Gymnasieskolernes Lærerforening

10 bud på styrket sprogundervisning i gymnasiet

Del

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby modtager tirsdag 25/10 ti bud, der skal være med til at styrke sprogundervisningen i gymnasiet. De 10 anbefalinger kommer fra en bredt sammensat tænketank om sprog, nedsat af Gymnasieskolernes Lærerforening, med bl.a. underdirektør i Dansk Industri, formand for Dansk Sprognævn, Danmarks Evalueringsinstitut, rektor for RUC m.fl.

Sprogundervisningen i gymnasiet er alvorligt udfordret. Andelen af studenter med tre fremmedsprog er faldet markant fra 33 procent i 2007 til kun 4 procent i 2015. Det svækker sprogkompetencerne i samfundet og de unges muligheder for at begå sig indenfor uddannelse, kultur og erhvervsliv. Samtidig rammer svækkede sprogkompetencer danske virksomhedernes muligheder for at klare sig godt i konkurrencen med internationale virksomheder.

Sprogtænketanken anbefaler bl.a., at skolerne skal forpligtes til at samarbejde om at udbyde og oprette sproglige studieretninger og sproghold. Det sker for at sikre, at der er nok elever til sprogfagene, og det kan betyde, at elever med interesse for sprog samles på færre gymnasier. Desuden skal alle gymnasier udvikle en sprogstrategi, og sprogfagene skal ifølge tænketanken spille bedre og tættere sammen med andre fag i gymnasiet og indtage en mere central rolle i arbejdet med at styrke elevernes tværgående kompetencer.

”Anbefalingerne er med til bredt at styrke sprogundervisningen i gymnasiet. Derfor kommer vi både med anbefalinger til at ændre på strukturer og til at ændre på rammer for indholdet i sprogundervisningen. Vi er fx bekymret for, hvad der sker med begyndersprogene, når den nye gymnasiereform begrænser elevernes muligheder for at vælge begyndersprog i studieretningerne. Derfor anbefaler vi, at begyndersprogenes udvikling følges tæt, så forligskredsen hurtigt kan skride ind, hvis der er behov for justeringer”, påpeger Annette Nordstrøm Hansen, formand for tænketanken og for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Derudover lægger Annette Nordstrøm Hansen vægt på at søsætte initiativer, der kan fremme elevers motivation for sprog fra folkeskolen over gymnasiet og til de videregående uddannelser. Hun hæfter sig ved, at det er vigtigt at få skabt sammenhæng mellem sprogundervisningen på de forskellige niveauer i uddannelsessystemet.

”Det er den røde tråd, vi vil sikre med forslaget om at oprette et nationalt sprogcenter, der skal styrke kvaliteten i sprogundervisningen og motivere eleverne til at lære sprog. Centret skal stå for forskning, udvikling og systematisk opsamling af viden inden for fremmedsprogsdidaktik og talentpleje”, understreger Annette Nordstrøm Hansen.

Hun fremhæver desuden, at tænketankens anbefalinger bør indgå i arbejdet med at udforme en national sprogstrategi. Den opgave har undervisningsministeren og forskningsministeren i fællesskab bedt en arbejdsgruppe om at komme med input til.

Læs om ”Tænketanken om sprog” og anbefalingerne til at styrke sprog i gymnasiet: http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Anbefalinger-fra-sprogtaenketank.aspx

Nøgleord

Kontakter

Yderligere information hos
formand for Gymnasieskolernes Lærerforening
Annette Nordstrøm Hansen
tlf. 26 24 71 04
anh@gl.org

Links

Information om Gymnasieskolernes Lærerforening

Gymnasieskolernes Lærerforening
Vesterbrogade 16
1620 København V

http://www.gl.org

Gymnasielærernes faglige organisation

Følg pressemeddelelser fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Regeringen må stoppe omprioriteringsbidraget på både erhvervsuddannelser og gymnasieuddannelser13.9.2018 12:12Pressemeddelelse

“Jeg ønsker erhvervsskolerne tillykke med en økonomisk saltvandsindsprøjtning. Men det er uklart at se, hvor stor den reelt bliver, når omprioriteringsbidraget fastholdes. Det eneste rigtige ville være at sløjfe omprioriteringsbidraget på både erhvervsuddannelserne og gymnasierne. Unge skal have uddannelser med kvalitet. Det får de ikke ved at fortsætte omprioriteringsbidraget," fastslår Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Undervisningsministeriet har afsat bestyrelsen på VUC Syd11.9.2018 10:20Pressemeddelelse

”Det er en drastisk og beklagelig udvikling,” mener formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen, og fortsætter: ”Ministeriet har bemyndigelsen til at gøre, som de gør. Og når det er ministeriets vurdering, at den nuværende bestyrelse ikke kan løfte opgaven, er det vigtigt, at der gøres noget, så man forhåbentlig man sikre et fundament for fortsat at have et uddannelsestilbud i området. VUC Syd har jo undervisning i det meste af Sønderjylland, og det vil være dybt problematisk, hvis ministeriet skulle vælge at lukke VUC Syd,” mener GL-formanden.

Lærere betaler prisen for ledelsessvigt på VUC Syd1.9.2018 09:30Pressemeddelelse

VUC Syd har effektueret en række afskedigelser af lærere. Det er uacceptabelt, at lærere afskediges og dermed skal betale prisen for ledelsessvigt på VUC Syd,” mener formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen. Når en skole ansætter lærere uden pædagogikum, er skolen forpligtet til at give lærerne pædagogikumuddannelsen. En række af lærerne afskediges med den begrundelse, at de ikke har pædagogikum, hvilket ledelsen på VUC Syd skulle have sikret. ”Det er en yderst principiel sag for os, og vi vil forfølge den retsligt,” siger GL-formanden og fortsætter: ”Skolen er forpligtet til at give lærerne pædagogikum, men skolen har ikke levet op til sin forpligtelse til at give lærerne pædagogikum, og nu fyres en del af lærerne, fordi de ikke har pædagogikum. GL er enig i, at lærere, der underviser på gymnasialt niveau, skal opfylde de faglige og pædagogiske krav. Men det er ikke lærerne, der skal betale prisen for ledelsessvigt. Det er det blevet på VUC Syd.” Formanden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum