Danmarks ErhvervsfremmebestyrelseDanmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Erhvervsfyrtårn sætter gang i arbejdet med at gøre Midtjylland til førende region inden for vandteknologi

Del
Stort offentligt-privat konsortium vil gøre Midtjylland til ledende inden for vandteknologiske løsninger. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bidrager med knap 76 mio. kr. fra REACT-EU.
Et stort konsortium står bag det midtjyske fyrtårnsprojekt, der skal gøre Midtjylland til verdens førende region for vandteknologiske løsninger. Foto: Jesper Voldgaard
Et stort konsortium står bag det midtjyske fyrtårnsprojekt, der skal gøre Midtjylland til verdens førende region for vandteknologiske løsninger. Foto: Jesper Voldgaard
 

Målet er, at Midtjylland skal være foregangsregion for verdensførende, innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger til gavn for eksport, vækst og beskæftigelse i Midtjylland og hele landet, så den grønne omstilling fremmes lokalt og globalt.

Sådan lyder visionen fra konsortiet bag det midtjyske erhvervsfyrtårn, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse netop har besluttet at støtte med 75,7 mio. kr. fra REACT-EU. Bestyrelsen udmønter i alt 595 mio. kr. som opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams.  Med den politiske aftale En ny reformpakke for dansk økonomi har regeringen sammen med en række af Folketingets partier afsat yderligere 500 mio. kr. til at fremtidssikre danske styrkepositioner i de kommende år.

Bevillingen betyder, at en række midtjyske hovedindsatser med en lang række delprojekter nu bliver indledt med henblik på at bidrage til realiseringen af visionen.

Miljøklyngen CLEAN koordinerer det brede offentlig-private konsortium med hele 86 aktører, der rækker fra øst til vest i Region Midtjylland.

Medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Nicolai Hansen, der deltog i arbejdet i det regionale vækstteam, siger:

"Konsortiets helt store styrke er bredden i aktørkredsen. Og fyrtårnet rækker med sine aktiviteter fra vest til øst og kan dermed blive en samlende faktor for Midtjylland i de næste mange år.”

Det regionale vækstteam for Midtjylland afleverede i foråret 2021 sine anbefalinger til erhvervsministeren, og ambitionen i konsortiet bag det midtjyske erhvervsfyrtårn er at løfte dem alle.

Kim Fredenslund, adm. direktør i CLEAN, siger:

"Vi har her i Midtjylland alle forudsætninger for at kunne udvikle verdens mest bæredygtige, klimarobuste og digitale vandteknologiske løsninger, som kan være med til at løse klimaudfordringer i Danmark og globalt. Vi har teknologien og kompetencerne, og vi har et stærkt innovationssamarbejde mellem klynger, virksomheder, forsyningsselskaber, videninstitutioner, myndigheder og industrielle vandforbrugere.”

Konsortiet har organiseret sig med en styrekomité. Formand er Ulrik Gernow, Chief Operating Officer i Grundfos, som forudser et væksteventyr på vandteknologi:

"Vi står allerede stærkt i Midtjylland inden for vandteknologi, og med arbejdet med vandfyrtårnet vil vi sikre, at Midtjylland inden for 10 år har en førende position – ikke bare i Danmark, men på verdensplan. Men allerede på den korte bane arbejder vi for at skabe førende test- og demonstrationsanlæg i storskala. Det sker for at sikre en langsigtet talentudvikling og skabe rammerne for mange flere startups og mere forretningsudvikling i virksomhederne inden for vandområdet og samtidig få et verdensførende højt fagligt forsknings- og vidensmiljø inden for vandteknologi – og det hele med et nationalt epicenter i Midtjylland.”

Med REACT-EU-midlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer fyrtårnskonsortiet at igangsætte en række konkrete projekter i løbet af 2022-23, herunder:

  • Etablering af test- og demonstrationscentret Water Living Lab som en del af Water Valley Denmark, det nationale center for vandteknologi i Aarhus Syd.
  • Etablering af en række innovationssamarbejder, der med CLEAN og Food & Bio Cluster i spidsen skal vise nye veje til bl.a. lavere vandforbrug i fødevareindustrien.
  • Styrkelse af det midtjyske økosystem for iværksættere inden for vandteknologi, blandt andet ved at sætte gang i et nyt inkubatormiljø, The Spring, i Aarhus. På længere sigt skal det vokse til landets største inden for vandteknologi.

Desuden rummer fyrtårnsprojektet en række delindsatser, der skal opkvalificere og tiltrække arbejdskraft på alle niveauer til Midtjylland. Også mindre projekter er en del af det midtjyske erhvervsfyrtårn: I Lemvig skal der opbygges faciliteter til test- og demonstration af vandteknologiske løsninger, og i Harboøre skal renseteknologier, der bruges ved oprensningen ved Høfde 42, kortlægges, opsamles og videreføres.

FAKTA OM KONSORTIET BAG FYRTÅRN MIDTJYLLAND

Det nye konsortium bag det midtjyske fyrtårn for vandteknologi består af 86 aktører. Blandt deltagerne er store vandteknologiske flagskibsvirksomheder (bl.a. Grundfos og Danfoss), vandforbrugende virksomheder, SMV’er, rådgivere, videninstitutioner, forsyningsvirksomheder, offentlige aktører, klynger, brancheorganisationer og øvrige aktører. 39 organisationer er med i konsortiet som økonomiske partnere. Konsortiet ledes af en styrekomité med CCO Ulrik Gernow fra Grundfos som formand.

Det midtjyske erhvervsfyrtårn har miljøklyngen CLEAN som ansøger til bevillingen.

FAKTA OM LOKALE ERHVERVSFYRTÅRNE

  • I foråret 2021 kom de regionale vækstteams med anbefalinger til regeringen om, hvordan man med udgangspunkt i lokale styrker og potentialer kan udvikle otte lokale erhvervsfyrtårne, der fremtidssikrer danske styrkepositioner, skaber vækst og sikrer arbejdspladser.
  • I september 2021 indgik Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse en aftale med erhvervsministeren om at følge op på anbefalingerne fra de regionale vækstteams og udmønte midlerne fra REACT-EU til de lokale erhvervsfyrtårne.
  • Med aftalen af 6. december 2020 om Stimuli og grøn genopretning er der afsat 500 mio. kr. fra REACT-EU til opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams. Endvidere har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsat 95 mio. kr. til udvikling af de otte lokale erhvervsfyrtårne. Disse midler blev 1. oktober 2021 udbudt i åben konkurrence på tværs af landsdele med et overordnet krav om geografisk balance i fordelingen af midler.
  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde den 2. februar 2022 besluttet at udmønte de 595 mio. kr. til de otte erhvervsfyrtårne på følgende måde:

Fyrtårnsregion

Emne

Tilsagn

Fyrtårn Nordjylland

Fangst, lagring og anvendelse af CO2

92,4 mio. kr.

Fyrtårn Sjælland

Udvikling af biosolutions

60,4 mio. kr.

Fyrtårn Sjælland

Femern som vækstdriver

43,2 mio. kr.

Fyrtårn Hovedstaden

Global sundhedshovedstad med fokus på overvægt

82,4 mio. kr.

Fyrtårn Fyn

Udvikling af fremtidens industri

108,5 mio. kr.

Fyrtårn Sydjylland

International, grøn energimetropol

105,3 mio. kr.

Fyrtårn Midtjylland

Vandteknologiske løsninger

75,7 mio. kr.

Fyrtårn Bornholm

Udnyttelse af grøn energi fra havvindmøller

27,2 mio. kr.

  • De særlige REACT-EU-midler er målrettet en grøn og digital genstart efter COVID-19-pandemien.
  • Med aftalen om En ny reformpakke for dansk økonomi er der afsat yderligere 500 mio. kr., herunder 400 mio. kr. fra EU’s strukturfonde, som udmøntes af Danmarks Erhvervsfremmestyrelse samt 100 mio. kr. fra EU’s Fond for Retfærdig Omstilling, til udviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne i de kommende år.
  • Regeringen vil i foråret 2022 nedsætte partnerskaber med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, de tværkommunale erhvervshuses bestyrelser i de pågældende landsdele samt de lokale konsortier, der modtager midler til at udføre indsatsen med at opbygge erhvervsfyrtårnene. Partnerskaberne skal understøtte den langsigtede udvikling af erhvervsfyrtårnene.

Nøgleord

Kontakter

Hvis du vil vide mere om erhvervsfyrtårn Midtjylland, kan du kontakte:
Rikke Sofie Thøfner Angel, DE Kommunikation, +45 35 29 17 89 og RikAng@erst.dk

Billeder

Et stort konsortium står bag det midtjyske fyrtårnsprojekt, der skal gøre Midtjylland til verdens førende region for vandteknologiske løsninger. Foto: Jesper Voldgaard
Et stort konsortium står bag det midtjyske fyrtårnsprojekt, der skal gøre Midtjylland til verdens førende region for vandteknologiske løsninger. Foto: Jesper Voldgaard
Download

Information om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

3529 1700https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bidrage til at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv. Det sker ved at fremme en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret erhvervsfremme- og turismeindsats for virksomheder på tværs af hele Danmark.   

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsætter og finansierer decentrale erhvervsfremmeindsatser, der tager højde for forskelle i de regionale og lokale erhvervsmæssige udfordringer, muligheder og prioriteter.

 

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye