Beskæftigelsesministeriet

100 millioner kroner skal styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen

Del

Med 100 millioner kroner sætter regeringen ind med styrket arbejdsmarkedsovervågning og koordinering af voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen på regionalt niveau, så virksomhederne kan få den nødvendige arbejdskraft.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik for godt et år siden en trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse med initiativer for i alt 2,5 mia. kr. Som et led i aftalen afsatte regeringen 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til at styrke overvågningen af arbejdsmarkedet og forbedre samarbejdet om voksen- og efteruddannelse (VEU) mellem kommunale jobcentre, virksomheder og erhvervsskoler.

Hidtil har skolernes kurser ikke i tilstrækkelig grad modsvaret virksomhedernes kompetencebehov, og jobcentrene har ikke været gode nok til at samarbejde om deres indkøb af kurser til ledige.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Mangel på kvalificeret arbejdskraft må ikke bremse væksten i Danmark. Vi opruster derfor voksen- og efteruddannelsesindsatsen i de regionale arbejdsmarkedsråd, som har en tæt føling med de lokale virksomheder og deres behov for arbejdskraft. Der skal være en langt bedre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel, når det gælder voksen- og efteruddannelser, så ledige kan få de kompetencer, virksomhederne rent faktisk efterspørger. Det kræver, at alle aktører kommer på banen og bliver bedre til at koordinere indsatsen på tværs. Målrettet opkvalificering er afgørende, hvis vi skal forebygge flaskehalse på det danske arbejdsmarked.

De otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) har derfor nu fået til opgave at indsamle oplysninger om virksomhedernes behov for kompetencer og samtidig koordinere jobcentrenes kursusindkøb hos erhvervsskolerne. Det skal sikre et bedre match mellem udbud og efterspørgsel af VEU-kurser indenfor områder med mangel på arbejdskraft.

Til det formål har STAR ansat omkring 30 VEU-koordinatorer, der skal hjælpe de regionale arbejdsmarkedsråd med opgaven. Koordinatorerne skal igangsætte regionale samarbejder om opkvalificering og vil bl.a. benytte sig af et nyt meldesystem, hvor virksomheder, kommuner og a-kasser mv. kan gøre opmærksom på deres behov. De oplysninger viderebringer koordinatorerne herefter til erhvervsskolerne og hjælper med at koordinere kurserne på tværs af kommuner. Koordinatorerne får også et nyt kompetenceværktøj, som er et centralt opslagsværk over virksomhedernes kompetencebehov inden for forskellige stillingsbetegnelser.

Det udvikles af STAR og ventes klart i efteråret 2019.

For yderligere information, kontakt Beskæftigelsesministeriets presseenhed på 51232830

Vedhæftede filer

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Stina Vrang Elias udpeget som formand for NFA8.2.2019 10:19:39Pressemeddelelse

Administrerende direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias er udpeget som ny bestyrelsesformand på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af NFA i henhold til ’Vedtægt for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø’. Stina Vrang Elias er udpeget for en 4-årig periode, som løber frem til og med 2022. Hun tager over efter professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet, der har været formand for NFA’s bestyrelse siden 2001. Beskæftigelsesminister Troels Lund siger: - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø får med Stina Vrang Elias en formand med stor viden og erfaring fra forsknings- og uddannelsesområdet og derudover et stort kendskab til det danske Arbejdsmarked. Jeg er helt sikker på, at Stina Vrang Elias er den rette til at omsætte forskningsresultater til praktiske løsninger, som kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne rundt omkring i virksomhederne. Det er en vigtig dagsord

Danmark undgår unødige regler – virksomheder sparer 1,8 mia. kr.4.2.2019 15:50:36Pressemeddelelse

Virksomhederne vil samlet set spare 1,8 mia. kr. om året som følge af regeringens fokus på overimplementering af lovgivning fra EU. Det viser en opgørelse over det, man har fået ud af arbejdet i bl.a. Implementeringsrådet (IR) og regeringens Implementeringsudvalg (IU). Langt størstedelen af pengene stammer fra Fødevare- og landbrugspakken fra 2015, som bl.a. implementerede det såkaldte nitratdirektiv mindre byrdefyldt i forhold til tidligere, hvilket i sig selv har givet 1,5 mia. kr. i årlige byrdelettelser. Selv om Fødevare- og landbrugspakken ikke er behandlet i regeringens Implementeringsudvalg, der blev oprettet kort før pakkens vedtagelse, er den et væsentligt bidrag til regeringens arbejde med at reducere byrder i forbindelse med EU-lovgivning. Redskaber, der nu er en integreret del af IU-arbejdet, blev anvendt til at afsøge muligheder for at ændre implementeringen af nitratdirektivet. Dertil kommer ca. 200 mio. kr. fra udvalgets arbejde med bl.a. at undersøge og ændre eksisteren

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum