LivaRehab
Pressemeddelelser
45
Menu

LivaRehab vil forankre deres gode metoder som en bæredygtig organisation til at støtte mennesker med prostitutionsskader og overlevere af seksuel vold.21.2.2017 11:55 | Pressemeddelelse

Et ni måneders pilotprojekt vil forankre LivaRehabs succesfyldte arbejdsmetoder i den kommende tid, så flere udsatte mennesker med prostitutionsskader kan få 360 graders støtte til at komme videre. Pilotprojektet vil også være med til at bane vejen for LivaRehab som en bærdygtig stabil organisation. Takket være Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde, der har støttet projektet.

Flere kondomer og varmestuer? Så hellere hjælp til at komme videre!15.11.2016 15:39 | Pressemeddelelse

Både de statslige og private sociale organisationer har tilbudt gratis prævention og sundhedstjek i årtier, så mere af det vil ikke løse problemerne for mennesker med prostitutionsskader - hverken i landeområder eller byer. Der mangler tværtimod reelle muligheder for at komme i gang med uddannelse, støtte til at komme i arbejde eller hjælp få tilkendt revalidering og terapeutiskforløb for at kunne mestre et liv med negative konsekvenser med prostitution, mener LivaRehab – center for rehabilitering af mennesker med skadevirkninger fra prostitution, vold og seksuelle overgreb.

Kvinder med prostitutionsskader lades i stikken - Succesfuldt rehabiliteringsindsats er lukningstruet.7.9.2016 07:15 | Pressemeddelelse

De sidste fem år har LivaRehab tilbød 360 graders indsats til udsatte kvinder med baggrund i prostitution. Og i de sidste tre år med midler fra Socialministeriet har LivaRehab udviklet målbare metoder og givet støtte til nogle af samfundets mest sårbare - psykisk syge, voldsramte og ensomme mennesker med skadevirkninger fra prostitution, incest og seksuelle overgreb – så de fik mulighed for at komme ud af deres fastlåste situation. Men nu trues indsatsen på sin eksistens. Fra november 2016 er der ikke flere penge til projektet fra ministerietet og Københavns Kommunes har ikke gjort noget for at forankre projektet, selvom det er deres borgere der fik hjælp. Det betyder at centerets 360 graders indsats med psykiater, psykolog, socialrådgiver, gældsrådgiver og jobkonsulent ser ud til at skulle lukke - Med mindre kvinderne selv betaler for det, hvilket er urealistisk. ”Det værste er at kvinderne sendes ud i ingenting. Der er ikke oprettet alternative rehabiliteringsmuligheder for dem og de
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sidste
  • >>