Gymnasieskolernes Lærerforening

12 i matematik er ikke altid nok for at komme i gymnasiet

Del

Det viser ny undersøgelse fra Gymnasieskolernes Lærerforening

En ny undersøgelse fra Gymnasieskolernes Lærerforening viser, at hvis regeringens krav om karakteren 4 i dansk og 4 i matematik ville have udelukket hver 10. elev, der blev optaget i de gymnasiale uddannelser i 2014. Det svarer til, at ca. 5.600 unge ikke var kommet ind.

En tredjedel af disse unge havde 7 eller derover i det ene af fagene. 11 pct. af de udelukkede unge havde 7 eller mere i matematik. Faktisk havde 120 unge karakteren 10 eller 12 i matematik.

7 eller derover i et fagene dansk eller matematik
- udelukkes på det andet fag

   Antal  Pct af de udelukkede
 7-10 i matematik  530  9%
 10-12 i matematik  120  2%
 7-10 i dansk  1.130  20%
 10-12 i dansk  50  1%
 Samlet over 7 i et af fagene  1.830  33%

Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, finder, at når elever med 10 eller 12 i matematik kan blive udelukket fra at tage en gymnasieuddannelse, er regeringens forslag til karakterkrav helt skævt.

”Der skal ikke flere i gymnasiet, og eleverne skal have en god faglig ballast,” siger GL-formanden.

Hun hæfter sig ved, at elever kan være dygtige i matematik, men være udfordrede i dansk. Den udfordring kan de gymnasiale uddannelser godt håndtere, fastslår Annette Nordstrøm Hansen.

Karakterkrav er et uddannelsespolitisk fejlskud

 GL-formanden foreslår, at alle unge tilbydes en god uddannelsesvejledning, og at man styrker den uddannelsesparathedsvurdering, som eleverne får i folkeskolen. Det er ikke tilstrækkeligt, at vejledningen er forbeholdt de 27%, der ikke bliver erklæret uddannelsesparat i 8. klasse. Eleverne skal vælge den uddannelse, der er rigtig for den enkelte, ud fra en helhedsvurdering af elevens faglige, sociale og personlige kompetencer. Ligeledes er det nødvendigt, at eleven er motiveret for uddannelsen. En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut sidste år viste, at elevernes motivation er mindst lige så vigtig som deres faglige niveau.

”Hvis en elev kommer ind med gode karakterer, men ikke er motiveret for at lære i gymnasiet, skal eleven ikke i gymnasiet,” mener Annette Nordstrøm Hansen og fortsætter: ”Derfor er karakterkrav en for snæver tilgang. Når man så oven i købet kun ser på dansk og matematik, risikerer man at skævvride hele forudsætningen for den almene dannelse og folkeskolen. Hvis det kun er dansk og matematik, der tæller, vil der være elever, som i 8. og 9. klasse ikke vil yde en indsats for at blive dygtig nok i fx engelsk, tysk og fysik. Det får vi hverken dygtige ingeniører eller sprogfolk ud af.”

GL’s undersøgelse viser endvidere, at et karakterkrav på fire vil ramme socialt meget skævt. Mens det kun er 3 pct. af eleverne med højtuddannede forældre, der ikke kan opfylde karakterkravet, udelukkes

20 pct. af de uddannelsesfremmede elever ved et karakterkrav på 4 i henholdsvis dansk og matematik. 

Forskel på forældres uddannelsesbaggrund

   BA/LVU/Phd under karakterkrav  Andel af BA/LVU/Phd under karakterkrav Uddannelsesfremmede under karakterkrav Andel af uddannelsesfremmede under karakterkrav 
 HF  60  17%  750  39%
 HHX  20  4%  200  15%
 HTX  20  4%  70  10%
 STX m.fl.  130  2%  440  13%
 Samlet  230  3%  1.460  20%

GL-formanden opfordrer politikerne til at indgå et bredt forlig. Det vil gavne både eleverne, gymnasieuddannelserne og samfundet.

Nøgleord

Kontakter

Yderligere information hos
formand for Gymnasieskolernes Lærerforening
Annette Nordstrøm Hansen
tlf. 26 24 71 04
anh@gl.org

Vedhæftede filer

Links

Information om Gymnasieskolernes Lærerforening

Gymnasieskolernes Lærerforening
Vesterbrogade 16
1620 København V

http://www.gl.org

Gymnasielærernes faglige organisation

Følg pressemeddelelser fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Fagligheden er hverken steget eller faldet i gymnasiet de seneste 50 år25.5.2018 08:54pressemeddelelse

viser undersøgelse fra EVA. Gymnasielærernes formand, Annette Nordstrøm Hansen: "Jeg er meget tilfreds med, at undersøgelsen dokumenterer, at de gymnasiale uddannelser er fleksible og i stand til at honorere skiftende krav til det, vi bliver bedt om at levere fagligt. Det viser, at gymnasiet ikke er en statisk størrelse, men en uddannelsesinstitution, der er i stand til at flytte sig og følge med tiden og indfri de politiske krav. Det er en vigtig lære af undersøgelsen."

GL-formand: Demokratiundersøgelse skal tages med store forbehold30.1.2018 23:18pressemeddelelse

GL har netop har holdt møde med bl.a. rektorer fra flere skoler, hvor eleverne har en anden etnisk baggrund end dansk. ”Vi talte om udfordringerne på de skoler, og skolerne understregede, at problemer med social kontrol eller problemer i forhold til elevernes religiøse baggrund ikke fylder i dagligdagen. Hvis der er enkelte elever, som udtrykker sig antidemokratisk, så skal det selvfølgelig tages alvorligt, men ifølge skolerne er det ikke en hverdag, de kan genkende”, siger Annette Nordstrøm Hansen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum