Beskæftigelsesministeriet

100 millioner kroner skal styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen

Del

Med 100 millioner kroner sætter regeringen ind med styrket arbejdsmarkedsovervågning og koordinering af voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen på regionalt niveau, så virksomhederne kan få den nødvendige arbejdskraft.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik for godt et år siden en trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse med initiativer for i alt 2,5 mia. kr. Som et led i aftalen afsatte regeringen 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til at styrke overvågningen af arbejdsmarkedet og forbedre samarbejdet om voksen- og efteruddannelse (VEU) mellem kommunale jobcentre, virksomheder og erhvervsskoler.

Hidtil har skolernes kurser ikke i tilstrækkelig grad modsvaret virksomhedernes kompetencebehov, og jobcentrene har ikke været gode nok til at samarbejde om deres indkøb af kurser til ledige.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Mangel på kvalificeret arbejdskraft må ikke bremse væksten i Danmark. Vi opruster derfor voksen- og efteruddannelsesindsatsen i de regionale arbejdsmarkedsråd, som har en tæt føling med de lokale virksomheder og deres behov for arbejdskraft. Der skal være en langt bedre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel, når det gælder voksen- og efteruddannelser, så ledige kan få de kompetencer, virksomhederne rent faktisk efterspørger. Det kræver, at alle aktører kommer på banen og bliver bedre til at koordinere indsatsen på tværs. Målrettet opkvalificering er afgørende, hvis vi skal forebygge flaskehalse på det danske arbejdsmarked.

De otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) har derfor nu fået til opgave at indsamle oplysninger om virksomhedernes behov for kompetencer og samtidig koordinere jobcentrenes kursusindkøb hos erhvervsskolerne. Det skal sikre et bedre match mellem udbud og efterspørgsel af VEU-kurser indenfor områder med mangel på arbejdskraft.

Til det formål har STAR ansat omkring 30 VEU-koordinatorer, der skal hjælpe de regionale arbejdsmarkedsråd med opgaven. Koordinatorerne skal igangsætte regionale samarbejder om opkvalificering og vil bl.a. benytte sig af et nyt meldesystem, hvor virksomheder, kommuner og a-kasser mv. kan gøre opmærksom på deres behov. De oplysninger viderebringer koordinatorerne herefter til erhvervsskolerne og hjælper med at koordinere kurserne på tværs af kommuner. Koordinatorerne får også et nyt kompetenceværktøj, som er et centralt opslagsværk over virksomhedernes kompetencebehov inden for forskellige stillingsbetegnelser.

Det udvikles af STAR og ventes klart i efteråret 2019.

For yderligere information, kontakt Beskæftigelsesministeriets presseenhed på 51232830

Vedhæftede filer

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

I takt med alderen: Flere forventer at arbejde efter pensionen4.4.2019 08:15:58 CESTPressemeddelelse

Flere forventer at udskyde livet som folkepensionist jo tættere de kommer på pensionsalderen. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der baserer sig på svar fra omkring 11.500 personer over 50 år. Kigger man på gruppen mellem 50 og 59 år med tungt eller hurtigt arbejde, så forventer otte procent at arbejde efter pensionen, mens det for dem mellem 60 og 64 år med tilsvarende arbejde er 15 procent. Det vil sige, at der næsten er tale om en fordobling. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - Det er godt, at flere seniorer gerne vil tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet i takt med, at folkepensionsalderen nærmer sig. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så bliver vi ældre og har det heldigvis også bedre oppe i årene. Derfor er der behov for at flere, der kan, arbejder efter pensionen, hvis vi skal have råd til et stærkt velfærdssamfund. - Noget af udviklingen kan selvfølgeligt skyldes, at dem, der er nedslidte, har trukket sig tilbage, når de run

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum