Gymnasieskolernes Lærerforening

10 bud på styrket sprogundervisning i gymnasiet

Del

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby modtager tirsdag 25/10 ti bud, der skal være med til at styrke sprogundervisningen i gymnasiet. De 10 anbefalinger kommer fra en bredt sammensat tænketank om sprog, nedsat af Gymnasieskolernes Lærerforening, med bl.a. underdirektør i Dansk Industri, formand for Dansk Sprognævn, Danmarks Evalueringsinstitut, rektor for RUC m.fl.

Sprogundervisningen i gymnasiet er alvorligt udfordret. Andelen af studenter med tre fremmedsprog er faldet markant fra 33 procent i 2007 til kun 4 procent i 2015. Det svækker sprogkompetencerne i samfundet og de unges muligheder for at begå sig indenfor uddannelse, kultur og erhvervsliv. Samtidig rammer svækkede sprogkompetencer danske virksomhedernes muligheder for at klare sig godt i konkurrencen med internationale virksomheder.

Sprogtænketanken anbefaler bl.a., at skolerne skal forpligtes til at samarbejde om at udbyde og oprette sproglige studieretninger og sproghold. Det sker for at sikre, at der er nok elever til sprogfagene, og det kan betyde, at elever med interesse for sprog samles på færre gymnasier. Desuden skal alle gymnasier udvikle en sprogstrategi, og sprogfagene skal ifølge tænketanken spille bedre og tættere sammen med andre fag i gymnasiet og indtage en mere central rolle i arbejdet med at styrke elevernes tværgående kompetencer.

”Anbefalingerne er med til bredt at styrke sprogundervisningen i gymnasiet. Derfor kommer vi både med anbefalinger til at ændre på strukturer og til at ændre på rammer for indholdet i sprogundervisningen. Vi er fx bekymret for, hvad der sker med begyndersprogene, når den nye gymnasiereform begrænser elevernes muligheder for at vælge begyndersprog i studieretningerne. Derfor anbefaler vi, at begyndersprogenes udvikling følges tæt, så forligskredsen hurtigt kan skride ind, hvis der er behov for justeringer”, påpeger Annette Nordstrøm Hansen, formand for tænketanken og for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Derudover lægger Annette Nordstrøm Hansen vægt på at søsætte initiativer, der kan fremme elevers motivation for sprog fra folkeskolen over gymnasiet og til de videregående uddannelser. Hun hæfter sig ved, at det er vigtigt at få skabt sammenhæng mellem sprogundervisningen på de forskellige niveauer i uddannelsessystemet.

”Det er den røde tråd, vi vil sikre med forslaget om at oprette et nationalt sprogcenter, der skal styrke kvaliteten i sprogundervisningen og motivere eleverne til at lære sprog. Centret skal stå for forskning, udvikling og systematisk opsamling af viden inden for fremmedsprogsdidaktik og talentpleje”, understreger Annette Nordstrøm Hansen.

Hun fremhæver desuden, at tænketankens anbefalinger bør indgå i arbejdet med at udforme en national sprogstrategi. Den opgave har undervisningsministeren og forskningsministeren i fællesskab bedt en arbejdsgruppe om at komme med input til.

Læs om ”Tænketanken om sprog” og anbefalingerne til at styrke sprog i gymnasiet: http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Anbefalinger-fra-sprogtaenketank.aspx

Nøgleord

Kontakter

Yderligere information hos
formand for Gymnasieskolernes Lærerforening
Annette Nordstrøm Hansen
tlf. 26 24 71 04
anh@gl.org

Links

Information om Gymnasieskolernes Lærerforening

Gymnasieskolernes Lærerforening
Vesterbrogade 16
1620 København V

http://www.gl.org

Gymnasielærernes faglige organisation

Følg pressemeddelelser fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Fagligheden er hverken steget eller faldet i gymnasiet de seneste 50 år25.5.2018 08:54pressemeddelelse

viser undersøgelse fra EVA. Gymnasielærernes formand, Annette Nordstrøm Hansen: "Jeg er meget tilfreds med, at undersøgelsen dokumenterer, at de gymnasiale uddannelser er fleksible og i stand til at honorere skiftende krav til det, vi bliver bedt om at levere fagligt. Det viser, at gymnasiet ikke er en statisk størrelse, men en uddannelsesinstitution, der er i stand til at flytte sig og følge med tiden og indfri de politiske krav. Det er en vigtig lære af undersøgelsen."

GL-formand: Demokratiundersøgelse skal tages med store forbehold30.1.2018 23:18pressemeddelelse

GL har netop har holdt møde med bl.a. rektorer fra flere skoler, hvor eleverne har en anden etnisk baggrund end dansk. ”Vi talte om udfordringerne på de skoler, og skolerne understregede, at problemer med social kontrol eller problemer i forhold til elevernes religiøse baggrund ikke fylder i dagligdagen. Hvis der er enkelte elever, som udtrykker sig antidemokratisk, så skal det selvfølgelig tages alvorligt, men ifølge skolerne er det ikke en hverdag, de kan genkende”, siger Annette Nordstrøm Hansen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum