Esbjerg Kommune

Politi, Esbjerg Kommune og Bo trygt går sammen om at forebygge indbrud i kommunen

Del
En femårig indsats, hvor borgerne er i centrum, skal bringe antallet af indbrud i private boliger yderligere ned – til under 230 om året.

Esbjerg Kommune, Syd- og Sønderjyllands Politi og Bo trygt sætter de kommende år fokus på at bringe antallet af indbrud i private boliger i kommunen endnu længere ned. Projektets titel er ”Bo trygt i Esbjerg”.

De seneste fem år er udviklingen i forvejen gået den rigtige vej, hvor antallet af indbrud er dalet fra 707 i 2016 til 313 i 2020, et fald på hele 55,7 procent.

Sidste år blev udviklingen uden tvivl forstærket af COVID-19. Men tallene for de seneste fem år viser samtidig, at det er en varig proces at mindske antallet af indbrud og gøre Esbjerg til en endnu tryggere kommune at bo i.

- Selvom antallet af indbrud heldigvis er dalet, er det en voldsom oplevelse for de familier, det går ud over. Som politi kan vi gøre vores for at efterforske, anholde gerningsmændene og få dem dømt ved en domstol. Men denne indsats kan ikke stå alene. Vi er afhængige af borgernes engagement, hvis vi skal fortsætte den positive udvikling, understreger politidirektør Jørgen Meyer fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Hvor trygt er det at bo i Esbjerg?

Netop deltagelse fra borgernes side er et af nøglepunkterne i ”Bo trygt i Esbjerg”.

Her er målet at inspirere borgerne til dels at sikre deres boliger bedre mod indbrud, dels at gå sammen som nabohjælpere i deres lokalområde, hvor de kigger efter hinandens boliger.

For at få et grundigt indblik i, i hvordan borgerne ser på trygheden i deres lokalområde og på sikring af deres bolig mod indbrud, sender Esbjerg Kommune om kort tid et online-spørgeskema ud til 6.000 udvalgte borgere i kommunen. Skemaet indeholder 35 spørgsmål, og den årlige undersøgelse skal bruges til at måle effekten af Bo-trygt-indsatsen.

- I Esbjerg Kommune har vi en klar ambition om at bringe antallet af indbrud endnu længere ned og gøre kommunen til et endnu tryggere sted at bo i. Vi har i denne sammenhæng brug for borgernes mening. Og derfor håber vi, at alle tager godt imod spørgeskemaundersøgelsen og deltager, opfordrer borgmester Jesper Frost Rasmussen fra Esbjerg Kommune.

Endnu færre indbrud i vores nabolande

Selvom antallet af indbrud daler, er tallet stadig markant højere i Danmark end i vores nabolande.
Derfor er der et nationalt behov for at tænke indbrudsforebyggelse på en ny og bedre måde. Og her er det brede samarbejde et vigtigt element, pointerer programchef Britt Wendelboe fra Bo trygt.

- Med aftalen er Esbjerg Kommune og Syd- og Sønderjyllands politi med til at gå foran og sætte et helt nyt niveau for indbrudsforebyggelse. Det gælder ikke kun lokalt, men også på landsplan, hvor Danmark har en kedelig rekord med tre gange så mange indbrud som i vores nabolande, fastslår Britt Wendelboe.

Partnerskabserklæring på plads

Esbjerg Kommune, Syd- og Sønderjyllands Politi og Bo trygt underskrev i marts en partnerskabserklæring, der er den formelle ramme om samarbejdet.

Selve indsatsen løber i en fem-årig periode frem til foråret 2026, mens Bo trygt understøtter arbejdet til og med udgangen af 2022.

Bo trygt er et initiativ af TrygFonden og Realdania med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd, der har til formål at bringe antallet af indbrud i Danmark ned fra godt 29.000 i 2018 til maksimalt 10.000 i 2023.

Faktaark:

Baggrunden for at Esbjerg er blevet Bo trygt-kommune

Esbjerg Kommune er landets sjette største. Det er derfor naturligt at fokusere på, hvad kommunen, politi og Bo trygt kan udrette i fællesskab i forhold til at bringe antallet af indbrud yderligere ned.

Syd- og Sønderjyllands Politi og Esbjerg Kommune har desuden i forvejen et godt og tæt samarbejde vedrørende forebyggelse. Parterne tog således i 2015 initiativ til den fælles kampagne ”Stop e-hæleri” for at gøre borgerne opmærksomme på, hvordan de undgår at købe hælervarer, når de køber brugt på nettet.

Esbjerg Kommune er den anden kommune i Syd- og Sønderjyllands Politikreds, som er blevet Bo trygt-kommune. Sønderborg Kommune har været det siden oktober 2019.

De konkrete mål med samarbejdet – inden for en fem-årig periode

- At mindske antallet af indbrud i private boliger i Esbjerg Kommune til under 230 årligt.

- At styrke nabofællesskabet – og i denne sammenhæng rekruttere 8.000 nye, aktive nabohjælpere i kommunen. Tallet skal ses i sammenhæng med, at der i dag p.t. er 4683.

- At øge trygheden i kommunen yderligere.

Udviklingen i antallet af indbrud i private boliger i Esbjerg Kommune de seneste fem år

2016: 707

2017: 571

2018: 569

2019: 480

2020: 313

Koordineret indsats ud fra de fire Bo trygt-principper

Omdrejningspunktet i Bo trygt-samarbejdet er, at kommune, politi og Bo trygt gør hinanden bedre ved at tage fælles ansvar, og den fokuserede lokale indsats kan noget særligt, når det gælder om at forebygge indbrud og skabe øget tryghed.

Den fælles indsats hviler på fire Bo trygt-principper

- Tæt samarbejde om at forebygge indbrud - og dermed at øge trygheden yderligere.

- Forebyggelse af indbrud skal være højt på borgernes dagsorden.

- Konstruktiv og tryghedsskabende kommunikation om indbrud.

- Indsatsen skal være baseret på data – og der skal sættes ind, hvor tiltagene gør en forskel.

Kontakter

Kommunikationsenheden hos Syd- og Sønderjyllands Politi, sjyl-kommunikation@politi.dk, telefon 5642 2504.
Borgmester Jesper Frost Rasmussen, jesra@esbjergkommune.dk, telefon 2724 1800.
Projektleder Christina Balslev Jespersen Saers, cbj@esbjerg.dk, telefon 7616 1867.
Programchef hos Bo trygt Britt Wendelboe, bw@trygfonden.dk, telefon 2512 7643.

Information om Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

76161616http://www.esbjerg.dk

Esbjerg er landets femtestørste by og Danmarks EnergiMetropol. Vi har sat ambitiøse klimamål og går forrest i den bæredygtige udvikling, hvor byen spiller en central rolle for hele Europas grønne kurs.

I Esbjerg Kommune er pionerånd og viljen til fremdrift en del af DNA'et, og der er ikke langt fra idé til handling. Vores nye mål for Esbjerg er at blive et fyrtårn inden for oplevelser og kultur. Her er allerede masser af spændende muligheder, og nu sætter vi turbo på, så endnu flere får øje på Esbjerg.

Danmarks ældste by, Ribe, ligger i Esbjerg Kommune, og her emmer det af kultur og charme, lige som stationsbyen Bramming er populær og driftig. Samtidig nyder Esbjerg Kommune godt af en perlerække af aktive landsbyer med stærke fællesskaber.

Følg pressemeddelelser fra Esbjerg Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Esbjerg Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye