of less carbon-intensive foods while contributing to a healthier marine environment: To solve the climate crisis, we need to look at how we source our energy, but also at what we eat, as many foods emit large amounts of carbon dioxide during their production. Another goal of the project is to protect the marine environment, which is under tremendous pressure. Seaweed is highly effective at sequestering carbon dioxide and nutrients and creates new habitats for marine species. Placing the project at Anholt Offshore Wind Farm, which has delivered renewable electricity for a decade, is far from coincidental. Ingrid Reumert, Senior Vice President and Head of Global Stakeholder Relations at Ørsted, says: “We’ll be constructing a lot of offshore wind farms over the next several years. If we can use the same areas at sea which are already being used to generate renewable energy to produce new, climate-friendly

Tang kan bidrage til biodiversitet og klimavenlige fødevarer: Nyt forskningsprojekt er blot et af en lang række innovationsprojekter ved Anholt Havvindmøllepark9.11.2023 09:15:00 CET | Pressemeddelelse

Et nyt forskningsprojekt ved Anholt Havvindmøllepark skal dyrke en række mindre CO2-krævende og klimavenlige fødevarer og samtidig bidrage til et bedre havmiljø: For at løse klimakrisen er det nemlig nødvendigt, at vi ser på, hvor vi får vores energi fra, men også hvad vi spiser, for mange fødevarer udleder store mængder CO2 i produktionen. Det nye projekt er også en håndsrækning til et havmiljø, der er under pres. Tang har nemlig en god evne til at binde CO2 og næringsstoffer og skaber nye levesteder for havdyr. Placeringen af projektet ved Anholt Havvindmøllepark, der i ti år har leveret grøn strøm, er langt fra tilfældig. Ingrid Reumert, Senior Vice President og direktør for kommunikation og bæredygtighed hos Ørsted, siger: ”I de næste mange år skal vi bygge masser af havvindmølleparker. Hvis vi kan bruge de samme områder på havet, som vi bruger til at producere vedvarende energi, til også at producere nye, klimavenlige fødevarer som tang og muslinger og samtidig beskytte miljøet om

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum