Beskæftigelsesministeriet

100 mio. kr. til sygefraværs-pakke: Skal give færre sygedage i det offentlige

Del

Ansatte i det offentlige havde i gennemsnit godt 11 sygedage i 2017. Regeringen vil afsætte 100 mio. kr. til at nedbringe sygefraværet.

Over 100 mio. kr. til offentlige arbejdspladser med højt sygefravær eller et særligt belastet arbejdsmiljø, et nyt rejsehold, bedre ledelsesinformation og nye videnspakker. Det er initiativer, som regeringen vil tage for at nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor.

I den offentlige sektor er der et stort potentiale for at bringe sygefraværet ned. I 2017 lå det på ca. 11,4 arbejdsdage i gennemsnit, hvilket svarer til lidt over 32.000 fuldtidsstillinger, viser en ny undersøgelse fra Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Og bliver det reduceret med bare én dag, vil det årligt svare til ca. 2.800 flere personer på arbejdspladserne i det offentlige.

Det potentiale skal der større fokus på at indfri, mener regeringen. Med reformsporet om ledelse og kompetence, som er en del af Sammenhængsreformen, vil regeringen derfor sætte gang i forskellige indsatser på tværs af kommuner, regioner og stat for at nedbringe sygefraværet.

Innovationsminister Sophie Løhde siger:

- Hvis vi får nedbragt antallet af sygedage blandt offentligt ansatte, vil det gavne den enkelte medarbejder, give trivslen et generelt løft på arbejdspladserne og betyde, at der skal bruges færre penge på vikarer. Det vil også give mere tid, som medarbejderne kan bruge på mere nærvær og endnu bedre service til borgerne. Derfor sætter vi ind nu med flere tiltag, så vi kan få et lavere sygefravær og mere velfærd.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Sygefraværet er et fokusområde for regeringen, og vi kan se, at der er mange sygedage nogle steder i det offentlige, og det skal vi gøre noget ved. Det er først og fremmest en ledelsesopgave at tilrettelægge arbejdet, så medarbejderne ikke bliver syge af at gå på arbejde. Derudover skal vi fra politisk hold også sætte ind, og det gør vi med en bred sygefraværs-pakke – blandt andet er der øremærket 100 mio. kr. til de offentlige arbejdspladser, hvor medarbejderne har højt sygefravær, eller arbejdsmiljøet er særligt belastet. Så vi kan få sygefraværet ned til glæde for den enkelte og for samfundet.

Selvom sygefravær og arbejdet for at nedbringe det har stor opmærksomhed i det offentlige, er der stor forskel på sygefraværet i det offentlige – både på tværs af og inden for sektorerne.

Eksempelvis viser undersøgelsen foretaget af Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet, at det gennemsnitlige sygefravær i kommunerne i 2017 var 12,8 dage, mens det i regionerne og i staten var henholdsvis 11,8 og 7,8 dage pr. fuldtidsansat.

Derfor vil regeringen lægge særlige kræfter der, hvor udfordringerne er store. For der er arbejdspladser, som kræver skræddersyede indsatser, fordi de har højt sygefravær eller et særligt belastet arbejdsmiljø. Her vil regeringen bruge 100 mio. kr. på særlige indsatser, som skal udvikles i samarbejde med KL og Danske Regioner, så de får størst mulig effekt.

Regeringen vil også oprette et rejsehold til arbejdspladser med konkrete udfordringer, bedre og hyppigere ledelsesinformation og videnspakker om forebyggelse af sygefravær til lokale arbejdspladser. Reformsporet står dog ikke alene, når det gælder regeringens fokus på sygefravær.

I år har regeringen nedsat et nationalt stresspanel, som skal komme med bud på, hvordan man kommer stress til livs.

Med finansloven for 2018 afsatte regeringen sammen med Dansk Folkeparti blandt andet 70 mio. kr. til at reducere sygefraværet i ældreplejen, og så er der drøftelser med forligskredsen bag sygedagpengereformen om bl.a. en tidlig indsats og opfølgning for sygemeldte.

Samtidig nedsatte regeringen i 2017 et ekspertudvalg om arbejdsmiljøindsatsen, som kom med anbefalinger i efteråret. Regeringen har på baggrund af ekspertudvalgets anbefalinger indledt politiske drøftelser om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

Læs analysen, som er vedhæftet.

Fakta om initiativerne i reformsporet

- 100 mio. kr. til indsatser på de arbejdspladser, som har et særligt belastet arbejdsmiljø eller udfordringer med højt sygefravær.

Derudover afsættes der penge til:

- Et rejsehold som et frivilligt tilbud til arbejdspladser med konkrete udfordringer, som derfor har brug for rådgivning. Rejseholdet oprettes for en periode på tre år og skal både hjælpe arbejdspladser og udbrede viden om, hvordan de kan reducere sygefraværet.

- Bedre og hyppigere ledelsesinformation, så arbejdspladserne får overblik over sygefraværet.

- Videnspakker til lokale arbejdspladser. De bruges som guides med viden om, hvordan man forebygger sygedage blandt personale og medarbejdere, og hvordan man kan fastholde medarbejdere under sygemelding, så de fortsat har en tilknytning til arbejdspladsen.

- Fælles mål med KL og Danske Regioner om, at sygefraværet i det offentlige skal falde år for år frem mod 2022. KL og Danske Regioner bliver inviteret til at indgå i et partnerskab om at gennemføre initiativerne og indfri målsætningen.

Kontakt Beskæftigelsesministeriet: 5123 2830

Finansministeriet: 4091 9878

Vedhæftede filer

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministerens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for november 201822.1.2019 08:59Pressemeddelelse

I november 2018 var der 2.767.800 personer i job. Ser man på den private sektor, er der kommet 3.200 flere job i november måned. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - I november kom der 3.200 flere private job. Ser man tilbage til sommeren 2015, er der i alt kommet 159.900 flere private job. Det er meget positivt. - Det danske arbejdsmarked vokser og vokser. Tager man højde for sæsonudsving, er antallet af lønmodtagere i den private sektor i gennemsnit steget med knap 3.900 personer, hver måned siden regeringen trådte til i sommeren 2015. Det er en glæde som minister at se, hvor stærkt den danske økonomi står. - Vi er nu klar til at sætte gang i et forsøg med at lade a-kasser få et større ansvar for at få ledige i job. A-kasserne får en historisk mulighed for at vise, hvad de kan, og jeg håber, at de griber chancen, så vi kan endnu flere ledige hurtigt tilbage i job. - Regeringen er også kommet med et ungeudspil, der skal gøre unges vej til uddannelse og job bedre. Vi vil

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum