Kræftens Bekæmpelse

Forskning bringer ny viden om mulige årsager til børneleukæmi

Del
Leukæmi er den hyppigste kræftform hos børn, selv om den heldigvis stadig er sjælden. I dag ved man imidlertid kun lidt om årsagerne. Forskning fra Kræftens Bekæmpelse peger nu på en statistisk sammenhæng mellem morens brug af hormoner op til eller under graviditeten og forekomst af sygdommen. Resultaterne er netop offentliggjort i et af verdens førende medicinske tidsskrifter, Lancet Oncology.

Til redaktionen: Undersøgelsen, vi omtaler i pressemeddelelsen, behandler et følsomt emne. Vi håber, I vil tage de nødvendige forbehold og bevare de rette proportioner i jeres omtale af den. En af Kræftens Bekæmpelses grundværdier er, at vi deler vores viden med danskerne, og at det sker på et sagligt grundlag. På forhånd tak.        

----------------------------------------------------------------------------

Jo mere viden man har om årsagerne til kræft, jo bedre er mulighederne for at forebygge sygdommen. Derfor har forskere fra Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet forsøgt at finde ud af, hvad der kan påvirke risikoen for at børn får leukæmi.

Tidligere forskning har vist, at blandt børn, der bliver udsat for en bestemt type af det kvindelige kønshormon, østrogen, under graviditeten, er der en øget forekomst af kræft. I den nye forskning har forskerne derfor undersøgt, om der er en sammenhæng mellem andre typer af hormoner op til eller under graviditeten, og forekomsten af leukæmi.

Det har de gjort ved at undersøge en af de vigtige kilder til hormoner, som kroppen ikke selv danner, nemlig kvindens brug af prævention med hormon – det vil sige eksempelvis p-piller og spiral med hormon.

Postdoc Marie Hargreave fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, som har stået i spidsen for den nye forskning, forklarer:

– Resultaterne peger på en sammenhæng mellem kvinders brug af prævention med hormoner og udvikling af leukæmi hos deres børn. Det er interessant, fordi det kan være med til at øge vores forståelse af de mulige årsager til leukæmi hos børn. På længere sigt kan det måske føre til bedre muligheder for at forebygge sygdommen, siger Marie Hargreave.

Gynækologer: Resultatet må ikke skræmme fra brug af p-piller

Selv om budskabet i de nye resultater kan virke voldsomt, er det vigtigt at se nuanceret på de nye resultater. Det fremhæver Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), som er talsmænd for de danske gynækologer.

Her opfordrer man til at tolke de nye resultater med stor varsomhed. DSOG håber, ligesom forskerne bag studiet, at resultaterne, sammen med kommende studier kan bidrage til en bedre forståelse af årsagerne til en sjælden men meget alvorlig sygdom, og de understreger at resultatet ikke må bruges til at skræmme kvinder fra at bruge p-piller.

Du kan læse hele kommentaren fra DSOG i boksen længere nede på siden

Vigtig viden

Det nye studie er det første store studie, som har vist en statistisk sammenhæng mellem brug af hormonprævention blandt mødrene og en højere forekomst af leukæmi blandt børnene. I sådanne tilfælde er det standard indenfor forskningsverdenen, at gentage undersøgelsen i eksempelvis andre lande, for at teste om resultaterne kan genfindes.

For selv om forskerne i den nye undersøgelse har forsøgt at tage højde for alle de faktorer, man kender til som kan påvirke risikoen for børneleukæmi, er det nødvendigt at have flere undersøgelser, som viser samme resultat. På den måde kan man være mere sikker på, at sammenhængen kan forklares af biologi og ikke af eksempelvis særlige karakteristika blandt de kvinder, der bruger hormonel prævention, lige op til graviditeten eller under graviditeten i forhold til dem der ikke benytter hormonel prævention.

Selv hvis nye studier bekræfter sammenhængen mellem hormonprævention og en øget forekomst af børneleukæmi, er det stadig værd at huske, at leukæmi hos børn er en sjælden sygdom, og det derfor er meget få børn, som dette fund kan have en betydning for, forklarer Marie Hargreave:

– Der er lidt over 50 børn om året i Danmark der får konstateret leukæmi. Vores resultater viste at for hver cirka 50.000 børn der blev født af mødre, der havde brugt hormonprævention tæt på eller under graviditeten, blev der født et barn mere med leukæmi, end i gruppen af kvinder, der ikke havde brugt prævention med hormoner, siger Marie Hargreave.

Det nye studie er baseret på registerdata, hvor forskerne har set på alle de børn, der er født i Danmark i perioden 1996-2014. Gennem receptregisteret har forskerne fået oplysninger om mødrenes forbrug af hormonprævention. Der blev født i alt knap 1,2 mio. børn i perioden, og i den tid blev 606 børn syge af leukæmi.

Risikoen for leukæmi steg, jo tættere på graviditeten mødrene havde brugt hormonprævention. Den største risiko sås, hvis moderen havde fortsat brugen under graviditeten – fordi hun eksempelvis ikke har vidst, at hun var gravid.

Videre forskning

I dag kender man stort set ingen risikofaktorer i miljøet i forhold til leukæmi hos børn – den eneste sikre sammenhæng er vist for bestråling under graviditeten. Susanne Krüger Kjær, der er medforfatter på studiet samt forskningsleder ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og professor i gynækologi på Rigshospitalet, påpeger hvor vigtig forskning i årsager til børnekræft er:

– På trods af forbedrede behandlingsmuligheder er børnekræft den sygdom, der fører til flest dødsfald blandt børn i den vestlige verden i dag, og derfor er forskning i årsager og dermed forskning i mulig forebyggelse yderst relevant. Vi håber, at de nye resultater kan bidrage til at vi kommer nærmere en forklaring på hvorfor visse typer af børnekræft opstår og dermed at vi på sigt kan komme nærmere en mulighed for forebyggelse, siger hun. Susanne Krüger Kjær understreger også, at det er vigtigt at kvinder ikke på det nuværende grundlag skræmmes fra at bruge hormon-prævention.

Resultaterne er offentliggjort her: Hargreave M et al.: Maternal use of hormonal contraception and risk of childhood leukaemia – a nationwide population-based cohort study. Lancet Oncology

-------------------------------------------------------------------------------

BOKS

Bag om forskningen

Forskerne har undersøgt prævention, der indeholder enten østrogen og gestagen samlet, eller prævention kun med gestagen, og forskerne har taget højde for nogle af de andre faktorer, der kunne tænkes at påvirke resultaterne.

Overordnet fandt man en øget forekomst af leukæmi i gruppen, der havde taget hormonprævention lige op til eller under graviditeten.

Forekomsten var øget ved de hyppigst anvendte former for hormonprævention, som er dem, der indeholder østrogen (p-piller). Kun for typen non-lymfatisk leukæmi (akut myleoid leukæmi) sås en forøget risiko mens der ikke var en forøget risiko af lymfatisk leukæmi. 

Undersøgelsen er den første store undersøgelse, hvor forskerne har benyttet registre til at undersøge en mulig sammenhæng mellem hormonprævention og forekomst af leukæmi hos børn. Tidligere studier har været baseret på spørgeskemaer, hvilket giver langt mere usikre resultater. Her viste nogle studier en sammenhæng, mens andre ikke gjorde.

-----------------------------------------------------------------------------

Forskerne samarbejder

Den nye forskning er blevet til i et samarbejde mellem forskere fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og Rigshospitalet, Københavns Universitet.

------------------------------------------------------------------------------

BOKS:

Det mener Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) 

Sammenhængen mellem indløste recepter på bl.a. p-piller og senere risiko for børneleukæmi

Et dansk observationelt studie netop publiceret i Lancet Oncology har undersøgt sammenhængen mellem indløste recepter på bl.a. p-piller og en senere risiko for børneleukæmi. 

DSOG mener, at studiet skal tolkes med stor varsomhed på trods af, at studiet er veludført og kommer fra en kompetent forskningsgruppe. 

Studiet bruger data fra flere danske administrative registre, og generelt vil de sammenhænge, man finder i sådanne studier, ikke altid være udtryk for årsags-virkningssammenhænge. I det specifikke studie vil de kvinder, der indløste en recept på f.eks. p-piller tidligt i deres graviditet, jo som hovedregel ikke have planlagt denne graviditet. Kvinder med en ikke-planlagt graviditet har gennemsnitligt en hel anden livsførelse end kvinder, som planlægger at blive gravide, f.eks. i forhold til indtag af vitaminer, tobak, alkohol etc. Disse faktorer kan formentligt have indvirkning på det ufødte barns senere risiko for udvikling af en række sygdomme, og det er faktorer, man ikke fuldstændigt kan korrigere for i registerstudier. 

Derudover er det afgørende for vurderingen af studiet, at selv hvis studiets resultater fortæller om en reel sammenhæng mellem p-piller og en senere risiko for børneleukæmi, er der tale om en særdeles lav risiko (ca. 1 barn pr. ca. 50.000 kvinde, der bliver ikke-planlagt gravid under behandling med p-piller). Forfatterne understreger selv disse faktorer.

DSOG opfordrer derfor til at den i det danske studie påviste sammenhæng mellem indløste recepter på p-piller og børneleukæmi testes i andre store registerstudier førend der tolkes yderligere på disse data. Studiet kan forhåbentlig sammen med kommende studier bidrage til en bedre forståelse af årsagerne til en sjælden, men meget alvorlig sygdom. 

Endelig må resultatet ikke bruges til at skræmme kvinder fra at bruge p-piller, da den viste risiko er særdeles lav.

Hanne Brix Westergaard

formand for DSOG

Kontakter

Marie Hargreave, postdoc Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, mobil: 5170 2176, e-mail: mariehar@cancer.dk


Mette Weber, Kommunikationsrådgiver ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, Mobil: 2895 2828, e-mail: mvw@cancer.dk

Information om Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 Kbh Ø

http://www.cancer.dk
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye