Danmarks ErhvervsfremmebestyrelseDanmarks Erhvervsfremmebestyrelse

105 mio. kr. skal styrke danske virksomheders eksport og konkurrencekraft

Del

Mange mindre virksomheder har brug for hjælp til øget professionalisering, digitalisering og kompetenceløft hos ledelse og medarbejdere, så de står stærkere rustet til eksport og øget konkurrence. Samtidig står tusinder af mindre ejerledede virksomheder over for et generationsskifte i de kommende år. Disse udfordringer imødekommes nu af to virksomhedsrettede indsatser til i alt 105 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Støtten går til to stærke og landsdækkende partnerskaber med henholdsvis Erhvervshus Midtjylland og Erhvervshus Sjælland i spidsen. Med støtten til indsatserne understreges erhvervshusenes centrale placering i arbejdet med at levere specialiseret erhvervsservice til danske SMV’er.

Indsatserne, der medfinansieres af EU’s Regionalfond, vil komme helt lokale virksomheder til gavn - fra den dygtige lokale smedevirksomhed, der skal styrke sin indtjening, over den lokale, men internationalt orienterede handelsvirksomhed til den familieejede kro, der står over for et generationsskifte. Og målet er fælles: Hundreder af mindre danske virksomheder skal have forløst deres potentiale for øget konkurrencekraft og bedre indtjening samt – for dem der er parate - klargøring til eksport.

”De mindre virksomheder er helt centrale i dansk erhvervsliv, og deres muligheder for at drive en sund forretning betyder meget for at sikre et Danmark i bedre balance. Det er afgørende, at det offentligt støttede erhvervsfremmesystem er tilstede og til gavn for de mindre og ofte ejerledede virksomheder. Nu kommer vi i samarbejde med erhvervshusene med to stærke indsatser, som jeg forventer mig meget af," siger Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Mindre virksomheder skal løftes mod mere eksport

Operatør på den landsdækkende indsats, der skal øge eksportparatheden i de mindre danske SMV’er, er Erhvervshus Midtjylland. Opgaven er stor, for mange mindre virksomheder har begrænset eller ingen eksport – og er ikke parate til at påbegynde en rejse mod internationalt samarbejde. Den kommende indsats støttes med 30 mio. kr. og er målrettet virksomheder med 10 til 50 ansatte i alle dele af Danmark.

Virksomhederne skal tilbydes konkret hjælp til at blive mere eksportparate gennem fx kompetenceudvikling, analyser af nye markeder, udvikling af konkrete eksportplaner og netværk med virksomheder, der har erfaring med eksport. Private rådgivere såvel som højtspecialiserede statslige aktører vil kunne bidrage til at sikre en højere grad af eksportparathed.

Formanden for Erhvervshus Midtjylland, Søren Olesen, der udover at være selvstændig erhvervsdrivende også er formand for erhvervs- og turismeudvalget i Holstebro Kommune, uddyber:

”De mindre virksomheder er ofte tilbageholdende med at sætte gang i eksport og internationalisering, fordi de mangler kompetencer og ressourcer. Det er et langt sejt træk at gøre sig parat til eksport. Jeg er glad for, at vi nu sammen med bl.a. private rådgivere kan tilbyde en landsdækkende indsats, der er skræddersyet den enkelte virksomheds behov. Indsatsen rækker både ud til dem, der er gået i gang, men mangler hjælp til at komme videre, og til dem, der har haft overvejelserne, men ikke har taget springet endnu.”

Danish Export Association bakker op om den kommende indsats:

”Det er helt rigtigt set at målrette rådgivningen specifikt mod den enkelte virksomhed og de konkrete problemstillinger, der er i forbindelse med opstart af eksport. Det kræver viden, kompetencer og netværk, som SMV’er har behov for støtte til at opnå. Får vi flere i gang med eksport, er det en gevinst for hele Danmark, så vi er glade for, at der kommer endnu en indsats på dette område,” siger Henrik Mørkholt Sørensen, formand for bestyrelsen i Danish Export Association.

Erhvervshus Sjælland er operatør på den anden landsdækkende indsats, der støttes med 75 mio. kr. Erhvervshuset tilbyder i partnerskab med alle øvrige erhvervshuse og deres lokale filialer en landsdækkende indsats, ”SMV: Professionalisering”. Her vil mindre virksomheder kunne få støtte til professionalisering, fx gennem dannelse af advisory boards og bestyrelser, opstart af ejer- og generationsskifter, igangsætning af omstruktureringer i virksomhederne mm. – udviklingsopgaver der ofte er svære at finde tid til i virksomhedernes pressede hverdag, hvor driften fylder meget. Omkring 600 mindre danske virksomheder med 3 til 50 ansatte ventes at få hjælp og rådgivning under denne indsats.

Fakta om indsatserne

Projektet ”Øget eksportparathed i SMV’er” med Erhvervshus Midtjylland som operatør gennemføres i et landsdækkende partnerskab med de øvrige erhvervshuse. Projektet støttes med op til 30 mio. kr., heraf 15 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 15 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Projektet ”SMV:Professionalisering” med Erhvervshus Sjælland som operatør gennemføres i et landsdækkende partnerskab med de øvrige erhvervshuse, SMVdanmark og CBS. Projektet støttes med op til 75 mio. kr., heraf 50 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 25 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

På Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside finder du beskrivelser af de to nye projekter

Læs mere om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses to SMV-indsatser her:

Øget eksportparathed i SMV’er

Øget konkurrencekraft i SMV’er

Kontaktinfo

Hvis du vil vide mere om de to indsatser, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Tonny Danielsen på 35 29 14 34 eller tondan@erst.dk

Information om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

3529 1717https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bidrage til at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv. Det sker ved at fremme en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret erhvervsfremme- og turismeindsats for virksomheder på tværs af hele Danmark.   

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsætter og finansierer decentrale erhvervsfremmeindsatser, der tager højde for forskelle i de regionale og lokale erhvervsmæssige udfordringer, muligheder og prioriteter.

 

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Styrket digitalisering skal geare virksomhederne til tiden efter COVID-19-krisen2.4.2020 09:26:24 CESTPressemeddelelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tildeler nu det succesfulde SMV:Digital-program 20 mio. kr. til en hurtig indsats for at styrke 200 mindre virksomheders digitalisering og e-handel. Digitalisering kan ikke afbøde konsekvenserne af COVID-19, men det kan gøre det enklere at drive virksomhed i en svær tid og muliggøre, at kunderne nås på nye måder. Samtidig kan investeringer i digitalisering og e-handel give virksomhederne et styrket udgangspunkt til tiden efter COVID-19-krisen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum