Tænketanken CONCITO

Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere.

Vores formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Den tunge transport bør selvfølgelig også omfattes af kommende regler for nulemissionszoner23.6.2022 10:55:23 CEST | Pressemeddelelse

Det er med stor forundring at CONCITO og Rådet for Grøn Omstillings ser, at regeringen lægger op til helt generelt at fritage lastbiler med en tilladt totalvægt over 12 tons fra den lovgivning om nulemissionszoner, som for nyligt er sendt i høring. ”Nulemissionszonerne er et vigtigt kommunalt greb til både at forbedre lokalmiljøet og til at skubbe på omstillingen af bilparken, særligt når det kommer til den tunge transport. Samtidig er det en af de billigste måder at fremme den grønne omstilling. Men i regeringens udkast, skydes de tunge køretøjer helt til hjørne”, siger Søren Have programchef i Concito. Lastbiler over 12 tons er i forslaget slet ikke medtaget og i en lovbemærkning står der at ”når teknologien er moden, bør de tunge køretøjer omfattes ved en senere ændring af miljøbeskyttelsesloven”. Det undrer Concito og Rådet for Grøn Omstilling, der bemærker, at man fx i Holland har planer om 30-40 gods-nulemissionszoner i 2025 for at sikre incitamenter til en hurtig Grøn Omstilling

Ny FN-klimarapport kalder på styrket grønt lederskab og øgede investeringer i en klimasikker fremtid28.2.2022 12:17:01 CET | Pressemeddelelse

Videnskaben slår alarm: Ifølge den nye rapport fra FN’s Klimapanel om klimapåvirkninger, tilpasning og sårbarhed skal den globale indsats markant op og udledningen af drivhusgasser ned hurtigt, hvis Parisaftalens mål skal nås og de værste blivende skader undgås. Danmark bør påtage sig et større ansvar for den dybe klimakrise. Vi skal styrke vores klimaindsats ude og hjemme og forøge klimabistanden til de mest sårbare dele af verden.

Stadig flere kommuner styrker undervisningen i klima27.1.2022 07:43:23 CET | Pressemeddelelse

De seneste års massive arbejde med håndtering af coronakrisen har givet kommunerne sved på panden, men det har ikke fået dem til at afskrive fokus på klima og bæredygtighed. Tværtimod. Hele ti kommuner har nu indgået samarbejde med Den Grønne Rygrad, der sammen med kommunernes medarbejdere, lærere og elever vil skabe mere motiverende og praksisnær STEM-undervisning med fokus på bæredygtighed.
  • 1
  • 2
  • Sidste
  • >>

Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere.

Vores formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.