Danmarks ErhvervsfremmebestyrelseDanmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Internationalt og ambitiøst: Fremtidens industrielle løsninger skal udvikles i Fyns erhvervsfyrtårn

Del
Stort offentlig-privat konsortium på Fyn får 108,5 mio. kr. af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse fra REACT-EU til at tage de første skridt mod et internationalt epicenter for fremtidens digitale, robotteknologiske og autonome løsninger.
Sådan kommer det store LDP-center på Odense Havn efter planen til at se ud. Illustration: NextGen Robotics
Sådan kommer det store LDP-center på Odense Havn efter planen til at se ud. Illustration: NextGen Robotics
 

Fyn har en styrkeposition inden for robotter, droner og den maritime branche, og den skal udnyttes til at udvikle, teste og producere fremtidens nye industrielle løsninger til brug til lands, vands og i luften.

Det skal ske i fyrtårnsprojektet NextGen Robotics, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu støtter med 108,5 mio. kr. fra REACT-EU. Bestyrelsen udmønter i alt 595 mio. kr. som opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams.  Med den politiske aftale En ny reformpakke for dansk økonomi har regeringen sammen med en række af Folketingets partier afsat yderligere 500 mio. kr. til at fremtidssikre danske styrkepositioner i de kommende år.

Midlerne går blandt andet til at investere i testudstyr og etablere infrastrukturen til et kæmpestort test- og udviklingscenter på Odense Havn, hvor robotter og droner skal automatisere test og produktion af store konstruktioner – fx bygningsdele, skibsdele eller vindmøller. Anlægget bliver det første af sin slags i verden, og Syddansk Universitet, som skal etablere centret, har betegnet det som den næste robotrevolution for Danmark og dansk industri.

Bag det fynske fyrtårn står et bredt konsortium med 26 offentlige aktører og private virksomheder. Derudover er yderligere 25 virksomheder tilknyttet udviklingsprojektet. I spidsen er Business Region Fyn, hvor bestyrelsesformand Kenneth Muhs, borgmester i Nyborg Kommune, ikke lægger skjul på, at ambitionsniveauet er højt:

"Visionen er at realisere ét samlet industrielt fyrtårn, der skal styrke Fyn og resten af Danmark nu og i fremtiden. Vi vil rage op og gøre en forskel, for Fyn har forudsætningerne for at udvikle morgendagens automatiserede og digitaliserede industrier. Allerede i dag har Fyn en etableret styrkeposition, der er afspejlet i klyngelandskabet og potentialerne inden for robotter, droner og det maritime område. Vi har med andre ord allerede et stærkt afsæt, og nu bliver potentialet for alvor sat i spil.”

Konsortiet peger på Fyns unikke kombination af industriområder: Droner i HCA Airport, produktion i storskala på Odense Havn, samarbejdende robotter i klyngen Odense Robotics og autonom, kystnær skibsfart i Det sydfynske Øhav.

Kenneth Muhs:

"Der er højst 35 minutters kørsel mellem adresserne, vi har et fælles arbejdsmarked afgrænset af to broer, og brancherne anvender alle teknologier som AI, 5G og andre Industri 4.0-teknologier. Og det er de samme forsknings– og uddannelsesinstitutioner, som leverer uddannede til alle områderne.”

Med REACT-EU-midlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sætter erhvervsfyrtårnet først og fremmest gang i etableringen af et nyt test- og udviklingscenter på Fyn til store konstruktioner, LSP (Large Structure Production). Det skal ligge på Odense Havn, hvor Lindø-værftet havde til huse, indtil det lukkede i 2012.

Blandt de projekter, som konsortiet forventer at gennemføre i 2022-23, er:

 • NextGen Drones, Odense: HCA Airport som internationalt hot spot for test og demonstration af droneteknologi. Etablering af testområde for droner. Regeringen har i 2021 besluttet at placere et nyt dronecenter i lufthavnen.
 • Maritime Autonomous Reliable Systems (MARS), Svendborg: Styrkelse af Fyn som knudepunkt for test og demonstration af autonom højteknologi i den bæredygtige kystnære skibsfart, bl.a. med etablering af et datacenter.
 • NextGen Innovation: Tværgående innovation på tværs af anbefalinger
 • Robotternes Hus: Etablering af fysisk/virtuelt besøgscenter/showroom, der skal styrke den internationale markedsføring af Fyn som centrum for robotteknologi.

Medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Claus Jensen har fulgt det fynske fyrtårn på tæt hold – både som formand for Dansk Metal og som formand for det regionale vækstteam for Fyn:

”Hvis vi skal fastholde danske virksomheders konkurrencekraft, er det afgørende med ny teknologi, og at vi udnytter vores styrkepositioner. Derfor er det glædeligt, at så mange virksomheder, der arbejder med robotter og droner, enten deltager i eller bakker op om det fynske fyrtårn. Det skaber fundamentet for arbejdspladser i fremtiden.”

FAKTA OM KONSORTIET BAG FYRTÅRN FYN

Det nye konsortium består af 26 partnere: 13 private virksomheder, 4 kommunale aktører (bl.a. Business Region Fyn som er ansøger), 4 videninstitutioner, 3 erhvervsklynger samt 2 GTS’er (godkendte teknologiske servicevirksomheder). Yderligere 25 virksomheder uden for konsortiet bakker op om fyrtårnet.

FAKTA OM LOKALE ERHVERVSFYRTÅRNE

 • I foråret 2021 kom de regionale vækstteams med anbefalinger til regeringen om, hvordan man med udgangspunkt i lokale styrker og potentialer kan udvikle otte lokale erhvervsfyrtårne, der fremtidssikrer danske styrkepositioner, skaber vækst og sikrer arbejdspladser.
 • I september 2021 indgik Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse en aftale med erhvervsministeren om at følge op på anbefalingerne fra de regionale vækstteams og udmønte midlerne fra REACT-EU til de lokale erhvervsfyrtårne.
 • Med aftalen af 6. december 2020 om Stimuli og grøn genopretning er der afsat 500 mio. kr. fra REACT-EU til opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams. Endvidere har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsat 95 mio. kr. til udvikling af de otte lokale erhvervsfyrtårne. Disse midler blev 1. oktober 2021 udbudt i åben konkurrence på tværs af landsdele med et overordnet krav om geografisk balance i fordelingen af midler.
 • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde den 2. februar 2022 besluttet at udmønte de 595 mio. kr. til de otte erhvervsfyrtårne på følgende måde:

Fyrtårnsregion

Emne

Tilsagn

Fyrtårn Nordjylland

Fangst, lagring og anvendelse af CO2

92,4 mio. kr.

Fyrtårn Sjælland

Udvikling af biosolutions

60,4 mio. kr.

Fyrtårn Sjælland

Femern som vækstdriver

43,2 mio. kr.

Fyrtårn Hovedstaden

Global sundhedshovedstad med fokus på overvægt

82,4 mio. kr.

Fyrtårn Fyn

Udvikling af fremtidens industri

108,5 mio. kr.

Fyrtårn Sydjylland

International, grøn energimetropol

105,3 mio. kr.

Fyrtårn Midtjylland

Vandteknologiske løsninger

75,7 mio. kr.

Fyrtårn Bornholm

Udnyttelse af grøn energi fra havvindmøller

27,2 mio. kr.

 • De særlige REACT-EU-midler er målrettet en grøn og digital genstart efter COVID-19-pandemien.
 • Med aftalen om En ny reformpakke for dansk økonomi er der afsat yderligere 500 mio. kr., herunder 400 mio. kr. fra EU’s strukturfonde, som udmøntes af Danmarks Erhvervsfremmestyrelse samt 100 mio. kr. fra EU’s Fond for Retfærdig Omstilling, til udviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne i de kommende år.
 • Regeringen vil i foråret 2022 nedsætte partnerskaber med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, de tværkommunale erhvervshuses bestyrelser i de pågældende landsdele samt de lokale konsortier, der modtager midler til at udføre indsatsen med at opbygge erhvervsfyrtårnene. Partnerskaberne skal understøtte den langsigtede udvikling af erhvervsfyrtårnene.

Nøgleord

Kontakter

Hvis du vil vide mere om erhvervsfyrtårn Fyn, kan du kontakte:
Rikke Sofie Thøfner Angel, DE Kommunikation, +45 35 29 17 89 og RikAng@erst.dk

Billeder

Sådan kommer det store LDP-center på Odense Havn efter planen til at se ud. Illustration: NextGen Robotics
Sådan kommer det store LDP-center på Odense Havn efter planen til at se ud. Illustration: NextGen Robotics
Download

Information om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

3529 1700https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bidrage til at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv. Det sker ved at fremme en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret erhvervsfremme- og turismeindsats for virksomheder på tværs af hele Danmark.   

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsætter og finansierer decentrale erhvervsfremmeindsatser, der tager højde for forskelle i de regionale og lokale erhvervsmæssige udfordringer, muligheder og prioriteter.

 

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye