KvinderådetKvinderådetKvinderådetKvinderådetKvinderådetKvinderådetKvinderådet

To dages Valgfestival for et lokaldemokrati, hvor alle bliver hørt

Del
Lokalpolitik betyder mere for vores alles liv, end vi tror. Over to dage op til valgaftenen arrangerer seks organisationer, der repræsenterer grupper, der er i mindretal i organiseret politik, en festival der fejrer demokratiet og vores alle plads i det.

Lokalpolitik er tæt på os, men alligevel føles det for mange langt, langt væk. Derfor arrangerer en gruppe NGO’er to dages Valgfestival, der skal skabe opmærksomhed om de politiske beslutninger, vi hører mindst om! Derfor arrangerer en gruppe NGO’er to dages Valgfestival, der skal skabe opmærksomhed om de politiske beslutninger, der formes allertættest på os allesammen! Skabt af os, der er i mindretal i lokalpolitik, men for alle, der gerne vil engagere sig i demokratiet og arbejde for mere mangfoldighed, hvor magten er.  

Lige nu er by- og regionsråd ikke et billede af samfundet. Der er en overvægt af mænd, etniske danskere, mennesker over 45, uden handicap og med længere videregående uddannelser. Og det gælder partier over en bred kam.

Når der kun er en begrænset mængde erfaringer til stede i et rum, vil det afspejle sig i beslutningerne. Og når borgere ikke kan genkende sig selv i de politikere, der sidder med magten, føles politik irrelevant. Valgdeltagelsen ved valget i 2017 til regioner og kommuner faldt med 1,1% til 70%, og den er konsekvent lavere end ved Folketingsvalg.

Derfor er Mino Danmark, Kvinderådet, LGBT+ Danmark, Den Grønne Studenterbevægelse, Sammenslutningen af Unge med Handicap, Dfunk, We Do Democracy og Demokrati Garage gået sammen om en valgfest, der fejrer demokratiet og alle os, der er underrepræsenterede i det danske demokrati, men stadig ønsker at lade vores stemme blive hørt, både i og udenfor organiseret politik!

Over to dage i november vil Demokrati Garage i Nordvest lægge hus til Valgfestival - et mødested med samtaler, workshops, musik og debat, der kulminerer i en kæmpe fest på valgaftenen d. 16/11 fra kl. 16.

Der gives stemme til de grupper, der fylder mindst i nærdemokratiet, der skal sættes fokus på oversete dagsordener, og fremfor alt skal der sendes et klart signal: vi har allesammen ret til at blive hørt og set af de, der repræsenterer os. Men for at skabe opmærksomhed må man møde hinanden, organisere sig og dele erfaringer. Og det er de frø, vi gerne vil plante på Valgfestivalen.

Vel mødt!

Mino Danmark, Kvinderådet, LGBT+ Danmark, Den Grønne Studenterbevægelse, Sammenslutningen af Unge med Handicap, Dfunk, We Do Democracy og Demokrati Garage

Kontakter

Billeder

Information om Kvinderådet

Kvinderådet
Kvinderådet
Niels Hemmingsens Gade 10, 2
København

Om arrangørerne:


Organisationerne bag Valgfestival har det til fælles, at vi alle arbejder for grupper, der har mindre at skulle have sagt i den organiserede lokalpolitik. Årsagerne til det kan være mange: fra diskrimination, til mere chikane til at man ikke har ressourcerne eller den viden, der skal til for at stille op. Men det betyder, at vi skal kæmpe ekstra for at blive hørt. Og desværre også, at vores medlemmer ofte kan få en følelse af, at politik ikke relevant for dem. Det vil vi lave om på!

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye