YouGov Sweden AB

Vi ger dig folkets röst – what the world thinks. YouGov är det ledande internetbaserade undersökningsföretaget i Norden.

YouGov är ett internationellt undersökningsföretag med kontor i Stockholm och Malmö. Vårt huvudkontor ligger i London, men vi finns också i bland annat i Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Paris, Palo Alto, Köln, New York och Dubai. Vi arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi. YouGov kombinerar modern teknik med god analysförmåga och stort engagemang.

Globalt har vi mer än två miljoner paneldeltagare, i Norden 130 000 och i Sverige 55 000. 
YouGov lämnar tillförlitliga och träffsäkra svar på våra kunders frågor. Vid sidan av både kvantitativa och kvalitativa undersökningar erbjuder vi rådgivning och analys. Företag och organisationer kan få hjälp i sitt påverkansarbete, produktlanseringar, kampanjutformningar och varumärkesfrågor. 
YouGov kombinerar modern teknik med samhällsengagemang och kunskap. Med rätt ställda frågor levereras träffsäkra analyser på kort tid.

Namnet YouGov är bildat av engelska orden ”YOU”, du, och "GOVern”, regerar/styr.

Pressemeddelelse
8
Menu

Vi ger dig folkets röst – what the world thinks. YouGov är det ledande internetbaserade undersökningsföretaget i Norden.

YouGov är ett internationellt undersökningsföretag med kontor i Stockholm och Malmö. Vårt huvudkontor ligger i London, men vi finns också i bland annat i Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Paris, Palo Alto, Köln, New York och Dubai. Vi arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi. YouGov kombinerar modern teknik med god analysförmåga och stort engagemang.

Globalt har vi mer än två miljoner paneldeltagare, i Norden 130 000 och i Sverige 55 000. 
YouGov lämnar tillförlitliga och träffsäkra svar på våra kunders frågor. Vid sidan av både kvantitativa och kvalitativa undersökningar erbjuder vi rådgivning och analys. Företag och organisationer kan få hjälp i sitt påverkansarbete, produktlanseringar, kampanjutformningar och varumärkesfrågor. 
YouGov kombinerar modern teknik med samhällsengagemang och kunskap. Med rätt ställda frågor levereras träffsäkra analyser på kort tid.

Namnet YouGov är bildat av engelska orden ”YOU”, du, och "GOVern”, regerar/styr.