Viegand Maagøe

Grønt konsulenthus får ekstra kræfter fra dansk kapitalfond

Del
Vi byder i dag velkommen til Dansk Ejerkapital som ny aktiv medejer. Ambitionen er sammen med Dansk Ejerkapital at udvikle Viegand Maagøe A/S til Nordeuropas førende rådgiver inden for bæredygtighed.
Peter Maagøe (tv) og Jan Viegand (anden tv) stiftede Viegand Maagøe 2006 og ansatte Søren Eriksen (anden th) som administrerende direktør i 2014. I dag har de bredt ejerskabet af virksomheden ud til Dansk Ejerkapital og Frederik Aackermann (th) og seks andre partnere. Foto: Claudia Dons.
Peter Maagøe (tv) og Jan Viegand (anden tv) stiftede Viegand Maagøe 2006 og ansatte Søren Eriksen (anden th) som administrerende direktør i 2014. I dag har de bredt ejerskabet af virksomheden ud til Dansk Ejerkapital og Frederik Aackermann (th) og seks andre partnere. Foto: Claudia Dons.

Nogle gange får man selv lov at vælge den bedste partner. Det har Viegand Maagøe A/S, der rådgiver om grøn omstilling fået mulighed for med en ny aktiv investor i skikkelse af kapitalfonden Dansk Ejerkapital. Ambitionerne er høje for det nye samarbejde, der vil skabe Nordeuropas førende konsulenthus med fokus på bæredygtighed og ESG (miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer i virksomhedsdrift).

Konsulenthuset giver kapitalfonden yderligere rygvind i et grønt marked i rivende udvikling, der både møder markedets stigende krav til grøn omstilling og til grønnere investeringer og finansieringsmuligheder.

Frederik Aackermann, partner i Dansk Ejerkapital siger:
“Vi har i længere tid haft dialog med Viegaand Maagøe for at sikre os, at vi fandt det helt rigtige match. Det gælder selvfølgelig både medarbejdere, ledelsesteam og den rigtige kultur. Det gælder i høj grad også ydelser og potentialer både med bæredygtighed og ESG, der skaber værdi for forretningen og for samfundet. Det er vi glade for at have fundet med Viegand Maagøe, og vi ser frem til at arbejde sammen med dem.”

Den nye konstellation kommer efter fem år med høje vækstrater for Viegand Maagøe og med et 2021-rekordår.

Søren Eriksen, administrerende direktør og partner i Viegand Maagøe siger:
“Vi er meget stolte over at få Dansk Ejerkapital med som minoritetsejer. For det første er de Danmarks absolut mest erfarne investorer i SMVer, som vi ser frem til at få glæde af. For det andet er de meget ambitiøse på bæredygtigheds- og ESG-området – både for os og deres andre virksomheder. For det tredje, så køber de ind til at vores drivkraft bygger på vores meget dygtige medarbejdere, og vores værdibårne kultur,” siger han.


Stærkere ståsted med bredere ejerstruktur
Stifterne af Viegand Maagøe, Jan Viegand og Peter Maagøe får nu en mindre ejerandel, men vurderer, at virksomheden til gengæld står stærkere end nogensinde nu også med én bredere ejerkreds, og at de dermed sikrer deres generationsskifte i god tid.

“Peter og jeg vil gerne sikre firmaet og medarbejderne fremover - nu er vi i god tid. Vi har haft dialog med flere interesserede købere over de sidste år, og det har skærpet vores kriterier for, hvad vi tror er den bedste løsning for firmaet. Dansk Ejerkapital har et lidt længere tidsperspektiv end andre, og det er vigtigt. Ligesom de har købt ind på vores dygtige medarbejdere og værdibårne kultur, som er helt afgørende for vores succes i dag,” siger Jan Viegand.

Viegand Maagøe kommer også ud af et rekordår med en omsætningsvækst på 26,3% og med 25 nye medarbejdere ansat på et år.

De nye medejere og Viegand Maagøe skal nu i gang med en justeret 2025-strategi, der forventes at være klar i efteråret 2022.

”Vi kommer fra et meget stærkt udgangspunkt på bæredygtighed og særligt E’et i ESG med både dybe og brede kompetencer og meget stærke referencer. De senere år har vi fået flere opgaver på S’et og G’et, og der skal vi selvfølgelig kigge ind i at styrke vores ydelser yderligere,” siger Søren Eriksen.

Viegand Maagøe har i 15 år rådgivet om energieffektivisering, grøn omstilling og bæredygtighed til staten, kommunerne og et stigende antal store og små virksomheder i både Danmark og internationalt.

Kontakter

Billeder

Peter Maagøe (tv) og Jan Viegand (anden tv) stiftede Viegand Maagøe 2006 og ansatte Søren Eriksen (anden th) som administrerende direktør i 2014. I dag har de bredt ejerskabet af virksomheden ud til Dansk Ejerkapital og Frederik Aackermann (th) og seks andre partnere. Foto: Claudia Dons.
Peter Maagøe (tv) og Jan Viegand (anden tv) stiftede Viegand Maagøe 2006 og ansatte Søren Eriksen (anden th) som administrerende direktør i 2014. I dag har de bredt ejerskabet af virksomheden ud til Dansk Ejerkapital og Frederik Aackermann (th) og seks andre partnere. Foto: Claudia Dons.
Download

Information om Viegand Maagøe

Viegand Maagøe
Viegand Maagøe
Nørre Farimagsgade 37
1364 København K

Viegand Maagøe er konsulenter inden for energioptimering, grøn omstilling, bæredygtighed og ESG over for private virksomheder og det offentlige i Danmark, EU og resten af verden.

  • Bruttofortjeneste 2021: 48 mio. kr.
  • Resultat efter skat 2021: 6 mio. kr.
  • 40% af opgaverne er internationale
  • Ca. 75 medarbejdere

www.viegaandmaagoe.dk


Om Dansk Ejerkapital
Med 27 år i branchen og mere end 145 investeringer i mindre og mellemstore virksomheder er Dansk Ejerkapital en af Danmarks ældste og mest erfarne kapitalfonde. Vi investerer altid som minoritetsinvester, og vores råd og bidrag sker med udgangspunkt i virksomhedens og ejernes DNA og værdier. Vi udvikler selskaberne i tæt samarbejde med ejerkredsen og ledelsen i en række forskellige nicher inden for teknologi, produktion, handel og service, og ofte med elementer af management buy-out, begyndende generationsskifte eller opkøb og integration. www.danskejerkapital.dk

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye