Beskæftigelsesministeriet

100 millioner kroner skal styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen

Del

Med 100 millioner kroner sætter regeringen ind med styrket arbejdsmarkedsovervågning og koordinering af voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen på regionalt niveau, så virksomhederne kan få den nødvendige arbejdskraft.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik for godt et år siden en trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse med initiativer for i alt 2,5 mia. kr. Som et led i aftalen afsatte regeringen 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til at styrke overvågningen af arbejdsmarkedet og forbedre samarbejdet om voksen- og efteruddannelse (VEU) mellem kommunale jobcentre, virksomheder og erhvervsskoler.

Hidtil har skolernes kurser ikke i tilstrækkelig grad modsvaret virksomhedernes kompetencebehov, og jobcentrene har ikke været gode nok til at samarbejde om deres indkøb af kurser til ledige.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Mangel på kvalificeret arbejdskraft må ikke bremse væksten i Danmark. Vi opruster derfor voksen- og efteruddannelsesindsatsen i de regionale arbejdsmarkedsråd, som har en tæt føling med de lokale virksomheder og deres behov for arbejdskraft. Der skal være en langt bedre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel, når det gælder voksen- og efteruddannelser, så ledige kan få de kompetencer, virksomhederne rent faktisk efterspørger. Det kræver, at alle aktører kommer på banen og bliver bedre til at koordinere indsatsen på tværs. Målrettet opkvalificering er afgørende, hvis vi skal forebygge flaskehalse på det danske arbejdsmarked.

De otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) har derfor nu fået til opgave at indsamle oplysninger om virksomhedernes behov for kompetencer og samtidig koordinere jobcentrenes kursusindkøb hos erhvervsskolerne. Det skal sikre et bedre match mellem udbud og efterspørgsel af VEU-kurser indenfor områder med mangel på arbejdskraft.

Til det formål har STAR ansat omkring 30 VEU-koordinatorer, der skal hjælpe de regionale arbejdsmarkedsråd med opgaven. Koordinatorerne skal igangsætte regionale samarbejder om opkvalificering og vil bl.a. benytte sig af et nyt meldesystem, hvor virksomheder, kommuner og a-kasser mv. kan gøre opmærksom på deres behov. De oplysninger viderebringer koordinatorerne herefter til erhvervsskolerne og hjælper med at koordinere kurserne på tværs af kommuner. Koordinatorerne får også et nyt kompetenceværktøj, som er et centralt opslagsværk over virksomhedernes kompetencebehov inden for forskellige stillingsbetegnelser.

Det udvikles af STAR og ventes klart i efteråret 2019.

For yderligere information, kontakt Beskæftigelsesministeriets presseenhed på 51232830

Vedhæftede filer

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministerens kommentar til ledighedstallet for marts 20193.5.2019 10:12:40 CESTPressemeddelelse

Ledigheden i marts steg med 500 personer. Det svarer til en ledighed på 103.900 fuldtidspersoner. Dermed er ledighedsprocenten uændret 3,7 procent. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - Ledigheden er fortsat på et lavt niveau og har trods lille stigning været faldende i en lang periode. Siden juni 2015 er der kommet 21.100 færre fuldtidsledige. - Selv om vi fortsat har lav ledighed og høj beskæftigelse, skal vi ikke bare læne os tilbage og tro, at den hellige grav er vel forvaret. Tværtimod skal vi bruge de gode tider til at få alle med. Derfor er jeg meget glad for, at Folketinget netop har vedtaget at rydde ud i de mange stive regler og proceskrav på beskæftigelsesområdet til gavn for ledige og samfundet. - Samtidig har vi tidligere på ugen igen offentliggjort en ny rangliste over kommunernes indsats, så alle kan se, hvor gode de hver især er til at få folk væk fra offentlig forsørgelse. Jeg vil gerne opfordre ko

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum