Rambøll

Borgerne til kommunalpolitikerne: Vi vil have renere luft, tryghed mod kriminalitet og billigere boliger

Del
Ny undersøgelse viser, at der er store huller imellem, hvad borgerne mener har afgørende betydning for deres livskvalitet i byerne, og hvad borgerne oplever, at kommunerne leverer. Men der er også områder, hvor borgerne er rigtig godt tilfredse.

Ren luft. Boliger der er til at betale. Og mere tryghed mod kriminalitet.

Det er øverst på borgernes liste til de nyvalgte kommunalpolitikere over, hvad der gør en by attraktiv at bo og leve i, viser en ny undersøgelse som YouGov har foretaget for rådgivningsvirksomheden Rambøll.

YouGov og Rambøll har spurgt mere end 3.200 borgere i syv af Danmarks største byer om, hvad der gør en by attraktiv at bo i, hvordan deres egen by klarer sig, og hvad kommunen bør prioritere fremover inden for 31 forskellige områder.

Stort ønske om billige boliger
Allervigtigst for om en by er attraktiv at bo i er, om der er ren luft. Hele 74 procent af byboerne peger på, at det har stor eller afgørende betydning, og kun 42 procent mener, at kommunen opfylder dette kriterie. Værst ser det ud hos københavnerne, hvor kun 15 procent mener, at der er ren luft i byen.

Herefter følger tryghed mod at blive udsat for kriminalitet; 73 procent af byboerne peger på det, og kun 36 procent mener, at kommunen lever op til det. Odense er den by, hvor borgerne føler sig mindst trygge over for kriminalitet - kun 27 procent af Odense-borgeren mener, at kommunen gør tilstrækkeligt for at sikre deres tryghed.

Det største hul mellem borgernes ønsker og opfattelse af virkeligheden er dog i spørgsmålet om adgang til boliger til fornuftige priser. 70 procent peger på dette element som afgørende for om deres by er attraktiv at bo i, mens kun 24 procent mener, at deres by rent faktisk har boliger til fornuftige priser – et gap på 46 procentpoint. Både københavnerne og aarhusianerne er markant mere utilfredse med boligpriserne i deres by en gennemsnittet. I København mener kun 11 procent, at der er boliger til fornuftige priser, hvor det tilsvarende tal for Aarhus er 13 procent.

Grønne områder højt på dagsordenen
Omvendt er der også områder, der er højt prioriteret, og hvor borgerne synes, at kommunerne gør det rigtig godt. Det mest markante er grønne områder. Her mener 68 procent, at nærhed til grønne områder er af stor eller afgørende betydning for dem, og 70 procent mener, at kommunen opfylder dette.

Nærhed til grønne områder er faktisk det allervigtigste element hos borgerne i København, når de bliver bedt om kun at vælge, hvilke fem områder, der har afgørende betydning for, om deres by er attraktiv er bo og leve. 

De danske byboere er også tilfredse med adgangen til henholdsvis vild natur og til hav, sø og andre blå områder. Over halvdelen føler, at det er af stor eller afgørende betydning, og henholdsvis 59 og 66 procent føler, at kommunen lever op til det i høj grad eller i meget høj grad. Det er især århusianere, der lægger vægt på det blå element.

Men selv om borgerne er tilfredse på disse blå-grønne områder, skal kommunalpolitikerne ikke tro, at de kan hvile på laurbærerne. Borgerne synes nemlig, at elementerne fortsat skal prioriteres højt.

Ekspert: Giv borgerne hjælp til selvhjælp
Ekspert i bæredygtig samfunds- og byudvikling, executive director i Rambøll Management Consulting Henrik Seiding ser tallene som udtryk for, at borgerne ønsker sammenhæng i samfundet - og både økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed.

”Når ren luft, grønne områder og andre miljøspørgsmål ligger så højt, viser det, at klimaændringerne og den grønne omstilling til vedvarende energi ikke kun er noget fjernt globalt, men i høj grad også er noget, som optager folk lokalt. Borgerne forventer, at deres lokalpolitikere indtænker klimaspørgsmålet i den kommunale dagligdag. På samme måde viser prioriteringen af for eksempel billigere boliger og tryghed mod kriminalitet, at borgerne er optaget af den sociale bæredygtighed i deres by," siger Henrik Seiding.

Seiding tilføjer, at kommunalpolitikerne ikke kun bør bruge undersøgelsen til, hvad de kan gøre bedre for borgerne – men også til at stille krav den anden vej og prøve at få borgerne til at tage mere medansvar.

”Borgerne bør ikke kun spørge, hvad deres by kan gøre for dem – men også, hvad de kan gøre for deres by. For eksempel hjælpe med at holde grønne områder renere eller lade bilen stå ind imellem. Men også hvordan man som borger kan tage et socialt medansvar i folkeskolen, over for udsatte borgere eller de ældre. Hvis alle gør lidt mere, bliver det til ganske meget samlet”, påpeger Henrik Seiding.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen ”Hvad gør en by attraktiv at leve i” er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Rambøll. Der er i alt gennemført 3.223 interviews baseret på online spørgeskema med danskere over 18 år i byerne København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Vejle og Køge i perioden 22. september til 2. oktober 2017.

I undersøgelsen er danskerne på baggrund af 31 faktorer blevet spurgt, hvad der gør en by attraktiv at leve i, hvordan deres by klarer sig på området, og hvilke faktorer kommunen bør prioriterer fremover. Interviewene er gennemført som panelundersøgelser og er vejet på baggrundsvariablerne alder, køn og geografi (by) på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik. Resultaterne er således repræsentative for befolkningen i relation til målgruppen. Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater vil Rambøll komme med anbefalinger til byerne i januar 2018.

Find hele undersøgelsen vedhæftet.

De 10 største gaps på tværs af byerne

Top 10 faktorer borgerne ønsker prioriteret på tværs af byerne

Kontakter

Maj Westh Johansen, majwj@ramboll.dk, +45 51611893

Billeder

Vedhæftede filer

Information om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Hannemanns Allé 53
2300 København S

http://www.ramboll.dk/

Om Rambøll
Rambøll er en førende international ingeniør- og rådgivningsvirksomhed grundlagt i Danmark i 1945. I dag beskæftiger Rambøll over 13.000 medarbejdere. Vi har en global tilstedeværelse med en stærk repræsentation i Norden, Storbritannien, Nordamerika, Mellemøsten og Asien-Stillehavsområdet. Med 300 kontorer i 35 lande kombinerer Rambøll lokal erfaring med global viden for kunne levere inspirerende løsninger, som gør en forskel for kunder, slutbrugerne og samfundet som helhed. Rambøll arbejder inden for områderne: Byggeri, transport, byudvikling, miljø, vand, energi, olie & gas samt managementrådgivning. Læs mere op www.ramboll.dk. Følg os på LinkedIn, Facebook og Twitter.