Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

233 mio. kroner til ny energiteknologi

Del
EUDP uddeler 233,6 mio. kroner til fremtidens løsninger inden for energiteknologi. 46 projekter har fået støtte gennem EUDP-programmet, som skal understøtte fremtidens effektive og klimavenlige energiløsninger.

En robot, der kan reparere vingerne på havvindmøller, og klimavenlig ammoniak. Det er to af de projekter, der nu får støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) i forbindelse med den anden ansøgningsrunde i 2018. EUDP støtter hvert år projekter, der kan gøre vores energiløsninger mere klimavenlige og effektive.

”Regeringen har stort fokus på udviklingen af fremtidens energiteknologier, som skal være med til at sikre den grønne omstilling af vores energisektor og gøre Danmark til et lavemissionssamfund i 2050. Med de 233 mio. kr. fra EUDP, der nu er uddelt til i alt 46 projekter, bidrager vi helt konkret til at fremme den grønne omstilling, samtidig med at vi styrker vores position som grønt foregangsland og bidrager til yderligere vækst og arbejdspladser i energisektoren,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

I alt har 104 projekter søgt om støtte i denne runde, og 46 af dem har nu fået støttekroner.

Støtte til robotter og klimavenlig ammoniak

Skader på offshore vindmøllevinger er et stigende problem i branchen, der medfører øgede vedligeholdelsesomkostninger. Vingeforkanten på en offshore vindmølle holder typisk 3 år, inden den skal repareres. Reparationer på vindmøllervinger udføres i dag af specialuddannede rebteknikere, der hænger i tovværk langs vingen og/eller står på svævende platforme. Reparationen kan derfor i dag kun ske under meget gode vejrforhold.

Rope Robotics har opfundet og patenteret verdens første robot til at udføre alle faser af vedligehold og reparation af vindmøllevinger. Robotten forventes at kunne nedbringe både reparationstiden og prisen på vingereparationer.

Af øvrige projekter kan nævnes en ny og klimavenlig produktion af ammoniak. Projektet skal bl.a. teste ammoniakkens evne som brændstof og som medie til energilagring, så afhængigheden af fossile brændsler mindskes. Projektet ledes af bl.a. Haldor Topsøe, der er verdensførende inden for elektrolyse.

 

For hver støttekrone til de gode energiteknologiske ideer, vi har her i Danmark, øger vi i gennemsnit eksporten med to kroner.  EUDP spiller derfor en central rolle for dansk eksport af fremtidens energiløsninger. Jeg er meget tilfreds med, at vi med energiaftalen sikrer, at EUDP-midlerne forhøjes og fastholdes på et højt niveau i de kommende år,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

EUDP skal i 2019 uddele i alt mere end. 430 mio. kr. Første ansøgningsrunde til EUDP i 2019 har frist 1. marts.

Fakta:

EUDP støtter hvert år udvikling og demonstration af ny energiteknologi, der bidrager til at gøre Danmark mere energieffektiv og uafhængig af fossile brændsler i 2050 og samtidig skaber vækst og arbejdspladser.

EUDP giver tilsagn om støtte på 233,6mio. kroner i denne ansøgningsrunde til projekter inden for udvikling og demonstration af energiteknologi.

Tilskuddene gives til projekter inden for teknologiområder som blandt andet vindkraft, solenergi og energieffektivitet

Projektejerne bidrager selv med 147 mio. kr. til projekterne.

De to omtalte projekter har fået tilsagn om støtte på henholdsvis 16 mio. kr. (Rope Robotics ApS) og 15,9 mio. kr. (Haldor Topsøe).

Der var søgt støtte for i alt 592,3 mio. kr. i denne ansøgningsrunde.

Kontakt:

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Pressechef Jesper Caruso
4172 9184
jesca@efkm.dk

Haldor Topsøe

John Bøgild Hansen

jbh@topsoe.com

2275 4072

Rope Robotics

Hans Laurberg

hans@roperobotics.com

22426740

Information om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Holmens Kanal 20
1060 København K

41723805http://kefm.dk

I Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet arbejder vi for målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i Danmark i 2030 og for et visionært, grønt lederskab både i Danmark og ude i verden.

Følg pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye