Nordjysk fodplejeruddannelse opnår landets første niveauvurdering

Del
Fra en lille kælder i Hjallerup i Nordjylland drives en innovativ e-skole, der udbyder wellness og sundhedsuddannelser på e-læring. Virksomheden hedder Innowell, og tæller knap 400 studerende fra hele landet, samt danske studerende der bor i udlandet.

En ændring af akkrediteringsloven i april 2019 åbnede for, at også private uddannelser kunne få foretaget en niveauvurdering af en uddannelses samlede mål for læringsudbytte i forhold til “Kvalifikationsrammen for Livslang Læring”. Niveauvurderingen foretages af Danmarks Akkrediteringsinstitution, der hører under Uddannelses-og Forskningsministeriet.

Det primære formål med niveauvurderinger af private uddannelser m.fl. er at synliggøre sværhedsgraden af læringsudbyttet af disse uddannelser og give bedre overblik over det private uddannelsesmarked. Niveauvurderinger af private uddannelser m.fl. vil styrke mulighederne for samspil mellem private og offentlige uddannelser, fx ved meritvurderinger og realkompetencevurderinger, og dermed give bedre muligheder for sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked i et livslangt læringsperspektiv. Den øgede gennemsigtighed kan også bidrage til at imødegå dobbeltuddannelse. Niveauvurderingerne vil være en styrket forbrugeroplysning, og kan samtidig være med til at understøtte, at uddannelserne arbejder systematisk med læringsudbytte og sikring af kvalitet. Kilde: Danmarks Akkrediteringsinstitution

I skrivende stund, 18 mdr. efter det blev muligt for privatuddannelser, er der kun 16 privatuddannelser, der er kommet gennem nåleøjet hos Danmarks Akkrediteringsinstitution, og heriblandt findes uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer, der udbydes af virksomheden Innowell.

“Det er dejligt, at der endelig er åbnet for, at også private uddannelsesudbydere kan opnå en statslig, uvildig og kompetent niveauvurdering, så vi nu har fået mulighed for at synliggøre et læringsudbytte under ordnede forhold for forbrugeren. Det har jeg kæmpet for i mange år, som både skoleleder og uddannelsespolitisk talsmand for Dansk Behandlerforbund.” udtaler Brian Mosegaard, der er ejer og skoleleder hos Innowell.

“At vi så bliver landets første private uddannelsesudbyder af en fodbehandleruddannelse, der opnår så højt et kvalifikationsniveau af Danmarks Akkrediteringsinstitution, er noget jeg naturligvis er meget stolt af, og tilegner dette til vores dedikerede undervisere, som brænder for en nærværende kvalitetsorienteret e-læring. En e-læring med mennesket i centrum i begge ender af computeren” udtaler Brian Mosegaard

Det er ikke første gang, at Innowell har høstet fornem anerkendelse af landets førende undervisningseksperter. I 2017 blev Innowells faglærer Ditte Louise Nielsen indstillet til “Politikens undervisningspris” i kategorien “erhvervsuddannelser”. Fem personer blev nomineret til hovedprisen blandt mere end 2500 indstillede, herunder Ditte Louise Nielsen. Nomineringen sker på baggrund af en vurdering fra et fagligt udvalg bestående af fem eksperter i undervisning.

Kvalifikationsrammen for Livslang Læring er et redskab, der giver et overblik over de otte uddannelsesniveauer, vi har i Danmark, fra folkeskole til Ph.d.-uddannelse, samt giver et overblik over det danske uddannelsessystem, og de offentligt godkendte uddannelsesbeviser og grader. Kvalifikationsrammen kan ses som en stige, hvor det samlede læringsudbytte gradvist stiger fra niveau 1 til niveau 8. Kvalifikationsrammen gør det derfor også nemmere at finde ud af, hvordan uddannelser kan bygge videre på de kvalifikationer, man allerede har.

Nedenstående oversigt viser de otte niveauer, og hvilke offentligt godkendte grader og uddannelsesbeviser i det danske uddannelsessystem, der er indplaceret på dem: 

For at se dette indhold fra akkr.dk, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Kvalifikationsrammen for Livslang Læring refererer til Den Europæiske Kvalifikationsramme, som skal gøre det lettere at sammenligne, forstå og anerkende uddannelser på tværs at de forskellige lande i Europa. Hvert niveau i den danske kvalifikationsramme og i andre landes kvalifikationsrammer refererer nemlig til et bestemt niveau i den Europæiske Kvalifikationsramme. På den måde fungerer den Europæiske Kvalifikationsramme som et slags oversættelsesværktøj til at sammenligne kvalifikationer og uddannelsesbeviser på tværs af lande. Kilde: Danmarks Akkrediteringsinstitution

Innowells uddannelse, til Klinisk Fodplejer, blev d. 6. oktober 2020 niveauvurderet til niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring, der er det højeste niveau for Arbejdsmarkedsuddannelser. Arbejdsmarkedsuddannelser er korterevarende uddannelsesforløb rettet mod både ufaglærte og faglærte. Undervisningen på arbejdsmarkedsuddannelser er både praktisk og teoretisk. 

På Kvalifikationsniveau 5 kan det forventes at have opnået følgende læringsudbytte fordelt på Viden, Færdigheder og Kompetencer: 

Viden

  • Skal have viden om praksis og anvendelse af metode og teori inden for et erhvervs- eller fagområde.
  • Skal have forståelse af praksis og/eller de vigtigste anvendte teorier og metoder og kunne forstå erhvervets anvendelse af disse.

Færdigheder

  • Skal kunne anvende og kombinere et alsidigt sæt færdigheder, der knytter sig til fagområdets praksis og arbejdsprocesser.
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser.
  • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

  • Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser.
  • Skal kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til erhvervs- og fagområdets praksis.
  • Skal kunne identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer.

Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet

“Det er i høj grad også de studerendes fortjeneste, at vi har opnået et så højt kvalifikationsniveau og tilfredshedsniveau, for det er  blandt andet gennem deres evalueringer og vores kvalitetssikringssystem, at vi sammen har kunne udvikle uddannelsen til det kvalitetsniveau, vi har i dag” udtaler Skoleleder Brian Mosegaard.

Innowells historie startede med en idé som opstod i 2001, hvor Brian Mosegaards hustru på daværende tidspunkt drev en traditionel privatskole inden for massage, kosmetologi, fodpleje m.m, samtidig med, at han var ved at færdiggøre sin læreruddannelse på Aalborg Lærerseminarium. Lærerseminariet lancerede på det tidspunkt læreruddannelsen som e-læring, og inden længe fulgte pædagogseminariet og flere linier på universitetet efter. En sådan mulighed ville Brian Mosegaard gerne havde haft. Det var for familien en økonomisk hård situation, at den ene part skulle gå fra et velbetalt job til en lav studieydelse, men læreruddannelsen var en uddannelse Brian havde drømt om, og han måtte bare følge sin drøm. 

Brian var overbevist om at fjernundervisning ville blive fremtidens foretrukne læringsmetode, og han blev grebet af tanken om at starte en ny og anderledes privatskole, inden for sundhed og wellness, ud fra et helt nyt læringsperspektiv. Han ville gerne tilbyde både uddannelser og kurser som blandet e-læring, og ønskede dermed at henvende sig til de, som han selv, der gerne ville studere, samtidig med, at de passede job og familie. Brian ville også gerne målrette uddannelserne til voksne, som havde længere erhvervserfaring, og evt. forudgående uddannelser. Ligeledes ønskede han, at skabe en bæredygtig netbaseret uddannelsesinstitution, som var kvalitetsorienteret og med en læringsplatform, der skabte de bedste forudsætninger for læring gennem nettet. Allerede dengang blev værdierne om bæredygtige uddannelser, uddannelse for alle uanset bopæl og én til én undervisning brugt som grundsten til de kommende uddannelser.

Senere blev alle uddannelser opbygget og struktureret efter Uddannelses- og Forskningsministeriet, dengang Undervisningsministeriets, rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser, for at målrette uddannelserne til senere SU-vurdering.

“At vi fra start havde struktureret uddannelserne ud fra rammerne for SU-vurdering af private uddannelser, har uden tvivl medvirket til at kunne opnå den fine niveauvurdering i forhold til Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.” Brian Mosegaard 

Efter læringsfundamentet var støbt, blev der etableret et samarbejde med Aalborg Universitets eksperter i e-læring, og her blev idéen mødt med kolossal positivitet og engagement. Med sammenkoblingen af universitetets e-learningsekspertise og Brian Mosegaards læringskompetencer blev Innowell nu en realitet. I 2001 påbegyndte Brian  planlægnings- og udviklingsfasen og i 2005 åbnede Innowell officielt.

“Vi opfatter os som pionerer inden for blandet e-læring. Før Innowell var der ikke mange, der kunne forestille sig uddannelser med praktiske elementer, skulle udbydes på blandet e-læring. Vi har mødt stor modstand mod e-læring fra mange sider, men med denne vurdering i hånden håber vi, at mange flere nu får øjnene op for, hvor fantastisk et didaktisk og pædagogisk læringsværktøj e-læring er!” Brian Mosegaard

Udviklingen hos Innowell står ikke stille. Værdistyret ledelse, kvalitetssikring og evalueringer er nøgleordene, lyder det begejstret fra Brian Mosegaard. Brian ser netop disse som kilden til den udvikling af uddannelserne, der konstant foregår på baggrund af de studerendes tilbagemeldinger og de kompetente og dygtige medarbejdere, der har e-læring under huden. 

“Jeg er utrolig glad og stolt over Innowell, vores engagerede medarbejdere, og de mange tilfredse studerende og uddannede, og takker for deres støtte, som er en stor inspiration.” Skoleleder Brian Mosegaard.

To view this video from www.youtube.com, please give your consent at the top of this page.Forstå hvad akkreditering er på to minutter

Nøgleord

Kontakter

Brian Mosegaard
Søndergade 33
9320 Hjallerup
info@innowell.net
T: 98901080 mandag-torsdag 9-16

Billeder

Links

Information om Innowell

Innowell
Søndergade 33
9320 Hjallerup

https://innowell.net/

Innowell er en online uddannelsesinstitution, der udbyder bæredygtige sundheds- og wellnessuddannelser på blandet e-læring.

Innowell udbyder uddannelser til fodplejer, kosmetolog og massør, samt kortere kurser indenfor samme. Envidere udbydes sundhedsfaglige enkeltfag som fx anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi m.m.

Innowell

Søndergade 33

9320 Hjallerup

T: 98901080 mandag-torsdag 9-16

Mail: info@innowell.net

Web: innowell.net