Danmarks ErhvervsfremmebestyrelseDanmarks Erhvervsfremmebestyrelse

82,5 mio. kr. til omstilling: Grønne virksomheder og cirkulær økonomi skal skabe vækst og øge konkurrenceevnen

Del
Grøn omstilling og cirkulær økonomi i virksomheder kan blive en vigtig vækstmotor i tiden efter COVID-19 og bidrage til at opfylde Danmarks klimamål. Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 82,5 mio. kr. til en markant indsats på området.

Verdens globale udfordringer på miljø- og klimaområdet stiller krav om nye, grønne løsninger og produkter i de næste mange år. Og grøn omstilling og cirkulær økonomi kan på langt sigt blive et vækstområde for danske virksomheder, som efter COVID-19-krisen oplever økonomisk usikkerhed, nye forbrugervaner, forandrede markeder og forretningsmodeller, der ikke længere holder.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skubber nu på denne udvikling med en landsdækkende indsats til 82,5 mio. kr. Indsatsen sætter fokus på især nye, grønne værdikædesamarbejder og industrielle symbioser, der skal vise små og mellemstore virksomheder vejen mod grønnere og mere bæredygtige produkter og løsninger.

Indsatsen skal bidrage til at realisere en række af erhvervslivets anbefalinger fra de 13 klimapartnerskaber og ambitionerne i klimaloven.

Eksistensgrundlaget er truet

For mange virksomheder rokker tab af omsætning og arbejdspladser samt den generelle usikkerhed om fremtiden efter COVID-19 fundamentalt ved eksistensgrundlaget. Mange virksomheder skal gentænke deres forretningsgrundlag, og det åbner både for de grønne muligheder siger formanden for erhvervsfremmebestyrelsen, Jakob Riis:

”Det ser ud til, at pandemien har løsnet sit tag i os, og vi kan igen tage fat på den grønne omstilling, som rummer store vækstmuligheder for danske virksomheder – både herhjemme og internationalt,” siger Jakob Riis og uddyber:

”Vi har en målsætning om at få grøn omstilling og cirkulær økonomi bredt ud i erhvervslivet – på tværs af brancher og i hele landet. Og vi tror på, at innovative grønne og cirkulære løsninger kan blive en løftestang mod stærkere konkurrenceevne og mere vækst i virksomhederne. Samtidig kan nye, grønne og cirkulære løsninger og produkter, der reducerer forbruget af energi og materialer, gøre virksomhederne mere robuste.”

Indsatsen skal styrke virksomhedernes forretningsgrundlag ved at fremme nye samarbejder mellem virksomheder og andre aktører inden for og på tværs af værdikæder, så nye løsninger og forretningsmuligheder kan udvikles.

Desuden kan genanvendelse af biprodukter og affald føre til nye symbioser, partnerskaber og samarbejder inden for og på tværs af eksisterende værdikæder og brancher, fx design, produktion, vedligeholdelse, reparation og genbrug, genanvendelse, mv.

Ligeledes vil der være fokus på sektorer, hvor styrkede værdikæder og industrielle symbioser kan have en særlig effekt på grøn omstilling og bæredygtighed. Det gælder blandt andet tekstil, byggeri, fødevarer, plastik, affald eller andre brancher, hvor klimapartnerskaberne har anvist store grønne og cirkulære vækstpotentialer.

Klimapartnerskab: Ingen virksomhed uden bæredygtighed

For Camilla Haustrup Hermansen, formand for klimapartnerskabet ”Affald, vand og cirkulær økonomi” og direktør og medejer i familievirksomheden Plus Pack A/S i Odense, kommer indsatsen på det helt rigtige tidspunkt for virksomhederne.

”Det bliver svært at drive virksomhed fremover uden at indtænke klimahensyn og bæredygtighed i kerneforretningen. Forbrugerne efterspørger i stigende grad grønne og bæredygtige produkter og ydelser, og hvis vi skal nå klimamålet i 2030, skal flere virksomheder være med til at tage et større ansvar i omstillingen til en cirkulær økonomi. Derfor er det godt, at der nu kommer en indsats, der kan hjælpe virksomhederne med at skabe grønne og cirkulære værdikæder, forretningsmodeller, netværk og partnerskaber,” siger Camilla Haustrup Hermansen.

Den nye indsats understreger det markante fokus, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på grøn omstilling og cirkulær økonomi. I 2019 støttede bestyrelsen det landsdækkende projekt ”Grøn Cirkulær Omstilling” med næsten 100 mio. kr.

I den nye indsats kan både landsdækkende og lokalt afgrænsede projekter støttes, og som noget nyt kan der også søges om tilskud til konsulenthjælp til implementering af løsninger og strategier samt 1:1-samarbejder mellem SMV’er og store virksomheder.

Fakta om indsatsen og tidsplan

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde den 28. maj 2020 afsat op til 82,5 mio. kr. til erhvervsfremmeprojekter inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi i små og mellemstore virksomheder - primært med fokus på grønne værdikædesamarbejder, industrielle symbioser m.v.:

  • Indsatsen finansieres med 59,5 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 23 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.
  • Nye erhvervsfremmeprojekter kan søge midler fra puljen, og også eksisterende projekter kan ansøge om tillægsbevilling.
  • Ansøgninger forventes behandlet på bestyrelsens møde den 5. november 2020, hvorefter ansøgere vil få meddelt tilsagn eller afslag.

Læs mere om indsatsen på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside. 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om indsatsen for ”Grøn omstilling og cirkulær økonomi”, kan du tage kontakt til følgende i sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

  • Chefkonsulent Hans Henrik Nørgaard på 35 29 17 55 og haheno@erst.dk
  • Fuldmægtig Nina Alkærsig Jensen på 35 29 19 56 og ninjen@erst.dk.

Nøgleord

Information om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

3529 1700https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bidrage til at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv. Det sker ved at fremme en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret erhvervsfremme- og turismeindsats for virksomheder på tværs af hele Danmark.   

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsætter og finansierer decentrale erhvervsfremmeindsatser, der tager højde for forskelle i de regionale og lokale erhvervsmæssige udfordringer, muligheder og prioriteter.

 

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum