Domstolsstyrelsen / Danmarks Domstole

Fokus på korruption holder retsstaten på tæerne

Del
På Europarådets årlige dag for ret og retfærdighed den 25. oktober lancerer Danmarks Domstole en digital quiz om korruption. Det er vigtigt for retssikkerheden at holde fokus på korruption og sikre et fælles sprog.

Domstolsstyrelsen lancerer den 25. oktober 2021 en ny bane i quizzen Domstolsdysten. Sporet handler om korruption og er Danmarks bidrag til Europarådets ”European Day of Justice”.

”Vi taler ikke så meget om korruption i Danmark, for vi gør det jo godt på den front. Men det er vigtigt, at vi holder fokus på korruption og får et sprog der gør at vi kan tale sammen. Hvis ikke vi holder øje med de små tegn på korruption, så risikerer vi at blive uopmærksomme, glemme at det eksisterer og ude af stand til at spotte de mere alvorlige tegn”, siger udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen, Merethe Eckhardt, og fortsætter:

”Vi skal huske at tale om retsstaten. Det er den, der er med til at understøtte tryghed for den enkelte og for virksomhederne, det er den, der skaber fundamentet for lighed og vækst. Derfor lancerer Domstolsstyrelsen årets nye bane om korruption i vores digitale domstols-quiz Domstolsdysten. Jeg håber, at mange vil prøve både de gamle og den nye bane, dyste med kollegaer og venner – og lære af det. Det er vores bidrag til Europarådets dag for ret og retfærdighed”.

Find quizzen på www.domstolsdysten.dk eller gennem www.domstol.dk. I quizzen kan du få testet din viden om rettens arbejde, korruption, retssikkerhed og mere med enkle spørgsmål og flere svarmuligheder.

Den europæiske dag for ret og retfærdighed

I 2003 besluttede Europarådets ministerkomité at fejre ”The European Day of Justice” hvert år i den sidste uge af oktober. EU-Kommissionen har valgt at støtte op om initiativet som en fælles fejring.

Formålet med dagen er at skabe en dag, hvor der er fokus på at informere borgere om deres rettigheder og bringe retfærdighed tættere på borgerne. Dagen har til formål at øge bevidstheden om og kendskab til aspekter, som handler om retsstaten. Det kan f.eks. være ægteskab, børn, køb og salg over grænserne, eller noget om hvordan retssystemer er organiseret i resten af Europa. Det kan også være viden om EU-lovgivning blandt juridiske fagfolk.

Læs mere om Europarådets European Day of Justice www.coe.int/en/web/cepej/events/european-day-of-justice

Kontakter

Kommunikationschef Lars Peter Schaumburg-Levy
Mail: lpsl@domstolsstyrelsen.dk
Tlf.: 4190 4124

Billeder

Information om Domstolsstyrelsen / Danmarks Domstole

Domstolsstyrelsen / Danmarks Domstole
St. Kongensgade 1 - 3
1264 København K

http://www.domstol.dk
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye